I slutningen af januar kom Europa-Kommissionen med sit længe ventede refleksionspapir, der fokuserer på EU’s rolle i at opnå verdensmålene og på Europas fremtid i forhold til bæredygtig udvikling. Verdensmålene er allerede en del af EU’s udviklingspolitiske arbejde, og refleksionspapiret starter derfor en debat om, hvorvidt og hvordan 2030-dagsordenen kan være et kompas for det øvrige arbejde i det europæiske fællesskab. Der opstilles i refleksionspapiret tre scenarier for, hvad EU's fremtidige tilgang til bæredygtig udvikling skal være. Scenarierne rangerer fra at være meget ambitiøse med en fælles, europæisk verdensmålsstrategi til en mere business-as-usual tilgang, der fokuserer på at indarbejde verdensmålene i EU’s arbejde ude i verden, mens ambitionsniveauet for bæredygtig udvikling i EU-landene selv blot fastholdes.

 

Du kan læse refleksionspapiret her.

 

(banner foto/grafik: European Commission)