Skip to main content

              

 • Puljen for kapacitetsudvikling

HVAD ER PULJEN FOR KAPACITETSUDVIKLING?

Puljen til kapacitetsudvikling understøtter kapacitetsudvikling og kapacitetsopbygning i danske civilsamfundsorganisationer (CSO’er) med humanitære eller udviklingsaktiviteter i OECD-DAC lande og deres partnere. Puljen finansieres af Udenrigsministeriet, og forvaltes af Globalt Fokus.

Puljens formål

 • At styrke danske CSO’er i at levere fagligt stærke og effektive indsatser

 • At understøtte medllemmenes fortalervirksomhed indenfor strategiske og aktuelle udviklings- og humanitære temaer i Syd

Herunder finder du rammer, ansøgningsformater, retningslinjer og information om bevillingssystemmet.

Næste Ansøgningsrunder for større bevillinger

 • Efterår: Deadline 6. oktober 2023

 • Forårsrunden: Deadline marts-april 2024 (Datoer følger)

   NB. Der bliver ikke behandlet ansøgninger mellem d. 1/7 og 7/8 2023. Vi modtager stadig ansøgninger i dette tidsrum, men de vil altså først blive behandlet til august.

Formater og retningslinjer for Puljen til kapacitetsudvikling

Her finder du gældende formater og retningslinjer, når I enten søger om, har fået eller skal afrapportere på en bevilling fra puljen. Ansøgninger og afrapporteringer i 2022 og 2023 skal udfærdiges efter disse formater.

Der kan søges midler fra to forskellige bevillingskategorier:

 • Større bevillinger: henviser til bevillinger mellem DKK 100.000-400.000. Procesbevillinger uddeles
  ved to årlige ansøgningsrunder. Næste ansøgningsfrist er 6. oktober 2023.

 • Mindre bevillinger: henviser til bevillinger til og med DKK 50.000 og har løbende ansøgningsfrist.
  NB. Der bliver ikke behandlet ansøgninger mellem d. 1/7 og 7/8 2023. Vi modtager stadig ansøgninger i dette tidsrum, men de vil altså først blive behandlet til august.

Ansøgninger skal sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  med Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. i kopi

Generelle krav:

 • Ansøgninger skal følge puljens eksisterende formater og bestå af ansøgningsskema, stamdataformat og budget. Ved ansøgning om bevilling over DKK 100.000 skal der ydermere medsendes en implementeringsplan. Formater for ansøgninger kan hentes nedenfor.
 • Bevillingsmodtagerens forvaltning af bevilling skal ske efter de i 2021 opdaterede administrative retningslinjer. Anmodninger om udbetaling af tilskud, budgetændring eller ændring af projektperiode samt den afsluttende rapportering skal følge puljens formater til formålet. Alle disse kan tilgås nedenfor.
 • Sprog: alle formater foreligger på dansk, men ansøgninger kan indsendes på dansk eller engelsk.

Information om puljen: 

 1. Rammen for puljen til kapacitetsudvikling
 2. Bevillingssystem og bevillingskriterier

Når I søger en bevilling:

 1.  Ansøgningsskemaer
  Ansøgningsskema for større bevillinger (100.000-400.000 DKK)
  Ansøgningsskema for mindre bevillinger (op til 50.000 DKK)

 2. Stamdata (ansøgningsbilag 1)
  Stamdataformat for større bevillinger (100.000-400.000 DKK)
  Stamdataformat for mindre bevillinger (op til 50.000 DKK)

 3. Budgetformat (ansøgningsbilag 2)
  Budgetformat for større bevillinger (100.000-400.000 DKK)
  Budgetformat for mindre bevillinger (op til 50.000 DKK)

 4. Implementeringsplansformat (ansøgningsbilag 3. Kun for for større bevillinger, 100.000-400.000 DKK)

 5. Inspiration til læringsprodukt

Når I har en bevilling:

 1. Administrative retningslinjer for bevillingshavere (NB. Under revision indtil ultimo August, kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for rådgivning)
 2. Format til midtvejsrapportering (kun for større bevillinger, 100.000-400.000 DKK)

Når I skal afrapportere på projektet:

 1.  Afsluttende narrativ rapportering
  Rapporteringsformat for større bevillinger (100.000-400.000 DKK)
  Rapporteringsformat mindre bevillinger (op til 50.000 DKK)

 2. Revisionsinstruks
  UM instruks 4b

 3. Regnskabsformat
  Til regnskabsaflægning foreslår vi, at I anvender budgetformattet tilpasset med kolonner der inkluderer evt. revideret budget og faktisk forbrug.
Bevillingssystemet

Globalt Fokus’ bevillingsudvalg
Globalt Fokus’ bevillingsudvalg har til formål at træffe afslutninger om støtteværdighed for ansøgninger til procesbevillinger for puljen til kapacitetsudvikling på baggrund af ansøgninger og indstilling fra bevillingskonsulenten. Derudover bidrager udvalget til faglige diskussioner, der skal sikre størst muligst overensstemmelse mellem puljens retningslinjer, rådgivning og bevillingspraksis samt fortsat udvikling af disse.

Udvalget består af fire repræsentanter fra Globalt Fokus’ medlemsorganisationer med relevant faglig baggrund samt én repræsentant fra CISU. Alle medlemmer vælges som udgangspunkt for en toårig periode.

 • Mette Kjærtinge, CISU (forperson)
 • Rikke Nagell, Aids-Fondet 
 • Lene Vendelbo, Amnesty International Denmark 
 • Karen Andersen, Oxfam Ibis 
 • Camilla Nielsen-Englyst, 100% for børnene 

Bevillingssystem for bevillinger op til DKK 50.000
Bevillingssystemet for aktivitetsbevillinger fungerer uafhængigt af bevillingssystemet for procesbevillinger. Rådgivning og administration varetages udelukkende af Globalt Fokus’ puljerådgiver, mens sekretariatslederen har bevillingskompetencen. I tilfælde af inhabilitet hos sekretariatslederen overgår bevillingskompetencen til Globalt Fokus’ forretningsudvalg.

Læs mere om bevillingssystemet og bevillingskriterier her.

Pulje Praxis: Bliv klogere på kapacitetsudvikling

Med henblik på at styrke fokus på kapacitetsudvikling har vi i Globalt Fokus taget initiativ til at udvikle en række korte dokumenter kaldet “Pulje Praxis”, som giver en introduktion til udvalgte kapacitetsudviklings-koncepter, -modeller og -redskaber. “Pulje Praxis” tager så vidt muligt udgangspunkt i erfaringer fra initiativer støttet af Puljen. Målet er på baggrund af eksempler, erfaringer og aktuel tænkning at inspirere kapacitetsudviklingen blandt danske CSOer og deres partnere. Vi tilstræber at udvikle dokumenterne i samspil med de deltagende organisationer. De første dokumenter er udarbejdet, og flere er under opsejling. Nedenfor finder du desuden også en række andet materiale, som dokumenterer en tilgang til kapacitetsudvikling.

Pulje Praxis dokumenter:

Tilgange til kapacitetsudvikling:

For mere information om puljen kontakt

Emma Byrne
Strategisk rådgiver

+45 42 41 57 47
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus