Skip to main content

              

Om Globalt Fokus

Samlende platform

Globalt Fokus er en platform for mere end 75 danske folkelige organisationer, der engagerer sig i globale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter.

I en tid med opbrud, globale kriser og ny-orienteringer er det Globalt Fokus’ rolle at være en samlende, relevant, fokuseret og effektiv platform, som gennem samarbejde og dialog styrker det danske civilsamfund indflydelse og kapacitet til at fremme en mere retfærdig og bæredygtig verden.

Globalt Fokus’ bidrager til at sikre vores medlemmers rolle som helt centrale aktører på udviklingsområdet. Vi har til opgave at samle vores medlemmer om fælles interesser, dagsordner, læringer, erfaringsudvekslinger og ikke mindst handling. Vi kan i fællesskab navigere i og påvirke forandringer, vi kan fastholde vores position i dansk udviklingspolitik, styrke et ligeværdigt og  tillidsbaseret samarbejde med vores partnere i udviklingslande og bevare danskernes store opbakning til udviklingssamarbejdet.

Globalt Fokus er medlem af det tværpolitiske netværk 2030-panelet, der har til formål at understøtte Folketingets 2030-netværket og fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. I 2030-panelet deltager vi som repræsentater for det samlede civilsamfund. Globalt Fokus er også en del af Concord Europe, der arbejder for at øge sammenhængen mellem EU’s udviklingspolitiske områder.

Vores Vision

Visionen er en fredelig, retfærdig og bæredygtig verden. En verden, hvor værdier om lighed og frihed manifesteres i social retfærdighed og menneskerettigheder for alle. Hvor fattigdom er udryddet, konflikter håndteres fredeligt, og hvor økonomiske og politiske interesser balanceres og reguleres af stærke demokratiske strukturer og rettigheder. En verden, hvor FN’s verdensmål er realiseret, og hvor sameksistens foregår i klima og miljømæssig balance.

Vores Mission

Globalt Fokus’ mission er at styrke og samle det danske og internationale civilsamfund for i alliancer med andre partnere og aktører at realisere visionen. Vi ser et stærkt, tillidsvækkende og visionært civilsamfund med gennemslagskraft som en forudsætning for at opnå vores vision.

Vores Værdier

Et stærkt civilsamfund er urokkeligt i sine værdier omkring frihed, retfærdighed og rettigheder, og er visionært i sin evne til at mobilisere, danne partnerskaber, skabe solidariske alliancer og opnå resultater.VI søger at realisere vores vision ved:

At bidrage til faglig udvikling, bl.a. via stærk koordinering med henblik på at optimere kapacitetsudvikling af det danske bistandsfaglige CSO-miljø.

At bidrage til fælles internationalt engagement i europæiske og globale civilsamfundsnetværk og -bevægelser.

At skabe en paraply for information og fælles kampagner.

At bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danmark, EU og FN, ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af betydning for foreningens vision.

At udgøre en stærk politisk stemme, internationalt og i den danske debat, om miljø- og udviklingspolitikker, også på det humanitære område.

Læs Globalt Fokus´ strategi  2024-2027 ´I FÆLLESSKAB FOR GLOBAL BÆREDYGTIG FORANDRING´
Her finder du strategien på engelsk


Læs Globalt Fokus´ Resultatberetning for 2022

VÆR MED - FOR SAMMEN STÅR VI STÆRKEST


Kampen for global retfærdighed har brug for et samlet, stærkt og mangfoldigt civilsamfund, der kritisk og konstruktivt skaber forandring.

Alle danske foreninger og organisationer med udviklings- miljø og humanitære aktiviteter kan blive medlem hos Globalt Fokus.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus