Globalt Fokus er en forening af danske folkelige organisationer, der engagerer sig i globale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Globalt Fokus repræsenterer 80 civilsamfundsorganisationer og har som målsætning at facilitere samarbejde, koordinering og planlægning imellem disse. I en tid med massiv forandring og ny-orientering er det Globalt Fokus’ rolle at være en relevant, fokuseret, effektiv og samlende platform, som via netværk og samarbejde styrker et mangfoldigt civilsamfunds indflydelse og kapacitet til at fremme en mere retfærdig og bæredygtig verden.

 

Sammen med vores medlemmer arbejder vi for en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund.

 

Vores vision er, at der eksisterer et stærkt og dynamisk civilsamfund, der arbejder globalt for en verden båret af bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og gode livsbetingelser for alle.

 

Globalt Fokus søger at realisere vores vision ved:

  • At bidrage til faglig udvikling, bl.a. via stærk koordinering med henblik på at optimere kapacitetsudvikling af det danske bistandsfaglige CSO-miljø.
  • At bidrage til fælles internationalt engagement i europæiske og globale civilsamfundsnetværk og -bevægelser.
  • At skabe en paraply for information og fælles kampagner.
  • At bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danmark, EU og FN, ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af betydning for foreningens vision.
  • At udgøre en stærk politisk stemme, internationalt og i den danske debat, om miljø- og udviklingspolitikker, også på det humanitære område.

 

Dette gør vi ved at samarbejde om en række indsatser og fokusområder, som medlemmerne hvert år prioriterer ved generalforsamlingen. Læs mere om vores organisatoriske struktur, herunder generalforsamlingen og styregruppen, her.

 

For at levere på vores vision har vi udarbejdet en forandringsteori, så vi løbende kan følge vores indsats, forbedre vores arbejde og justere efter behov. Denne bygger på den antagelse, at hvis det danske civilsamfund står og agerer stærkt i egen kontakt, formår at udvikle sig og har de relevante kompetencer, så kan det udøve et stærkt positivt ’impact’ på civilsamfund verden over og være med til at sikre en bæredygtig og retfærdig verden, ikke mindst igennem sit bidrag til opnåelsen af 2030-dagsordenen. Globalt Fokus arbejder dermed ikke kun med det danske civilsamfund som målgruppe, men også med at styrke civilsamfund globalt i deres kamp for social forandring. Det er Globalt Fokus’ arbejde og aktiviteter indenfor de seks  strategiske fokusområder der udgør omdrejningspunktet for forandringsteorien.

 

Globalt Fokus er en del af Concord Europe, som har sekretariater i hele Europa, der arbejder for at øge sammenhængen mellem EU’s forskellige politikområder. Målet er at opnå en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik, der samtidig fremmer aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet – ikke kun i Europa, men også i udviklingslandene. Samlet repræsenterer Concord Europe 1800 udviklingsorganisationer.