Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter.

 

Vi arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund.

 

Vores arbejde centrerer sig om fire overordnede fokusomåder:

  1. Politisk interessevaretagelse.
  2. Implementering af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling
  3. Civilsamfundets nuværende og fremtidige rolle
  4. Læring, udvikling og lederskab.

 

Globalt Fokus søger at realisere vores vision om en mere retfærdig og bæredygtig verden ved:

  • At bidrage til faglig udvikling, bl.a. via stærk koordinering med henblik på at optimere kapacitetsudvikling af det danske bistandsfaglige CSO-miljø.
  • At bidrage til fælles internationalt engagement i europæiske og globale civilsamfundsnetværk og -bevægelser.
  • At skabe en paraply for information og fælles kampagner.
  • At bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danmark, EU og FN, ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af betydning for foreningens vision.
  • At udgøre en stærk politisk stemme, internationalt og i den danske debat, om miljø- og udviklingspolitikker, også på det humanitære område.

 

Dette gør vi ved at samarbejde om en række indsatser og arbejdsområder, som medlemmerne hvert år prioriterer ved generalforsamlingen. Læs mere om vores organisatoriske struktur, herunder generalforsamlingen og styregruppen, her.

 

76 organisationer, der hver for sig er engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter, samarbejder i Globalt Fokus om at nå vores mål, bl.a. ved fælles faglig udvikling, fælles fokus på internationale dagsordener, fælles interessevaretagelse og fælles aktiviteter.

 

Globalt Fokus er en del af Concord Europe, som har sekretariater i hele Europa, der arbejder for at øge sammenhængen mellem EU’s forskellige politikområder. Målet er at opnå en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik, der samtidig fremmer aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet – ikke kun i Europa, men også i udviklingslandene. Samlet repræsenterer Concord Europe 1800 udviklingsorganisationer. Læs mere om Concord Europe her.

 

Vigtige dokumenter:

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s