Skip to main content

              

Et Folkemøde i fundamentale rettigheders tegn 

Folkemødet 2023 bød for Globalt Fokus på nye samarbejder, hvor vi vendte blikket indad og satte vores egen evne til at beskytte fundamentale rettigheder i Danmark samt vores rolle som tidligere kolonimagt til debat.

Globalt Fokus var igen i år på Folkemødet, hvor vi genne tre events satte fokus på, hvordan vi kan tage ved lære af vores fortid som kolonimagt, når vi i dag opbygger ligeværdige partnerskaber, og hvordan vi bliver bedre til at beskytte fundamentale rettigheder; globalt, nationalt og i EU.

Med debatten “Er EU blevet den sikreste vej til ligestilling?” rykkede vi, som en del af vores nye Fundamental Rights Initiative (Fri), ind i Europabevægelses telt for at sætte fokus på muligheder og udfordringer ved at bruge EU til at løfte ligestillingsdagsordenen i Danmark og de andre EU medlemslande. Med stærke input fra Sex & Samfund, LGBT+ Ungdom og Dansk Mandesamfund kom vi omkring både nationale udfordringer medlemslandene og bekymrende tendenser på ligestillingsdagsordenen på tværs af det europæiske fællesskab. Debatten løftede emner som forbud mod indhold med LGBT+-personer i Ungarn, abortlovgivning og øremærket barsel til mænd og mandeidealer ind i et europæisk perspektiv og pegede på potentialet i det europæiske værdifællesskab og rettigheder. Fælles for de tre organisationer var, at de lagde fokus på vigtigheden af større beskyttelse af civilsamfundets råderum i kampen for ligestilling – også på europæisk niveau. Fra Globalt Fokus ser vi frem til at bruge vores erfaring med at arbejde med rettigheder globalt til at understøtte det arbejde i Danmark gennem det nye Fundamental Rights Initiative (Fri) og den kommende Fri Puljen, som vi er et samarbejde med Nyt Europa. Fri Puljen, som åbner d. 14. August, vil uddele midler til kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører i kampen for at sikre fundamentale rettigheder i Danmark. Hos Globalt Fokus mener vi, at den globale kamp for rettigheder starter med os selv, derfor er det vigtigt at stå vagt om fundamentale rettigheder i egen baghave, hvis Danmark fortsat skal være global rettighedsfrontløber. 

Rettigheder var også temaet for dette års Globale Pubquiz i Verdensmålenes telt, hvor vi quizzede om fundamentale rettigheder, både brud på rettigheder og kampen for at bevare dem. Quizzen ledte til refleksion over, hvilke rettigheder, vi kan holde myndighederne ansvarlige over for, men også, hvordan det står til med at opretholde rettigheder rundt omkring i resten af verden. Spørgsmålene pegede ned i nogle af de udfordringer, som vi i Globalt Fokus og vores medlemmer hver dag kæmper for – ved at understøtte rettighedsforkæmpere globalt og styrke civilsamfundet i kampen for et frit og demokratisk råderum.  

Rettigheder var også overlæggeren for debatten ”Afkolonisering fra Arktis til Afrika – vestens dobbeltmoral“. Sammen med den grønlandske aktivistiske organisation Nalik rundede vi Folkemødet 2023 af med debat om Danmarks relation til Grønland og underliggende koloniale strukturer i Danmarks internationale relationer, og hvad vi kan gøre for at forstå og nedbryde dem.  Her blev der peget på behovet for at anerkende fortiden, men også nødvendigheden af handling og forandring i relationen for at kunne bevæge sig fremad. Helt centralt var potentialet i at trække tråde mellem Danmarks relation til Grønland og det koloniale bagtæppe for Danmarks og vestens udenrigspolitiske relationer og udviklingsengagement. Hos Globalt Fokus ser vi muligheder for fremadrettet at starte flere samtaler, der går på tværs af debatten i rigsfællesskabet og globale strukturer for at bygge bro mellem de snakke, der i dag foregår i de to sfærer, og hvordan Danmark bliver bedre til at opbygge ligeværdige partnerskaber i udviklingslandene.

Globalt Fokus nyopstartede arbejdsgruppe for Lokalt Lederskab vil bl.a. tage nogle af de svære samtaler, der følger med at agere i en virkelighed, der er præget af tidligere magtrelationer.  

  • Created on .
Sign up for our newsletter

Get news about our work, activities, and events in your inbox (In danish).


© Global Focus