Hvordan ser et effektivt partnerskab mellem EU-delegationer og CSO’er ud? Hvilken betydning har EU-roadmaps for dialogen mellem EU og civilsamfundet på landeniveau? Passer EU-funding-modaliteterne og --instrumenterne til CSO’ernes behov, uanset deres rolle og størrelse?

 

Få svar og forskellige perspektiver på disse spørgsmål fra en bred vifte af CSO’er i CONCORD’s nye EU Delegations Report: ”Towards a more effective partnership with civil society”. Rapporten bygger på omkring 400 spørgeskemabesvarelser fra civilsamfundsorganisationer i 86 lande verden over (på fire sprog: engelsk, fransk, portugisisk og spansk) samt semi-strukturerede dybdegående interviews med civilsamfundsorganisationer og EU’s delegationer i udvalgte lande.

 

EU-delegationer er officielle repræsentationer (”ambassader”) for EU overfor myndigheder og befolkninger i de lande, hvor de er til stede. CONCORD har i 10 år fulgt forholdet mellem EU-delegationerne og civilsamfundsorganisationer over hele verden ved at offentliggøre EU-delegationerne rapporter hvert 2 år. Globalt Fokus er som medlem i CONCORD en del af dette arbejde.

 

Ligesom tidligere versioner har årets rapport til formål at bidrage til at styrke engagement og dialog mellem EU’s delegationer og civilsamfundsorganisationer. Desuden er formålet at vurdere, ud fra et civilsamfundsperspektiv, hvordan EU's delegationer støtter et ’enabling environment’ for civilsamfundet på landeniveau og fremmer civilsamfundets inddragelse og deltagelse i blandt andet programmering af bistanden og i politiske beslutningsprocesser.

 

Europa-Kommissionens meddelelse ’The roots of democracy and sustainable development: Europe’s engagement with Civil Society in external relations’ fra 2012 fremhævede EUs anerkendelse af og ønske om at fremme af den centrale rolle som civilsamfundet har ift. udviklingsprocesser, demokrati og i at bidrage til retfærdige og inkluderende samfund. Årets rapport sætter fokus på, hvordan dette engagement omsættes i praksis i partnerlandene. Rapporten peger på, at der stadig er meget at gøre for at styrke engagementet mellem EU-delegationer og civilsamfund verden over, men peger også på positive tendenser og eksempler.

 

Rapporten giver en række anbefalinger, og har følgende overordnede konklusioner:

  • Det er civilsamfundets opfattelse, at EU’s og medlemslandenes politiske styrke kan udnyttes langt bedre for at fremme og beskytte råderum for civilsamfund (forenings-, forsamlings- og ytringsfrihed etc.). Det bør blive en integreret del af den politiske dialog med partnerlande – uanset om rammet er dialog om menneskerettigheder, valg og demokrati, sektorsamarbejde, handel og økonomisk samarbejde eller andet.
  • Der er brug for en struktureret dialog mellem EU’s delegationer (og muligvis EU’s medlemslandes ambassader) og civilsamfund for at opnå de tre formål fra Europakommissionens communiqué fra 2012 for at CSO Roadmaps kan blive en strategisk proces som har effekt for et enabling environment for civilsamfund. Når en sådan dialog eksisterer, bør det være et sted for åben og ligefrem dialog omkring hvad der kan gøres for at fremme og beskytte civilsamfund – og dets råderum - ud fra mandatet for hver stakeholder. 
  • Mange civilsamfundsorganisationer ser CSO Roadmaps som et redskab for at forbedre EU’s delegationers viden om civilsamfundets situation i landene og for at få en dybere dialog mellem civilsamfundsorganisationer og EU’s delegationer. Men der mangler information og involvering i forhold til implementeringsdelen samt viden om og adgang til at vurdere det strategiske brug af CSO Roadmaps.
  • Rapporten konkluderer desuden at der er behov for harmonisere og simplificere EU’s fundinginstrumenter og -modaliteter, og samtidig styrke fokus på lokal kontekst i implementeringen.  Dette vil øge kvaliteten af partnerskaber civilsamfundsorganisationerne imellem og ikke mindst mellem dem og andre udviklingsaktører – for eksempel lokale myndigheder, ministerier, forskningsinstitutioner, den private sektor, etc.
0
0
0
s2smodern
powered by social2s