Skip to main content

              

Vi styrker det danske civilsamfund og lokale syd-partneres kapacitetsudvikling og læring

Vi styrker det danske civilsamfund og lokale syd-partneres kapacitetsudvikling og læring

Hold øje med vores hjemmeside, nyhedsbrev og some-kanaler for informationer omkring næste runde for ansøgninger til STORE BEVILLINGER PÅ OP TIL 400.000 KR.

 
ANSØGNINGER TIL SMÅ BEVILLINGER MODTAGES OG BEHANDLES LØBENDE.

VIl du vide mere?
Så kontakt

Emma Byrne
Strategisk Rådgiver og Puljeansvarlig

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

HVAD KAN I SØGE TIL?

Puljen støtter projekter, som styrker danske civilsamfundsorganisationer i at levere fagligt stærke og effektive indsatser gennem innovation, læring og kapacitetsudvikling, samt at udøve fortalervirksomhed indenfor strategiske og aktuelle udviklings- og humanitære temaer i Syd. Der kan søges støtte til projekter af to forskellige beløbsstørrelser.

HVEM KAN SØGE?

Civilsamfundsorganisationer baseret i Danmark med humanitære eller udviklingsaktiviteter i OECD-DAC lande og deres lokale partnerorganisationer i Syd.

Læs mere om hvilke organisationer, der kan søge Puljen for Kapacitetsudvikling i retningslinjerne. 

HVORDAN SØGER I?

I søger ved at udfylde ansøgningsskemaet herunder. Der findes seperat ansøgningsskema for både store og små bevillinger.

Inden I søger, skal I gennemgå retningslinjerne for at sikre, at jeres projekt og aktiviteter opfylder puljens formelle krav.

Alle ansøgninger skal sendes via ansøgningsformularen forneden. Vær opmærksom på at udfyldt data ikke gemmes løbende.

HVORNÅR KAN I SØGE?

Ansøgninger til mindre bevillinger modtages løbende. 

Der er lukket for ansøgningsrunden for store bevillinger. Informationer om næste ansøgningsrunde vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

FIND RETNINGSLINJER OG ANSØGNINGSFORMULARER HERUNDER.

Vil du vide mere?

EMMA BYRNE
Strategisk Rådgiver og puljeansvarlig

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Om puljen for kapacitetsudvikling

Puljen for Kapacitetsudvikling (herefter puljen) understøtter kapacitetsudvikling i danske civilsamfundsorganisationer med humanitære eller udviklingsaktiviteter i OECD-DAC lande og deres lokale partnerorganisationer i Syd. Puljen finansieres af Udenrigsministeriet og forvaltes af Globalt Fokus.

PULJENS FORMÅL

 • At styrke danske civilsamfundsorganisationer i at levere fagligt stærke og effektive indsatser.

 • At understøtte medlemmernes fortalervirksomhed indenfor strategiske og aktuelle udviklings- og humanitære temaer i Syd.

Med puljen ønsker Udenrigsministeriet og Globalt Fokus at styrke udmøntningen af den danske udviklingsbistand. Derfor er rammerne for hvilke projekter, der kan søges støtte til vide i det omfang, at formålet med en ansøgning vurderes at spille ind i puljens overordnede formål: det behov, som projektet skal imødekomme, skal være relateret til ansøgende organisationers aktiviteter i Syd.

Der kan søges støtte til projekter af to forskellige beløbsstørrelser:

1.   100.000-400.000 DKK

2.   Op til 50.000 DKK

PULJENS RETNINGSLINJER 

Der findes retningslinjer for hver af puljens bevillingsstørrelser.

Læs de relevante retningslinjer inden I søger.

I retningslinjerne finder I vigtige informationer om puljens prioriteter samt beskrivelser af puljens krav, formalia, ansøgnings- og behandlingsprocessen samt administrative retningslinjer.

ANSØGNINGER TIL STORE BEVILLINGER
mellem 100.000-400.000 DKK

Ansøgningsrunde for store bevillinger i 2024

 • Forårsrunden:
  Lukket d. 22. marts 2024.

 • Efterårsrunden:
  Datoer følger.

Her finder du gældende formater og retningslinjer, når I enten søger om, har fået eller skal afrapportere på en stor bevilling fra puljen. Ansøgninger og afrapporteringer i 2022 og 2023 skal udfærdiges efter disse formater.

Store bevillinger: henviser til bevillinger mellem DKK 100.000-400.000.  Store bevillinger uddeles ved to årlige ansøgningsrunder.

Generelle krav:

 • Ansøgninger skal følge puljens eksisterende formater og bestå af ansøgningsskema, budget og implementeringsplan. Formater for ansøgninger kan hentes nedenfor.
 • Bevillingsmodtagerens forvaltning af bevilling skal ske efter de i 2024 opdaterede administrative retningslinjer. Anmodninger om udbetaling af tilskud, budgetændring eller ændring af projektperiode samt den afsluttende rapportering skal følge puljens formater og retningslinjer. Alle disse kan tilgås nedenfor.
 • Sprog: alle formater foreligger på dansk ( engelske versioner kommer i 2024), og ansøgninger kan indsendes på dansk eller engelsk.

ANSØGNINGSFORMULAR FOR STORE BEVILLINGER VIL VÆRE TILGÆNGELIG, NÅR PULJEN ÅBNER.

Bevillingssystemet

Globalt Fokus’ bevillingsudvalg har til formål at træffe beslutning om støtteværdighed for ansøgninger til de store bevillinger under Puljen for Kapacitetsudvikling på baggrund af ansøgninger og indstilling fra Globalt Fokus' sekretariat.

Udvalget består af fire repræsentanter fra Globalt Fokus' medlemsorganisationer med relevant faglig baggrund samt én repræsentant fra CISU. Alle medlemmer vælges som udgangspunkt for en toårig periode.

Puljens bevillingsudvalg

 • Mette Kjærtinge, CISU (forperson)
 • Rikke Nagell, Aids-Fondet 
 • Lene Vendelbo, Amnesty International Denmark 
 • Karen Andersen, Oxfam Ibis 
 • Camilla Nielsen-Englyst, 100% for børnene 

Læs mere om bevillingskriterier og bevilingssystemet i Retningslinjerne for store bevillinger.

Når jeres projekt er færdigt:

 1.  Afsluttende narrativ rapportering
  Rapporteringsformat for større bevillinger

 2. Revisionsinstruks
  UM instruks 4b

 3. Regnskabsformat
  Til regnskabsaflægning opfordrer vi til, at I anvender budgetformatet tilpasset med kolonner, der inkluderer evt. revideret budget og faktisk forbrug.

ANSØGNINGER TIL SMÅ BEVILLINGER
op til 50.000 DKK

Ansøgningsrunder for små bevillinger

3-4 årlige ansøgningsrunder med følgende deadlines:

 • Næste deadline: 17. maj kl. 23.59

 • 30. august kl. 23.59 

 • 20. november kl. 23.59 (hvis puljen stadig har midler til uddeling)

Her finder du gældende formater og retningslinjer, når I enten søger om, har fået eller skal afrapportere på en lille bevilling fra puljen. Ansøgninger og afrapporteringer i 2022 og 2023 skal udfærdiges efter disse formater.

Små bevillinger: henviser til bevillinger til og med 50.000 DKK og har 3-4 årlige ansøgningsrunder.

Generelle krav:

 • Ansøgninger skal følge puljens eksisterende formater og bestå af ansøgningsskema, stamdataformat og budget. Formater for ansøgninger kan hentes nedenfor.
 • Bevillingsmodtagerens forvaltning af bevilling skal ske efter de i 2024 opdaterede retningslinjer. Anmodninger om udbetaling af tilskud, budgetændring eller ændring af projektperiode samt den afsluttende rapportering skal følge puljens formater og retningslinjer til formålet. Alle disse kan tilgås nedenfor.
 • Sprog: alle formater foreligger på dansk (engelske versioner kommer 2024), og ansøgninger kan indsendes på dansk eller engelsk.

Bevillingssystemet

Bevillingssystemet for små bevillinger fungerer uafhængigt af bevillingsudvalget. Rådgivning og administration varetages udelukkende af Globalt Fokus’ puljeansvarlig, mens Globalt Fokus' Direktør har bevillingskompetencen. I tilfælde af inhabilitet hos Direktøren overgår bevillingskompetencen til Globalt Fokus’ forretningsudvalg.

Læs mere om bevillingskriterier og bevilingssystemet i Retningslinjerne for små bevillinger her.

Når jeres projekt er færdigt:

 1. Afsluttende narrativ rapportering
  Rapporteringsformat mindre bevillinger (op til 50.000 DKK)

 2. Revisionsinstruks
  UM instruks 4b

 3. Regnskabsformat
  Til regnskabsaflægning opfordrer vi til, at I anvender budgetformatet tilpasset med kolonner, der inkluderer evt. revideret budget og faktisk forbrug.

FAQ

Skal man være medlem af Globalt Fokus for at søge?

Nej, det er ikke et krav at være medlem af Globalt Fokus. Find mere information om hvem, der kan søge Puljen for Kapacitetsudvikling, øverst på siden under 'Hvem kan søge?' eller i retningslinjerne.

Hvordan laver jeg et budget?

Læs først retningslinjerne gældende for den størrelse bevilling, som jeres organisation ønsker at søge. Download derefter budgetformatet, som også indeholder en vejledning. Har I yderligere spørgsmål, så kontakt puljeansvarlig via mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og I vil blive vejledt.

Kan jeg søge om funding til partnerskabsrejser?

Det primære formål med Puljen for Kapacitetsudvikling er at styrke danske civilsamfundsorganisationer i at levere fagligt stærke og effektive indsatser, samt at understøtte fortalervirksomhed indenfor strategiske og aktuelle udviklings- og humanitære temaer i Syd.

Puljen lægger stor vægt på, at projektet skal være relateret til de ansøgende organisationers aktiviteter i Syd, men puljen finansierer ikke en høj grad af rejseaktiviteter til Syd.

Hvad er et læringsprodukt?

Læringsproduktet er et konkret produkt – digitalt, fysisk eller begge dele – der samler den viden og læring, som projektet genererer, på en måde så andre organisationer kan få gavn af den. 

For de store bevillinger gælder det, at læringsproduktet vejer tungt i bedømmelsen af ansøgningerne, og ansøgende organisationer skal sikre, at læringsproduktet har en karakter, der også muliggør implementering af projektets læring i andre organisationer. Læringsprodukter i form af rapporter godtages som udgangspunkt ikke.

For mindre projekter på op til 50.000 DKK skal der udarbejdes et mindre læringsprodukt end for store bevillinger, der opsummerer de vigtigste læringer og outcomes fra den afholdte aktivitet. Det er ikke et krav, at læringsprodukter for projekter i denne størrelsesorden oversættes til et fremmedsprog.

Inspiration til forskellige typer af læringsprodukter kan findes her.

Hvor lang tid går der, før jeg får svar på min ansøgning?

For store bevillinger kan ansøgere forvente at få svar senest fem uger efter ansøgningsfristen via e-mail. Ferieperioder medregnes ikke i de fem uger.

For små bevillinger kan ansøgere forvente at få svar inden 10 arbejdsdage. Der modtages, men behandles ikke ansøgninger i ferieperioder.

Få hjælp til jeres ansøgning

Inden puljens deadline tilbyder Globalt Fokus rådgivning, der klæder ansøgere på til at søge puljen. Henvendelser angående rådgivning skal ske i god tid inden deadline for de store bevillinger for at sikre puljeansvarliges kapacitet til at rådgive alle projekter, der måtte ønske at søge.

Ønsker du mundtlig rådgivning, så kontakt os med dit spørgsmål via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og den puljeansvarlige vil derefter tage kontakt.

Forud for de store bevillingers ansøgningsrunde afholdes altid et online informationsmøde. Hold øje her på hjemmesiden og Globalt Fokus' nyhedsbrev for mere information.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus