Download som iCal-fil
Generalforsamling
Torsdag 22 Oktober 2015, 13:00 - 16:00

Det er blevet tid til den årlige generalforsamling. I år falder den på et tidspunkt, hvor vi kæmper for de helt grundlæggende rammer for vores arbejde - og imod den varslede, store nedskæring af udviklingsbistanden på finansloven. Dette kommer til at sætte sit præg på generalforsamlingen, hvor vi i endnu højere grad end i et "normalt" år, skal drøfte vores fælles situation, og hvordan vi kommer videre med, hvad vi skal prioritere og arbejde med næste år. 

 

Generalforsamlingen er Globalt Fokus’ øverste myndighed. Her fastlægger medlemmerne de overordnede organisatoriske og strategiske rammer for det arbejde, som Globalt Fokus vil fokusere på. Her beslutter medlemmerne også de politiske og strategiske rammer for faglige og politiske indsatser, herunder de overordnede arbejdsplaner for de fire fora.

 

Alle danske civilsamfundsorganisationer, der kan tilslutte sig Globalt Fokus’ formål, og som har udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter, herunder u-landsoplysning, som et kerneområde, kan deltage i generalforsamlingen, men kun betalende medlemmer af Globalt Fokus har stemmeret.

 

Relevante bilag:

Bilag 1: Referat fra generalforsamlingen 2014 kan findes her.

Bilag 2: Indstilling til regnskabet for 2014 kan findes her.

Bilag 2.1: Revideret regnskab for 2014 kan findes her.

Bilag 2.2: Detaljeret regnskab for 2014 kan findes her

Bilag 3: Nye medlemmer kan findes her.

Bilag 4: KU's skriftlige beretning kan findes her.

Bilag 5: Forslag fra Caritas Danmark kan findes her

Bilag 6: Forslag fra Koordinationsudvalget kan findes her

Bilag 7: Globalt Fokus' arbejdsplan 2016 kan findes her.

Bilag 8: Budget for 2016 kan findes her.

Bilag 9: Kontingenter for det kommende år kan findes her

Bilag 10: Valg af ekstern revisor kan findes her

 

Forslag til dagsorden kan findes her.

Globalt Fokus' vedtægter (og den faste dagsorden i Globalt Fokus) kan findes her

 

OBS: Der er nu lukket for tilmeldinger til generalforsamlingen. Ønsker du at deltage og har ikke nået at melde dig til, er du velkommen til at være med - men kom venligst i så fald i god tid.

 

 

 

 

Registeringer er nu lukket