Download som iCal-fil
CISUs oplysningspulje - regler og gode råd
Onsdag 07 September 2016, 16:30 - 19:30

Målgruppe

Potentielle ansøgere til Oplysningspuljen. For at kunne søge om midler i Oplysningspuljen skal jeres forening enten være medlem af CISU og have været det i mindst ét år eller tidligere have modtaget støtte fra Civilsamfundspuljen. Oplysningspuljen kan ikke søges af organisationer, som har rammeaftale med Udenrigsministeriet.

 

Formål

CISUs Oplysningspulje støtter især aktiviteter, der når ud til nye målgrupper. Efter kurset er deltagerne blevet introduceret til de vigtigste formkrav for ansøgere og er blevet inspireret af gode eksempler og gode råd.

 

Indhold

  • Kort introduktion til puljen
  • Retningslinjer for puljen
  • Gode råd til oplysningsaktiviteter
  • Eksempler fra tidligere runder
  • Evt. ideudveksling blandt deltagere

 

Kursusansvarlig

Kommunikationskonsulent Kim Jensen

 

Tilmeld dig her.