Ved generelle henvendelser bedes du kontakte info@globaltfokus.dk.

 

Globalt Fokus’ arbejde understøttes af et sekretariat, der gennem stor medlemsinddragelse implementerer, faciliterer og understøtter kapacitetsudvikling, informationsdeling, dialog og interessevaretagelse. I praksis har sekretariatet følgende overordnede funktioner:


  • Koordinering, facilitering og implementering af politiske og faglige indsatser, herunder pro-aktiv sporing og formidling af nye nationale/internationale tendenser, metoder og praksisser, som kan have relevans for danske miljø- og udviklingsorganisationer, udvikling og implementering af prioriterede tværgående indsatser, facilitering af fælles refleksion i miljøet, bl.a. dokumentation og formidling af politiske og faglige indsatsers resultater og effekt.
  • Rådgivning vedr. politikudvikling og fortalervirksomhed, oplysning og kampagner, iht. aktiviteter og indsatser ift. søjlerne.
  • Koordinering, strukturering og kommunikation samt anden service til foraene.
  • Administration, koordinering og rådgivning ift. Puljen til kapacitetsudviklingsinitiativer
  • Systematisk opsamling og formidling af erfaringer, ny viden, nye metoder og ny (lovende) praksis fra kapacitetsudviklingsinitiativerne, og kommunikation af disse, med henblik på fælles læring og dokumentation i Civilsamfundsmiljøet.
  • Administration og forvaltning af bevillinger og andre midler.


Globalt Fokus' sekretariat står altid til rådighed for pressen. Har vi ikke svaret på dit spørgsmål, kan vi ofte henvise til en relevant aktør inden for udviklingsmiljøet blandt vores medlemmer.  Du er altid velkommen til at komme forbi sekretariatet, som holder til i Rysensteensgade 3, 3. etage, 1564 København V. Vi har som udgangspunkt åbent fra kl. 9 - 16. Herunder kan du finde kontaktinformationer på relevante medarbejdere.

Mette Mller 1

Mette Müller Kristensen 

Sekretariatschef

Telefon: 27 14 09 20

Mail: mmk@globaltfokus.dk

Primært fokus: 
Ledelse, strategi og organisatorisk udvikling.

Sara Brandt 1327

Sara Katrine Brandt 

Politisk Rådgiver: Civic Space og Tech for Democracy.

Telefon: 28 73 78 71

Mail: sb@globaltfokus.dk

Primært fokus: 
Sara arbejder med fælles interessevaretagelse, erfaringsudveksling og internationalt samarbejde for at sikre civilsamfundets råderum og menneskerettigheder globalt

1 v2

Emma Byrne

Politisk rådgiver: Humanitære indsatser og nexus

Telefon: 42 41 57 47

Mail: eb@globaltfokus.dk 

 

Primært fokus: 
Emma arbejder med Nexus, humanitære indsatser og innovation.

Emma er ansvarlig for arbejdsgrupperne: Nexus, Innovation (under opstart) og Humanitær indsats

image001 kopi

Norma J. Martinez

Kommunikations og presserådgiver 

Telefon: 25 17 48 63

Mail: nm@globaltfokus.dk

Primært fokus: 
Norma arbejder med kommunikation, kampagner og presse.

Rebekka v1

Rebekka Blomqvist

Politisk rådgiver: Udviklingspolitik

Telefon: 28 43 89 43

Mail: reb@globaltfokus.dk

 

Primært fokus:
Rebekka arbejder med udviklingsfinansiering og fælles interessevaretagelse.

Rebekka er ansvarlig for arbejdsgrupperne:

Public affairs, Udviklingsfinansiering, MFF/NDICI og Ligestilling.

Liv v1

Liv Maria Baastrup Detlif (På barsel)

Politisk rådgiver: Ledelse og folkeligt engagement

Mail: liv@globaltfokus.dk


Primært fokus:
Liv arbejder med fremtidens lederskab i civilsamfundet, folkeligt engagement og klima.

Liv er ansvarlig for arbejdsgrupperne: Folkelig deltagelseLedelse og Orden i eget hus.

Sarah Kristine Rasmussen Johansen

Sarah Kristine Johansen

Politisk rådgiver: Verdensmålene

Mail: skj@globaltfokus.dk


Primært fokus: 
Sarah arbejder politisk og organisatorisk med verdensmålene.

Sarah er ansvarlig for arbejdsgruppen: Verdensmålene

female

Julie Arrildt
Politisk rådgiver: Civilsamfundets råderum og menneskerettigheder

Telefon: 28 94 42 27

Mail: jua@globaltfokus.dk

Primært fokus: 
Julie arbejder med fælles interessevaretagelse, erfaringsudveksling og internationalt samarbejde for at sikre civilsamfundets råderum og menneskerettigheder globalt. Julie er ansvarlig for arbejdsgrupperne: Civic Space og FN’s Menneskerettighedsråd.

male

Kristian Kopp

Puljerådgiver

Civilsamfundets råderum og menneskerettigheder

Mail: kk@globaltfokus.dk

Primært fokus: 
Kristian er ansvarlig for Claim Your Space puljen.

Sigrid

Sigrid Bjerre Andersen

Politisk rådgiver: Klima og migration

Telefon: +45 53 34 06 46

Mail: sba@globaltfokus.dk

 

Primært fokus: 
Sigrid sikrer Globalt Fokus´ klimapolitiske arbejde samt løfter vores migrationspolitiske arbejde. 

Sigrid er ansvarlig for arbejdsgrupperne Klimapolitik og udvikling, Klimamainstreaming og Klimafinansiering.

Sarah Wolf

Sarah Aske Wolf

Koordinator for 2030-Panelet

Telefon: 2086 8320

Mail: sw@globaltfokus.dk

Primært fokus: 

Globalt Fokus fungerer som sekretariat for 2030-Panelet. Sarahs rolle som koordinator er at bistå 2030-Panelet med at facilitere møder og arrangementer, koordinere besøg, kontakt til eksterne aktører, videndeling og kommunikation.

male

Elmer Mortensen

Projektleder: Ledelsesuddannelser og Center for Civilsamfundsledelse

Telefon: 53 86 60 61

Mail: elmo@globaltfokus.dk

 

Primært fokus: 
Elmer er ansvarlig for Globalt Fokus´lederskabsudvikling program.  

Ida v1 

Ida Lærke Holm

Politisk rådgiver, Puljer og Tech for Democracy

Mail: iho@globaltfokus.dk

Primært fokus:
Ida er ansvarlig for Puljen for kapacitetsudvikling. 

IMG_8332.jpg

 

Anna Rørbæk Abildgaard

Politisk rådgiver: Menneskerettigheder og Rapid Response mekanismer.

Telefon: 30 22 88 94

Mail: anr@globaltfokus.dk

 

Primært fokus: 
Anna arbejder for sikringen af internationalt samarbejde omkring fleksibel støtte til menneskerettighedsforkæmpere, lokale bevægelser og civilsamfunds aktører i fare. Anna er ansvarlig for koordineringen af et internationalt netværk af Rapid Response mekanismer.

Mig.jpg

Lærke Ebbesen Baulund

Projektkoordinator: Center for Civilsamfundsledelse

Mail: leb@globaltfokus.dk

Primært fokus:
Lærke arbejder med fremtidens lederskab gennem koordineringen af Center for Civilsamfundsledelse. Derudover er hun politisk rådgiver med fokus på folkelig deltagelse.Lærke er ansvarlig for arbejdsgruppen: Folkelig deltagelse.

female

Signe Marie Obel

Studentermedhjælper: Verdensmålene og 2030-panelet

Telefon: 51 33 28 67

Mail: smo@globaltfokus.dk

Primært fokus: 
Signe arbejder med sikre Globalt Fokus' arbejde med Verdensmålene.

female

Sigrid Kroman Schiøler

Studentermedhjælper: Civilsamfundets råderum og menneskerettigheder

Mail: siks@globaltfokus.dk

 

Primært fokus:
Sigrid fokuserer på sikringen af civilsamfundets råderum og menneskerettigheder globalt, herunder gennem FN's menneskerettigsråd. 

 

Mie Lucia Thobo-Carlsen

Studentermedhjælper: Kommunikation og politik

Mail: mtc@globaltfokus.dk

 

Primært fokus: 
Mie arbejder med medlemskommunikation og udvikling af Globalt Fokus´ eksterne kommunikation. 

male

Sebastian Tue Pedersen Ove

Studentermedhjælper: Klima

Mail: sto@globaltfokus.dk


Primært fokus: 
Sebastian arbejder med at sikre Globalt Fokus´ klimapolitiske arbejde.