I begyndelsen af  november måned kom konklusionen på efterårets ansøgningsrunde for Globalt Fokus’ Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer.

 

Vi modtog i denne omgang tre ansøgninger fra i alt 12 organisationer på ca.  770.000 DKK. Ansøgningerne blev først gennemgået af bevillingskonsulent Bente Topsøe-Jensen, som dernæst fremlagde ansøgningerne for bevillingsudvalget på et møde d. 29. oktober 2015. Her blev der truffet beslutning om, hvorvidt den enkelte ansøgning blev fundet støtteværdig, støtteværdig med betingelser, eller om der måtte gives afslag evt. med opfordring til genansøgning. Nedenfor findes de to godkendte ansøgninger.

 

Initiativets titel Ansøgende organisationer Budget DKK Bevillingsudvalgets beslutning

Styrkelse af organisatoriske mekanismer til resultatmåling af tværgående hensyn og dialog arbejde under Det Arabiske Initiativ.

Læs ansøgningen her.

KVINFO, Danmission og Euro Med Rights – EMHRN. 75.000 Støtteværdigt

Fra bondegrupper til bondeforeninger – kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationers arbejde med udvikling og konsolidering af bondeforeninger.

Læs ansøgningen her.

Caritas Danmark, Danmission, Dansk Ugandisk Venskabsforening, Aktion Børnehjælp, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Økologisk Landsforening og Danish Forestry Extension. 400.000 Støtteværdigt

 

Flere af ansøgerne har benyttet sig af muligheden for at få rådgivning fra vores puljerådgiver, Rina Lauritzen Trautner, som kan kontaktes på mail rlt@globaltfokus.dk eller telefon 31 21 28 40.

 

Du kan få inspiration til emner eller læringsmetoder til din egen gruppes puljeinitiativ ved at læse de tidligere godkendte ansøgninger her.

 

Hvis du er interesseret i at se hvilke initiativer, der er under opsejling, så gå ind på vores Puljebørs her, hvor du også kan få din ide til et puljeinitiativ lagt op for at andre interesserede kan melde sig på.

 

Næste ansøgningsrunde for puljen er d. 10. april, og vi opfordrer alle jer, der overvejer at søge puljen, til at indlede processen i god tid og kontakte Rina med henblik på både individuel og fælles vejledning i december og januar måned, eftersom Rina går på barsel fra midt februar.

 

Bevillingsudvalget består af følgende medlemmer:

Forperson: Kristine Kaaber Pors, DMRU

Repræsentant for Koordinationsudvalget: Helle Schierbeck, Plan Danmark

Repræsentant for CISU: Johannes Nordentoft

Cecilie Bom, AIDS-fondet

Heller Gerber Nielsen, MS (barselsvikar for Rikke Friis Mikkelsen, MS)

 

Relevante links:

For mere information om puljen kontakt puljerådgiver, Rina Lauritzen Trautner (rlt@globaltfokus.dk, 31 21 28 40).

 

Find beskrivelse af bevillingssystemet, retningslinjer, formater mm. her.

 

Læs om rammen for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø her.

 

Læs om den gamle pulje her.

 

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s