Efter initiativ fra Kirsten Brosbøl (S) har Folketinget fået sig et tværpolitisk netværk for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Globalt Fokus er blevet sekretariat for netværket med strategisk støtte fra 92-gruppen.

 

Med inspiration fra det eksisterende SRSR-netværk tog Kirsten Brosbøl (S) i marts initiativet til at få etableret et nyt tværpolitisk netværk med fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Formålet med netværket er blandt andet at følge den danske implementering af FN’s verdensmål, at lade de danske folketingspolitikere få et indblik i det danske samfunds arbejde med verdensmålene, bidrage med viden og oplysning omkring målene og give de danske folketingspolitikere muligheden for at bruge målene aktivt i deres eget arbejde. I netværket sidder pt. lidt over 30 medlemmer med repræsentanter fra samtlige partier i Folketinget, mens Kirsten Brosbøl (S) er formand og Thomas Danielsen (V) er næstformand.

 

Det stiftende møde blev afholdt den 23. marts, mens det første egentlige møde i netværket blev afholdt den 26. april. Her drøftede de deltagende medlemmer regeringens handlingsplan for Danmarks opfølgning på verdensmålene sammen med Finansminister Kristian Jensen.

 

Som repræsentant for det danske civilsamfund er Globalt Fokus blevet sekretariat for netværket – en rolle som vi vil varetage med tæt strategisk støtte fra 92-gruppen. Globalt Fokus’ rolle bliver at facilitere netværkets møder, bidrage med forskellige diskussionsemner til netværket, inddrage relevante aktører fra det danske samfund til møderne og bistå medlemmerne af netværket i studieture og rejser med FN’s verdensmål i centrum. Som støtte til netværket skabes desuden en koordinationsgruppe med deltagelse af Globalt Fokus, 92-gruppen og en lang række toneangivende aktører i det danske samfund. Gruppens formål vil være at bistå netværket med vigtige inputs og forslag.

 

Hos Globalt Fokus er vi glade for at kunne varetage sekretariatsfunktionen for netværket, og sammen med 92-gruppen kunne bidrage til, at det store brede civilsamfund – både nationalt og internationalt – får tættere relationer til de danske politikere. Globalt Fokus’ sekretariatschef, Peter Christiansen udtaler i den henseende følgende: ”Vi glæder os enormt meget til at varetage sekretariatsfunktionen og samarbejde på tværs af hele det danske politiske spektrum. Vi har en masse planer som inkluderer spændende møder, udlandsrejser og meget mere. Sammen med Kirsten (Brosbøl red.), vil vi arbejde for, at netværket bliver et vigtigt organ i dansk politik mange år ud i fremtiden”.

 

Af kommende møder i netværket kan nævnes et stort ’bunkemøde’ på Christiansborg senere på året, hvor personer på tværs af sektorer i hele Danmark får muligheden for at komme med deres holdning til, hvilke emner netværket skal arbejde med i dets fremadrettet arbejde.

 

For mere information, se www.2030netvaerket.dk

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s