Den 16. juni afholdte Globalt Fokus og 92-gruppen et særdeles spændende og velbesøgt webinar, hvor politikere og eksperter diskuterede og gjorde os klogere på, hvordan Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan opnås i Danmark samt, hvordan Danmark kan bidrage mest muligt ude i verden.

 

Webinaret blev afholdt, fordi Globalt Fokus og 92-gruppen lancerede 2020-versionen af deres SPOTLIGHT-rapport. En rapport, hvor de to netværks medlemsorganisationer sætter fokus på, hvor langt Danmark er fra at opnå Verdensmålene i Dan­mark, og hvordan Danmark kan bidrage mest muligt interna­tionalt til at opnå Verdensmålene. Medlemsorganisationer hos Globalt Fokus og 92-gruppen kommer i rapporten samtidig med over 100 politiske anbefa­linger til handling i Verdensmålenes navn.

 

Resuméet kan findes her.