Der kom både positive og negative signaler ud fra EU-AU topmødet i Abidjan, hvor europæiske og afrikanske ledere mødtes til en diskussion om fælles samarbejde om såvel handel som migration. Særligt negativt var civilsamfundets udelukkelse og den stærkt begrænset mulighed for deltagelse for unge til trods for topmødets hovedfokus netop var – unge.

 

 

To gange om året mødes EU’s udviklingsministre i Ministerrådet for Udenrigsanliggender (FAC). I dette halvår afholdes mødet den 22. januar 2018 efter at være blevet rykket flere gange fra den oprindelige mødedag den 27. november 2017. I den forbindelse afholdte Udenrigsministeriet den 4. december 2017 et orienteringsmøde for civilsamfundsorganisationer, hvor dagsordenen - stærkt reduceret, da blandt andet Sahel var rykket til den sikkerhedspolitiske dagsorden - inkluderede emner fra udviklings- og udenrigsministrenes møder.

 

Et af punkterne på dagsordenen er EU-AU topmødet, sin 5. af slagsen, som blev afholdt i Abidjan den 30.-31. november 2017 med ungdommen som det centrale emne. På topmødet samledes ledere fra 55 medlemmer af den Afrikanske Union samt 28 EU-medlemsstater. Glædeligt var det at se, at flere topledere deltog ved mødet end der har gjort længe – heriblandt Frankrigs præsident, Emannuel Macron og Tysklands kansler, Angela Merkel. På trods af, at en endelig aftale vedrørende flygtninge ikke var klar, så var der stor enighed om øget dialog mellem AU og EU på området, ligesom parterne blev enige om en erklæring vedrørende Libyen, hvor der skal samarbejdes bredt parterne imellem for at imødegå behovet for hjælp i landet.

 

Med et særligt fokus på de unge ved EU-AU topmødet, blev det besluttet at give flere midler til udviklingsfonde målrettet investeringer heri. Forud for topmødet havde unge ledere fra Europa og Afrika mødtes i Abidjan på deres ungdomstopmøde den 9.-11. oktober 2017, hvor de i en ungdomserklæring kom med forskellige konkrete forslag til lederne, som forberedelse til AU-EU-topmødet. Men netop de unges planlagte taletid ved EU-AU topmødet endte stærkt begrænset, ligesom civilsamfundsorganisationer fra Afrika og Europa i sidste øjeblik blev frataget deres mulighed for at tale ved mødet.

 

Dette har blandt andet fået Concord Europe til at rette en skarp kritik heraf ved at være medunderskrivere af en pressemeddelelse, der i stærke vendinger kritiserer beslutningerne herom.

 

Udenrigsministeriet gjorde det klart, at de ligeledes fandt de unges nedsatte taletid kritisabelt, da de gerne havde set flere ungdomsaktører på banen, ligesom de fremhævede det problematiske i, at civilsamfundet blev udelukket fra talerstolen.

 

Globalt Fokus ser det som et symptom på en yderst problematisk tendens, at civilsamfundet og unge verden over ikke bliver hørt af deres ledere. Vi håber derfor, at FAC vil tage kritikken til sig og tage problematikken op på deres møde i januar samt lægge en plan for, hvordan unge og civilsamfundet kan blive hørt og inddraget i udviklingsprocesserne fremover.