Under første ansøgningsrunde til puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer i oktober 2014 modtog Globalt Fokus fem ansøgninger, som derefter blev behandlet i bevillingssystemet: Ansøgningerne blev først gennemgået af bevillingskonsulent Bente Topsøe-Jensen, som dernæst fremlagde ansøgningerne for Bevillingsudvalget på et møde den 3. december 2014. Her blev den endelige beslutning taget om, hvorvidt ansøgningen findes støtteværdig, støtteværdig med betingelser eller om der gives afslag evt. med opfordring til genansøgning.  Status på første ansøgningsrunde følger i skemaet nedenfor. 

 

Initiativets titel

Ansøgende organisationer

Budget DKK

Bevillingsudvalgets beslutning

Street kultur i MENA-regionen

GAME, RAPOLITICS, Turning Tables, Right to movement.

74.750

Støtteværdigt med betingelser

Rammebetingelse for den gode lærer

IBIS, Axis, Ghana venskabsgrupperne i Danmark, Danmarks Lærerforening.

74.900

Støtteværdigt

Sikkerhedspolitikker

Dansk Flygtningehjælp, Center for Kultur og Udvikling, Den Danske Afghanistan Komité, Euro-Mediterranean Human Rights Network, Rehabilitation Council for Torture victims, Ingeniører uden Grænser, International Aid Services, Danmission, Danner, KVINFO, Red Barnet –Danmark.

258.940

Støtteværdigt med betingelser

Landbrug og værdikæder i Syd

Folkekirkens Nødhjæp, SOS-Børnebyerne, Økologisk Landsforening, Vedvarende Energi, ADRA Danmark, Care Damark, ADDA, BØRNEfonden, Out-Growers, Danish Knowhow®

394.216

Afslag med opfordring til genansøgning

Religion og udvikling

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, ADRA Danmark, Danmission, Folkekirkens Nødhjælp, Institut for Menneskerettigheder

399.110

Støtteværdigt med betingelser

 

Bevillingsudvalget består af følgende medlemmer:

Forperson: Kristine Kaaber Pors, DMRU

Repræsentant for Koordinationsudvalget: Helle Schierbeck, Plan Danmark

Repræsentant for CISU: Johannes Nordentoft

Cecilie Bom, AIDS-fondet

Rikke Friis Mikkelsen, MS

Relevante links:

 

For mere information om puljen kontakt puljerådgiver, Rina Lauritzen Trautner: rlt@globaltfokus.dk

 

Find beskrivelse af bevillingssystemet, retningslinjer, formater mm. her

Se den ny ’Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø

For den gamle pulje, benyt følgende links:

http://globaltfokus.dk/pulje/tidligere-initiativer

http://ngoforum.dk/stottemuligheder/rapportering