Skip to main content

              

FRi Puljen er en del af Fundamental Rights Initiative, der er et samarbejde mellem  Globalt Fokus og Nyt Europa og medfinansieret af EU.
FRi Puljen er en del af Fundamental Rights Initiative, der er et samarbejde mellem  Globalt Fokus og Nyt Europa og medfinansieret af EU.

FRI PULJEN STØTTER PROJEKTER OG AKTIVITETER, DER BESKYTTER OG PROMOVERER GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER I DANMARK 

FRI PULJEN STØTTER PROJEKTER OG AKTIVITETER, DER BESKYTTER OG PROMOVERER GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER I DANMARK 

FRi Puljen er en del af Fundamental Rights Initiative, der er et samarbejde mellem Globalt Fokus og Nyt Europa og medfinansieret af EU.

Puljen åbner for ny runde den 9. august 2024.
Hold øje med vores hjemmeside, nyhedsbrev og SoMe-kanaler for mere information. 

Få rådgivning til din ansøgning?

Vi anbefaler, at I som udgangspunkt beder om vejledning og evt. gennemgang af ansøgning og budget, samt læser retningslinjerne nøje. Du kan booke tid til telefonisk eller personlig rådgivning  med puljerådgiveren, der vejleder dig i ansøgningsprocessen.

For korte spørgsmål:
Puljerådgiveren Naghmeh Mahmoudi Kashani kan kontaktes på mail eller telefonisk i hverdage mellem kl. 11-14.

For gennemgang af ansøgning og/eller budget:
Vi tilbyder en times møde til hver organisation og hvert projekt. Mødet foregår hos Globalt Fokus eller online. Skriv en mail til puljerådgiveren for at booke en tid.

NAGHMEH MAHMOUDI KASHANI
PULJERÅDGIVER:
FUNDAMENTAL RIGHTS INITIATIVE

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

+45 42 63 29 87

HVAD KAN I SØGE TIL?

FRi Puljen støtter projekter og aktiviteter, der gennem interessevaretagelse, folkelig oplysning og kampagner samt kapacitetsopbygning beskytter og promoverer grundlæggende rettigheder og EU’s værdier i Danmark. 

Læs mere om hvilke typer projekter og aktiviteter I kan søge støtte til i puljens retningslinjer forneden.

HVEM KAN SØGE?

Civilsamfundsaktører baseret i Danmark, der arbejder med grundlæggende rettigheder i Danmark - herunder foreninger, social-økonomiske virksomheder, sociale bevægelser, græsrodsbevægelser og aktivister. 

Læs mere om hvilke typer organisationer, der kan søge FRi Puljen, i retningslinjerne. 

HVORDAN SØGER I?

Du søger ved at udfylde ansøgningsskemaet herunder, som sendes krypteret og sikkert. I skal vedhæfte et budget samt andet relevant materiale.

Inden I søger, skal I gennemgå retningslinjerne for at sikre, at jeres projekt og aktiviteter opfylder puljens formelle krav. 

HVORNÅR KAN I SØGE?

Puljen åbner for ny runde til efteråret 2024. En nærmere dato vil blive offentliggjort senere. 

Få rådgivning

NAGHMEH MAHMOUDI KASHANI
PULJERÅDGIVER:
FUNDAMENTAL RIGHTS INITIATIVE

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

+45 42 63 29 87 (hverdage kl. 11-14)

Vi anbefaler, at I som princip beder om vejledning og evt. gennemgang af ansøgning og budget, samt læser retningslinjerne nøje. Du kan booke tid til telefonisk eller personlig rådgivning med puljerådgiveren, der vejleder dig i ansøgningsprocessen.

For korte spørgsmål: Puljerådgiveren Naghmeh Mahmoudi Kashani kan kontaktes på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller pr. telefon på +45 42 63 29 87 i hverdage mellem kl. 11-14.

For gennemgang af ansøgning og/eller budget: Der tilbydes en times møde til hver organisation og hvert projekt. Mødet foregår hos Globalt Fokus eller online. Skriv en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at booke en tid.

OM FRi PULJEN OG FUNDAMENTAL RIGHTS INITIATIVE (FRi) 

Grundlæggende rettigheder er en essentiel del af det sikkerhedsnet og fælles værdisæt, der binder EU sammen og sikrer rettigheder for hele unionens borgere. Men på tværs af EU er grundlæggende rettigheder i dag udfordret. Øget pres på civilsamfundets råderum både on- og offline, voksende ulighed, diskrimination af minoriteter, digital overvågning, misinformation og hadekampagner mod rettighedsforkæmpere samt krigen i Ukraine er bare nogle af de negative udviklinger, der i disse år minder os om, at vi ikke kan tage grundlæggende rettigheder for givet – heller ikke i Danmark.  

Det danske civilsamfund står derfor over for en vigtig opgave: at forstærke værnet om grundlæggende rettigheder i Danmark, øge kendskabet til og styrke det folkelige engagement omkring rettigheder og EU’s kerneværdier: respekt for menneskers værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten, menneskerettigheder. 

Netop for at bakke op om civilsamfundets vigtige rettighedsarbejde har Globalt Fokus og Nyt Europa taget initiativ til Fundamental Rights Initiative (FRi), der med midler fra EU vil støtte projekter og aktiviteter, der beskytter og promoverer grundlæggende rettigheder og EU's værdier i Danmark. 

Som en del af Fundamental Rights Initiative (FRi) har vi nu oprettet FRi Puljen, der støtter folkelige oplysnings- og kampagnearbejde, allianceopbygning, fælles interessevaretagelse, kapacitetsopbygning og monitorering af rettighedssituationen i Danmark. Puljen kan søges bredt af civilsamfundsaktører baseret i hele Danmark, som repræsenterer etablerede civilsamfundsorganisationer, græsrodsbevægelser, sociale bevægelser og aktivister.  

I puljens første runde blev der uddelt 13 bevillinger. I alt blev der uddelt cirka 4 mio. kr. En oversigt over støttede projekter kan findes forneden.

Puljens anden runde var på 6,2 mio. kr. Puljen er samlet på ca. 13 mio. kr., og der vil komme flere muligheder for at søge, da FRi løber frem til udgangen af 2025.

Udover FRI Puljen arbejder Fundamental Rights Initiative med at styrke alliancer og netværk blandt civilsamfundet, opbygge kapacitet samt fælles interessevaretagelse og kampagner.

Læs mere om vores øvrige arbejde i FRi her

 


OM FRi PULJEN OG
FUNDAMENTAL RIGHTS INITIATIVE (FRI) 

Grundlæggende rettigheder er en essentiel del af det sikkerhedsnet og fælles værdisæt, der binder EU sammen og sikrer rettigheder for hele unionens borgere. Men på tværs af EU er grundlæggende rettigheder i dag udfordret. Øget pres på civilsamfundets råderum både on- og offline, voksende ulighed, diskrimination af minoriteter, digital overvågning, misinformation og hadekampagner mod rettighedsforkæmpere samt krigen i Ukraine er bare nogle af de negative udviklinger, der i disse år minder os om, at vi ikke kan tage grundlæggende rettigheder for givet – heller ikke i Danmark.  

Det danske civilsamfund står derfor over for en vigtig opgave: at forstærke værnet om grundlæggende rettigheder i Danmark, øge kendskabet til og styrke det folkelige engagement omkring rettigheder og EU’s kerneværdier: respekt for menneskers værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten, menneskerettigheder. 

Netop for at bakke op om civilsamfundets vigtige rettighedsarbejde har Globalt Fokus og Nyt Europa taget initiativ til Fundamental Rights Initiative (FRi), der med midler fra EU vil støtte projekter og aktiviteter, der beskytter og promoverer grundlæggende rettigheder og EU's værdier i Danmark. 

Som en del af Fundamental Rights Initiative (FRi) har vi nu oprettet FRi Puljen, der støtter folkelige oplysnings- og kampagnearbejde, allianceopbygning, fælles interessevaretagelse, kapacitetsopbygning og monitorering af rettighedssituationen i Danmark. Puljen kan søges bredt af civilsamfundsaktører baseret i hele Danmark, som repræsenterer etablerede civilsamfundsorganisationer, græsrodsbevægelser, sociale bevægelser og aktivister.  

I puljens første runde blev der uddelt 13 bevillinger. I alt blev der uddelt cirka 4 mio. kr. En oversigt over støttede projekter kan findes forneden.

Puljens anden runde er på 6,2 mio. kr. Puljen er samlet på ca. 13 mio. kr., og der vil komme flere muligheder for at søge, da FRi løber frem til udgangen af 2025.

Udover FRI Puljen arbejder Fundamental Rights Initiative med at styrke alliancer og netværk blandt civilsamfundet, opbygge kapacitet samt fælles interessevaretagelse og kampagner.

Læs mere om vores øvrige arbejde i FRi her

 


PULJENS RETNINGSLINJER

Læs puljens retningslinjer grundigt inden I søger.

I retningslinjerne finder I vigtige informationer om puljens prioriteter samt beskrivelser af puljens krav, formalia, ansøgnings- og behandlingsprocessen.

Ansøgninger bliver behandlet af et bevillingsudvalg, som du læse mere om i retningslinjerne.

Puljens anden runde er på 6,2 mio. danske kroner. Puljen er på ca. 13 mio. kr., og der vil komme flere muligheder for at søge senere i 2024 og 2025. 

Ansøgninger kan sendes på dansk eller engelsk. Ansøgere kan forvente at få svar inden for 10 uger efter fristen gennem e-mail.

Få hjælp til jeres ansøgning

Op til deadlinen for hver ansøgningsrunde tilbyder Globalt Fokus og Nyt Europa en række arrangementer og fire skriveworkshops, der klæder ansøgere på til at søge puljen. Formålet er at præsentere puljens retningslinjer og tænke og pitche projektidéer. Til alle events tager vi i fællesskab en dialog om, hvad vi som civilsamfund kan gøre for at styrke grundlæggende rettigheder, og hvordan EU kan bruges til at promovere rettighedsdagsordenen både i Europa, men også globalt. 

Af de fire skriveworkshops vil ét være online, to med fysisk deltagelse i København og ét med fysisk deltagelse i Aarhus. Nærmere detaljer og datoer vil blive offentliggjort her på siden og i Globalt Fokus' kalender, som du finder via linket forneden.

Find alle FRi arrangementer her.

Er du en del af et aktivistnetværk?

Vi ved at puljeretningslinjer kan til tider være tunge, derfor har vi gjort det nemt for jer at søge FRi Puljen. Har I brug for afklaring i forhold til retningslinjerne? Så ræk ud til os. Vi står til rådighed for at besvare spørgsmål og læser gerne et udkast til ansøgning igennem for at vejlede jer.

Kontakt puljerådgiver: Naghmeh Mahmoudi Kashani
TELEFON: +45 42 63 29 87 (hverdage kl. 11-14)
MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

FRi Puljens bevillingsudvalg

Globalt Fokus og Nyt Europa har nedsat et bevillingsudvalg til FRi Puljen, der består af repræsentanter fra store og små civilsamfundsorganisationer i Danmark. Bevillingsudvalget vil sikre uvildighed og fagligt begrundet uddeling af puljemidler.

Udvalgets opgave er at evaluere ansøgninger til FRi Puljen og træffe beslutninger om hvilke projekter, der modtager bevilling. Udvalgsmedlemmer er indstillet af hver deres organisation og formelt udpeget af Globalt Fokus’ Styregruppe. FRi Puljens bevillingsudvalg består af: 

Christoffer Ulrik BadseSenior Legal Advisor, UNICEF
Dijana Dix Omerbasic, Leder af RED+, Red Center mod Æresrelaterede Konflikter 
Ditte Bjerregaard, Direktør for Center for Voldsforebyggelse
Lisa BlinkenbergSeniorrådgiver, Amnesty International Danmark 
Marek Azoulay Jørgensen, Bestyrelsesmedlem hos Danskdansk 
Theis DenckerSpecialist i kapacitetsudvikling og læring, CISU

Organisationerne bag initiativet

Fundamental Rights Initiative, der er et samarbejde mellem:

                

Fundamental Rights Initiative er finansieret af EU.


I tilfælde af uregelmæssigheder i administrationen af FRi-bevillinger:

Har du som bevillingshaver begrundet mistanke om eller kan konstatere tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder i administrationen af en FRi-bevilling, kan du anmelde uregelmæssigheder på to måder:

  1. Kontakte bevillingsforvalteren Globalt Fokus, som vil kontakte de rette EU myndigheder. Kontaktperson: FRi puljerådgiver, Naghmeh Mahmoudi Kashani, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., +45 42 63 29 87

  2. Du kan sende anmeldelse direkte til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)her: ANMELD SVIGT

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus