Download som iCal-fil
CISU: Monitorering og Evaluering – opbygning af et M&E system
Mandag 02 November 2015, 13:30 - 19:30

 

Målgruppe

Halvdagskurset henvender sig til repræsentanter fra organisationer, der har eller planlægger at søge om projekter i Civilsamfundspulje regi. Det er et krav at deltagerne har forhåndskendskab til LFA.

 

Formål

Kurset vil hjælpe deltagerne til at arbejde systematisk med monitorering & evaluering, som fremmer dokumentation og læring.

 

Indhold

Vi gennemgår først nogle indledende overvejelser og afklaringer i forhold til monitorering og evaluering. Derefter ser vi på, hvordan danske organisationer og deres partnere kan opsætte et system, som bruger de indikatorer og informationskilder, som er beskrevet i projektansøgningen til at måle og vurdere projektets fremdrift og resultater.

 

Kurset er en blanding af oplæg og diskussion, hvor deltagernes egne erfaringer også bliver inddraget.

 

Det sikrer forankring i organisationen, hvis I deltager med mindst to personer, som arbejder med et projekt.

 

Pris: 200 kr.

 

Tilmeld dig her.

 

Sted CISU - Civilsamfund i Udvikling. Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C.