Skip to main content

              

FRI PULJEN STØTTER PROJEKTER OG AKTIVITETER, DER BESKYTTER OG PROMOVERER GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER I DANMARK 

FRI PULJEN STØTTER PROJEKTER OG AKTIVITETER, DER BESKYTTER OG PROMOVERER GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER I DANMARK 

FRi Puljen er en del af Fundamental Rights Initiative, der er et samarbejde mellem
Globalt Fokus og Nyt Europa og medfinansieret af EU.

PULJEN ER ÅBEN NU
DEADLINE: 15. OKTOBER 2023 

VIl du vide mere?

NAGHMEH MAHMOUDI KASHANI

PULJERÅDGIVER:
FUNDAMENTAL RIGHTS INITIATIVE

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

HVAD KAN I SØGE TIL?

FRi Puljen støtter projekter og aktiviteter, der gennem interessevaretagelse, folkelig oplysning og kampagner samt kapacitetsopbygning beskytter og promoverer grundlæggende rettigheder og EU’s værdier i Danmark. 

Læs mere om hvilke typer projekter og aktiviteter I kan søge støtte til i puljens retningslinjer forneden.

HVEM KAN SØGE?

Civilsamfundsaktører baseret i Danmark, der arbejder med grundlæggende rettigheder i Danmark - herunder foreninger, social-økonomiske virksomheder, sociale bevægelser, græsrodsbevægelser og aktivister. 

Læs mere om hvilke typer organisationer, der kan søge FRi Puljen, i retningslinjerne. 

HVORDAN SØGER I?

Du søger ved at udfylde ansøgningsskemaet herunder, som sendes krypteret og sikkert. I skal vedhæfte et budget samt andet relevant materiale.

Inden I søger, skal I gennemgå retningslinjerne for at sikre, at jeres projekt og aktiviteter opfylder puljens formelle krav. 

HVORNÅR KAN I SØGE?

I kan søge nu.

Der er deadline for første ansøgningsrunde d. 15. oktober 2023 kl. 23.59.

Anden runde er i første kvartal i 2024. Hold øje med datoerne her på siden.

FIND RETNINGSLINJER OG ANSØGNINGSSKEMA HERUNDER.

OM FRi PULJEN OG FUNDAMENTAL RIGHTS INITIATIVE (FRi) 

Grundlæggende rettigheder er en essentiel del af det sikkerhedsnet og fælles værdisæt, der binder EU sammen og sikrer rettigheder for hele unionens borgere. Men på tværs af EU er grundlæggende rettigheder i dag udfordretØget pres på civilsamfundets råderum både on- og offline, voksende ulighed, diskrimination af minoriteter, digital overvågning, misinformation og hadkampagner mod rettighedsforkæmpere samt krigen i Ukraine er bare nogle af de negative udviklinger, der i disse år minder os om, at vi ikke kan tage grundlæggende rettigheder for givet – heller ikke i Danmark. 

Det danske civilsamfund står derfor over for en vigtig opgave: at forstærke værnet om grundlæggende rettigheder i Danmark, øge kendskabet til og styrke det folkelige engagement omkring rettigheder og EU’s kerneværdier: respekt for menneskers værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten og menneskerettigheder.

Netop for at bakke op om civilsamfundets vigtige rettighedsarbejde har Globalt Fokus og Nyt Europa taget initiativ til Fundamental Rights Initiative (FRi), der med midler fra EU vil støtte projekter og aktiviteter, der beskytter og promoverer grundlæggende rettigheder og EU's værdier i Danmark.

Som en del af Fundamental Rights Initiative (FRi) har vi nu oprettet FRi Puljen, der støtter folkelige oplysnings- og kampagnearbejde, allianceopbygning, fælles interessevaretagelse, kapacitetsopbygning og monitorering af rettighedssituationen i Danmark. Puljen kan søges bredt af civilsamfundsaktører baseret i hele Danmark, som repræsenterer etablerede civilsamfundsorganisationer, græsrodsbevægelser, sociale bevægelser og aktivister.  

FRi Puljen kan søges nu og frem til 15. oktober 2023.

Udover FRI Puljen arbejder Fundamental Rights Initiative med at styrke alliancer og netværk blandt civilsamfundet, opbygge kapacitet samt fælles interessevaretagelse og kampagner.Læs mere om vores øvrige arbejde i FRi her

PULJENS RETNINGSLINJER 

Læs puljens retningslinjer inden I søger.

I retningslinjerne finder I vigtige informationer om puljens prioriteter samt beskrivelser af puljens krav, formalia, ansøgnings- og behandlingsprocessen.

Ansøgninger bliver behandlet af et bevillingsudvalg, som du kan læse mere om i retningslinjerne.

Puljens første runde er på 5 mio. danske kroner. Puljen er på ca. 13 mio. kr., og der vil være yderligere muligheder for at søge i 2024 og 2025. 

Ansøgninger kan sendes på dansk eller engelsk. Ansøgere kan forvente at få svar inden for syv uger efter fristen gennem e-mail.


OM FRi PULJEN OG
FUNDAMENTAL RIGHTS INITIATIVE (FRI) 

Grundlæggende rettigheder er en essentiel del af det sikkerhedsnet og fælles værdisæt, der binder EU sammen og sikrer rettigheder for hele unionens borgere. Men på tværs af EU er grundlæggende rettigheder i dag udfordret. Øget pres på civilsamfundets råderum både on- og offline, voksende ulighed, diskrimination af minoriteter, digital overvågning, misinformation og hadekampagner mod rettighedsforkæmpere samt krigen i Ukraine er bare nogle af de negative udviklinger, der i disse år minder os om, at vi ikke kan tage grundlæggende rettigheder for givet – heller ikke i Danmark.  

Det danske civilsamfund står derfor over for en vigtig opgave: at forstærke værnet om grundlæggende rettigheder i Danmark, øge kendskabet til og styrke det folkelige engagement omkring rettigheder og EU’s kerneværdier: respekt for menneskers værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten, menneskerettigheder. 

Netop for at bakke op om civilsamfundets vigtige rettighedsarbejde har Globalt Fokus og Nyt Europa taget initiativ til Fundamental Rights Initiative (FRi), der med midler fra EU vil støtte projekter og aktiviteter, der beskytter og promoverer grundlæggende rettigheder og EU's værdier i Danmark. 

Som en del af Fundamental Rights Initiative (FRi) har vi nu oprettet FRi Puljen, der støtter folkelige oplysnings- og kampagnearbejde, allianceopbygning, fælles interessevaretagelse, kapacitetsopbygning og monitorering af rettighedssituationen i Danmark. Puljen kan søges bredt af civilsamfundsaktører baseret i hele Danmark, som repræsenterer etablerede civilsamfundsorganisationer, græsrodsbevægelser, sociale bevægelser og aktivister.  

FRi Puljen kan søges nu og frem til 15. oktober 2023. 
 
Puljens første runde er på 5 mio. danske kroner. Puljen er samlet på ca. 13 mio. kr., og der vil komme flere muligheder for at søge, da FRi løber frem til udgangen af 2025. 

Udover FRI Puljen arbejder Fundamental Rights Initiative med at styrke alliancer og netværk blandt civilsamfundet, opbygge kapacitet samt fælles interessevaretagelse og kampagner.

Læs mere om vores øvrige arbejde i FRi her

 


PULJENS RETNINGSLINJER

Læs puljens retningslinjer inden I søger.

I retningslinjerne finder I vigtige informationer om puljens prioriteter samt beskrivelser af puljens krav, formalia, ansøgnings- og behandlingsprocessen.

Ansøgninger bliver behandlet af et bevillingsudvalg, som du læse mere om i retningslinjerne.

Puljens første runde er på 5 mio. danske kroner. Puljen er på ca. 13 mio. kr., og der vil komme flere muligheder for at søge i 2024 og 2025. 

Ansøgninger kan sendes på dansk eller engelsk. Ansøgere kan forvente at få svar inden for syv uger efter fristen gennem e-mail.

Få hjælp til jeres ansøgning

I løbet af efteråret og inden puljens deadline tilbyder Globalt Fokus og Nyt Europa en række arrangementer og to skriveworkshops, der klæder ansøgere på til at søge puljen. Formålet at præsentere puljens retningslinjer og tænke og pitche projektideer. Til alle events tager vi i fællesskab en dialog om, hvad vi som civilsamfund kan gøre for at styrke grundlæggende rettigheder, og hvordan EU kan bruges til at promovere rettighedsdagsordenen både i Europa, men også globalt. 

Find alle FRi arrangementer her.

Er du en del af en aktivistnetværk?

Vi ved at puljeretningslinjer kan til tider være tunge, derfor har vi gjort det nemt for jer at søge FRi Puljen. Har I brug for afklaring i forhold til retningslinjerne? Så ræk ud til os. Vi står til rådighed for at besvare spørgsmål og læser gerne et udkast til ansøgning igennem for at vejleder jer.

Kontakt puljerådgiver: Naghmeh Mahmoudi Kashani
TELEFON: +45 42 63 29 87
MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  


Ansøg nu

Herunder finder I ansøgningsformularen, som sendes via et krypteret og sikkert system. I skal downloade, udfylde og uploade følgende dokumenter: 

  1. Ansøgningsskabelon (Ansøgninger SKAL skrives i FRi Puljens skabelon. Kun ansøgninger skrevet i denne skabelon bliver behandlet. Link til skabelonen findes længere ned i ansøgningsformularen herunder)
  2. Budgetskabelon (Ansøgninger SKAL skrives i FRi Puljens skabelon. Kun ansøgninger skrevet i denne skabelon bliver behandlet. Link til skabelonen findes længere ned i ansøgningsformularen herunder)
  3. Letter of intent, hvis der er flere partnere
  4. Tro og love erklæring om finansiel kapacitet, hvis man søger som aktivist gruppe 

I Ansøgningsformularen herunder finder du links til skabeloner til alle ovennævnte dokumenter.

Ansøgere skal indsende relevante dokumenter, såsom vedtægter, fundats og årsrapporter, (reviderede) årsregnskaber, som dokumenterer, at de lever op til ovenstående definition. Dokumenter skal sendes både for hovedorganisation og evt. samarbejdspartnere. Aktivistgrupper skal sende dokumentation på tidligere interesse, engagement eller udførelse af lignende aktiviteter, der relaterer sig til grundlæggende rettigheder og EU’s værdier (det kan eksempelvis være, at gruppen har været aktiv på de sociale medier, eller har arrangeret aktiviteter eller andet omkring et emne). Gruppens repræsentant skal sende sit CV med ansøgningen.

Ansøgninger kan sendes på dansk eller engelsk. Ansøgere kan forvente at få svar inden for syv uger efter fristen gennem e-mail.

Få hjælp til jeres ansøgning

I løbet af efteråret og inden puljens deadline tilbyder Globalt Fokus og Nyt Europa en række arrangementer og to skriveworkshops, der klæder ansøgere på til at søge puljen. Formålet er at præsentere puljens retningslinjer og tænke og pitche projektideer. Til alle events tager vi i fællesskab en dialog om, hvad vi som civilsamfund kan gøre for at styrke grundlæggende rettigheder, og hvordan EU kan bruges til at promovere rettighedsdagsordenen både i Europa, men også globalt. 

Find alle FRi arrangementer her.

ER DU EN DEL AF EN AKTIVIST-
NETVÆRK?

Vi ved, at retningslinjer for puljer kan til tider være tunge, derfor har vi gjort det nemt for jer at søge FRi Puljen. Har I brug for afklaring i forhold til retningslinjerne? Så ræk ud til os. Vi står til rådighed for at besvare spørgsmål og læser gerne et udkast til ansøgning igennem for at vejleder jer.

Kontakt puljerådgiver:
Naghmeh Mahmoudi Kashani

TELEFON: +45 42 63 29 87
MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

Vil du vide mere?

NAGHMEH MAHMOUDI KASHANI
PULJERÅDGIVER:
FUNDAMENTAL RIGHTS INITIATIVE

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

FRi Puljens bevillingsudvalg

Globalt Fokus og Nyt Europa har nedsat et bevillingsudvalg til FRi Puljen, der består af repræsentanter fra store og små civilsamfundsorganisationer i Danmark. Bevillingsudvalget vil sikre uvildighed og fagligt begrundet uddeling af puljemidler.

Udvalgets opgave er at evaluere ansøgninger til FRi Puljen og træffe beslutninger om hvilke projekter, der modtager bevilling. Udvalgsmedlemmer er indstillet af hver deres organisation og formelt udpeget af Globalt Fokus’ Styregruppe. FRi Puljens bevillingsudvalg består af: 

Christoffer Ulrik BadseSenior Legal Advisor, UNICEF
Dijana Dix Omerbasic, Leder af RED+, Red Center mod Æresrelaterede Konflikter 
Ditte Bjerregaard, Direktør for Center for Magtanalyse 
Lisa BlinkenbergSeniorrådgiver, Amnesty International Danmark 
Marek Azoulay Jørgensen, Bestyrelsesmedlem hos Danskdansk 
Theis DenckerSpecialist i kapacitetsudvikling og læring, CISU

Organisationerne bag initiativet

Fundamental Rights Initiative, der er et samarbejde mellem:

                

Fundamental Rights Initiative er finansieret af EU.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus