VISION - UDDANNELSE FOR BESTYRELSER

 

Bestyrelser spiller en vigtig rolle i civilsamfundets organisationer. Det gælder både i forhold til den formelle governance og i forhold til de overordnede visioner for civilsamfundet. Vision er et forløb for bestyrelsesmedlemmer, som forbinder overordnede og strategiske diskussioner af visioner med fundamentale betingelser for godt bestyrelsesarbejde - ikke mindst tydelige roller og god mødeledelse.VISION ER FOR DIG, SOM:

 

Sidder i en bestyrelse i en civilsamfundsorganisation. Det kan være en fordel, hvis I deltager flere fra samme bestyrelse, men det er ikke en forudsætning. 

 

PÅ VISION LÆRER  DU:

  

  • At forstå din rolle som bestyrelsesmedlem og indgå i en større organisatorisk  ramme 
  • At forudse nye tendenser og være strategisk med visionen for øje
  • At facilitere og deltage i gode møder
PÅ VISION MØDER DU:

 

OPLÆGSHOLDERE:

Bjørn Hansen, Direktør DeltagerDanmark
Peter Christiansen, Sekretariatschef Globalt Fokus

 

 

PÅ VISION FÅR DU:

 

Du får godt kendskab til de muligheder og udfordringer, civilsamfundet står overfor. Med dig får du værktøjer til at arbejde med jeres organisations strategi og vision samt en klar forståelse af arbejdsdeling og roller. Du får også konkrete værktøjer til at facilitere møder.

Som organisation får I bestyrelsesmedlemmer, der kan være strategisk retningsgivende med fokus på visionen, samt bestyrelsesmedlemmer der er klare i deres rolle, og som kan facilitere gode og effektive møder.  

 

UNDERVISERE:
 

Elmer Mortensen

Elmer Mortensen er projektleder for civilsamfundsledelse hos Globalt Fokus. Elmer er uddannet historiker fra Københavns Universitet og i HR og Organisationsudvikling fra CBS. Elmer har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling, og han har haft ledende stillinger indenfor feltet i store danske-globale organisationer, ligesom han har arbejdet som ekstern konsulent i mange forskellige sammenhænge. Elmer er projektleder i Globalt Fokus´ nye Center for civilsamfundsledelse.

 

Ruth Gøjsen:

Ruth Gøjsen er cand.merc.psyk og chefkonsulent i DeltagerDanmark med tværgående ansvar for læring og coaching af ledere. Ruth har de seneste seks år undervist en række fag på Diplom i offentlig ledelse, ligesom hun er fast underviser i det personlige lederskab for koordinatorer, teamledere og ledere uden formelt personaleansvar. Ruth er derudover supervisor i forskellige kommuner for både fagpersoner og mellemledere. Hun var projektleder for DeltagerDanmarks topledernetværk med bl.a. Rane Willerslev og Lene Tanggaard. Derudover har Ruth Gøjsen besiddet forskellige poster som forkvinde for bestyrelser i civilsamfundet.

 

 

MODUL 1: AT ARBEJDE STRATEGISK MED VISIONEN I CENTRUM

1 dag
9. oktober 2021

INDHOLD:

Tendenser, udfordringer og muligheder for civilsamfundet i et globalt og nationalt perspektiv. Hvordan arbejder bestyrelser strategisk med visionen i centrum?

LÆRINGSMÅL:

Governance og legitimitet som civilsamfundsorganisation

OPLÆGSHOLDER:

Peter Christiansen, Sekretariatschef Globalt Fokus

 

MODUL 2: FORMELLE RAMMER OG GODE MØDER

1 dag
10. oktober 2021

INDHOLD:

Hvordan spiller vi hinanden gode i bestyrelsen, og hvordan spiller vi som bestyrelse sekretariaterne gode? 
 

LÆRINGSMÅL:

Facilitering og mødeledelse

OPLÆGSHOLDER:

Bjørn Hansen, Direktør DeltagerDanmark