LEAD - UDDANNELSE FOR TEAM- OG MELLEMLEDERE

 

Mellem- og teamlederen spiller en afgørende rolle i at forbinde organisationens strategi til det daglige arbejde, hvor medarbejderne skal understøttes i at nå fælles mål. Mellemlederen befinder sig  samtidig i en af de vanskeligste positioner mellem forskellige interesser fra medarbejdere, topledelse og eksterne samarbejdspartnere. Lederforløbet Lead giver grundlæggende indføring i teoretiske perspektiver og værktøjer til lederskab og ledelse af mennesker. Det gælder viden om ledelse, motivation og trivsel samt forbindelsen mellem organisationens samlede strategi og teamets opgaver samt værktøjer til at kommunikere for at skabe følgeskab og øge sammenhængskraften på tværs af organisationen.  
 

 

LEAD ER FOR DIG, SOM:


Er mellem- eller teamleder og har personaleansvar.

PÅ LEAD LÆRER  DU:  

 

 • At navigere som leder i en kompleks sektor under forandring
 • At arbejde med mobiliserende og inkluderende lederskab
 • At lede og navigere i krydspres 
 • At stå stærkere i din rolle som retningssættende og understøttende
 • At håndtere svære og nødvendige samtaler

 

PÅ LEAD FÅR DU:

 

Vi tilbyder dig en uddannelse, som vil styrke både dit organisatoriske og personlige lederskab gennem øvelser, samtaler og inspirerende oplæg over 4 moduler ( i alt 7 dage).  Derudover kan du se frem til at indgå i et stærkt netværk og fællesskab med både eksperter og ligesindede, som vil nikke genkendende til både vilkår og muligheder. Du vil ligeledes indgå i en læringsgruppe, som vil bestå af en facilitator og andre deltagere, som vil følge dig ekstra tæt, både under og mellem modulerne.

 

 LEAD MØDER DU:


OPLÆGSHOLDERE:

Carolina Munis, civilsamfundsdebatør, Brasilien

Srilatha Batliwala, seniorrådgiver, CreaWorld

Hanne V. Moltke, partner og ledelseskonsulent, New Stories

Mikael Trolle, Dreams and details academy

Peter Christiansen, Sekretariatschef Globalt Fokus

Jonas Hedegaard, ErhvervsPhD, RUC

Alert Erhvervsteater

 

HVAD KRÆVER  LEAD AF DIG?

 

 • Før kursusstart skal du have 1-2 samtaler med din nærmeste leder, hvor du definerer både et organisatorisk og personligt projekt, som du vil arbejde med gennem uddannelsen. Vi anbefaler også, at du efter uddannelsen tager en opfølgende samtale med din nærmeste leder, om hvad du har lært, og hvordan det kan styrke din rolle og organisationen.
 • Forberedelsestid til hvert modul i form af læsning af artikler og korte videooplæg.
 • Selve kursusdagene er hele dage, inklusiv aftener. Derudover vil der være et internat med to overnatninger.
 • Mindre hjemmeopgaver, fx samtaler med kolleger.
 • Afsætte 1-2 dage uden for kurset til aktiviteter i en læringsgruppe.  

 

UNDERVISERE:

 

Ruth Gøjsen

Ruth Gøjsen er cand.merc.psyk og chefkonsulent i DeltagerDanmark med tværgående ansvar for læring og coaching af ledere. Ruth har de seneste seks år undervist en række fag på Diplom i offentlig ledelse, ligesom hun er fast underviser i det personlige lederskab for koordinatorer, teamledere og ledere uden formelt personaleansvar. Ruth er derudover supervisor i forskellige kommuner for både fagpersoner og mellemledere. Hun var projektleder for DeltagerDanmarks topledernetværk med bl.a. Rane Willerslev og Lene Tanggaard. Derudover har Ruth Gøjsen besiddet forskellige poster som forkvinde for bestyrelser i civilsamfundet. 

Elmer Mortensen

Elmer Mortensen er projektleder for civilsamfundsledelse hos Globalt Fokus. Elmer er uddannet historiker fra Københavns Universitet og i HR og Organisationsudvikling fra CBS. Elmer har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling, og han har haft ledende stillinger indenfor feltet i store danske-globale organisationer, ligesom han har arbejdet som ekstern konsulent i mange forskellige sammenhænge. Elmer er projektleder i Globalt Fokus´ nye Center for civilsamfundsledelse.

 

 

MODUL 1: LEDELSE AF SAMFUNDSFORANDRING

1 dag
25. januar 2022

INDHOLD:

På modul 1 tager vi temperaturen på civilsamfundet. Hvad har vi opnået, og hvad står vi overfor? Derudover ser vi nærmere på, hvad det er for en særlig ledelsesopgave, der er i civilsamfundet; hvordan ser vi visionært på verden, går fra vision til sag, til strategi. På modul 1 gives der også en grundlæggende introduktion til ledelsesmodellen “dreams & details”.

LÆRINGSMÅL:

 • At forholde sig kritisk og konstruktivt til civilsamfundets rolle
 • At identificere vision, sag og strategi
 • At dele jeres arbejde med det personlige og det organisatoriske projekt

OPLÆGSHOLDERE:

 

MODUL 2: TEAMLEDELSE OG ROLLER I KRYDSPRES

3 dage. Internat
9.-11. marts 2022

INDHOLD:

På modul 2 ser vi nærmere på det krydspres, som mellemlederen i civilsamfundsorganisationer befinder sig i mellem strategi-, dokumentations- og finansieringskrav fra topledelse og eksterne samarbejdspartnere og medarbejdernes behov, ønsker, holdninger og egne præferencer. 

Vi ser specifikt på, hvordan mellemlederen leder og motiverer sit team, og hvordan man sætter sig for bordenden i vanskelige og nødvendige samtaler. Vi arbejder med psykologisk tryghed som den grundlæggende præmis for alle tematikker på modulet.

På internatet etableres der en øvebane med skuespillere, hvor vi tester, hvad der fungerer, og hvordan man håndterer modstand.

LÆRINGSMÅL:

 • At forstå og kunne arbejde med psykologisk tryghed
 • At navigere i krydspres
 • At lede et team med forskellige interesser og præferencer
 • At blive i stand til at arbejde med motivation som en del af ledelsesarbejdet
 • At føle sig i stand til at håndtere vanskelige og nødvendige samtaler

OPLÆGSHOLDERE:

Jonas Hedegaard, ErhvervsPhD, RUC

Alert Erhvervsteater

 

MODUL 3: DE GRUNDLÆGGENDE LEDELSESVÆRKTØJER

2 dage
26.-27. april 2022

INDHOLD:

På modul 3 fokuserer vi på tendenser og udviklingen inden for ledelse. Vi skal både se nærmere på mobiliserende lederskab, feministisk ledelse og på helt klassiske værktøjer som god mødeledelse, MUS-samtaler og tilrettelæggelse af arbejdet som leder. På modulet skal vi løbende drøfte, hvilke værktøjer forskellige situationer og opgaver kalder på.

LÆRINGSMÅL:

 • At udvide den generelle ledelsesværktøjskasse
 • At styrke afviklingen af gode møder og MUS-samtaler
 • At øge kendskab og værktøjer til feministisk og mobiliserende lederskab

OPLÆGSHOLDERE:

Srilatha Batliwala, seniorrådgiver, CreaWorld

Carolina Munis, civilsamfundsdebatør, Brasilien

Peter Christiansen, sekretariatsleder, Globalt Fokus

Hanne V. Moltke, partner og ledelseskonsulent, New Stories

Mikael Trolle, Dreams and details academy

 

 

MODUL 4: DET PERSONLIGE LEDERSKAB

1 dag
31. maj 2022

INDHOLD:

På 4. og sidste modul bevæger vi os fra det brede samfundsmæssige og organisatoriske perspektiv til det helt nære og personlige perspektiv. Hvad betyder, hvem jeg selv er for, hvordan jeg kan udfylde min ledelsesrolle? Hvor har jeg brug for hjælp, og hvor kan jeg rykke længere frem?

Vi skal se nærmere på, hvordan vi trives med både ansvaret og mulighederne i ledelsesrollen, og om vi er trådt i karakter i rollen.

LÆRINGSMÅL:

 • At kende rummet for det personlige lederskab
 • At kunne træde i karakter
 • At arbejde med mod og sårbarhed som to sider af samme sag

OPLÆGSHOLDERE:

TBA