Skip to main content

              

Globalt Fokus intensiverer sin akutstøtte til LGBT+ rettighedsforkæmpere i Østafrika 

LGBT+ personer og deres rettigheder er under øget pres i Østafrika lige nu, hvor stramninger i lovgivning og højere straf resulterer i yderligere forfølgelse. Globalt Fokus og medlemmer arbejder intensivt for at støtte partnere i regionen gennem akutpuljen Claim Your Space. 

De seneste måneders yderligere opblussen i forfølgelse af LGBT+ personer i Østafrika og krav om øget stramninger i lovgivning og straf mod homoseksualitet har medført en markant øgning af ansøgninger til Globalt Fokus’ akutpulje Claim Your Space fra regionen. 

Især i Uganda er den forværrede situation for LGBT+ personer så alvorlig, at flere af Globalt Fokus’ medlemmer er i særligt alarmberedskab efter, at lovforslaget ’The Anti-Homosexuality Act 2023’ blev godkendt af parlamentet den 21. marts. Rikke Nagell, der er International Chef hos AIDS-Fondet, forklarer, at ”loven indfører dødsstraf for personer, der har sex med en af samme køn mere end en gang, og den giver individer, der arbejder for organisationer, der fremmer homoseksualitet, op til 20 års fængsel”.  Sidstnævnte gælder ifølge loven personer, der advokerer for LGBT+ personers rettigheder eller som giver finansiel støtte til organisationer, der arbejder for deres rettigheder.  

Derudover forpligtes alle til at angive personer, der mistænkes for homoseksualitet, tilføjer Rikke Nagell. Lovforslaget har medført international bekymring og ramaskrig blandt menneskerettighedsorganisationer, heriblandt Human Rights Watch og Amnesty, der opfordrer Ugandas præsident Museveni til ikke at underskrive lovforslaget.

Samme strømninger ses i Kenya og Tanzania, hvor lovforslag, der yderligere vil kriminalisere og straffe mennesker, der engagerer sig i homoseksualitet og fremmer homoseksualitet, også er under opsejling, forklarer Rikke Nagell og tilføjer, at parlamentet i Ghana i Vestafrika ligeledes er i gang med at behandle et lovforslag, der vil medføre en yderligere kriminalisering af LGBT+ personer og organisationer, der arbejder med LGBT+ rettigheder.  

Pligt til at anmelde homoseksualitet 

Ifølge Kristian Kopp, der er Puljerådgiver for akutpuljen Claim Your Space hos Globalt Fokus, er der desuden sket en udvikling fra, at diskriminationen i de pågældende lande har været rettet mod LGBT+ personer og organisationer, der arbejder direkte med LGBT+ rettigheder, til også at omfatte organisationer, der arbejder med sundhed og rettigheder mere generelt. Dette bekræfter Rikke Nagell er tilfældet for AIDS-Fondet og dets samarbejdspartnere: 

”Allerede nu ser vi, at loven [i Uganda, red.] har konsekvenser for vores samarbejdspartnere, som er under voldsomt pres. De og deres LGBT+ medlemmer udsættes for øget forfølgelse, arrestationer og overgreb. Personale sættes på gade af deres udlejere, som ikke tør have dem boende, og de bliver truet. Mange hoteller og mødesteder ønsker ikke længere at huse organisationernes møder. Hvis loven bliver underskrevet, vil organisationerne ikke længere kunne operere lovligt,” forklarer hun. 

Derudover pointerer hun problematikken ved, at sundhedspersonalet har pligt til at anmelde personer, de mistænker for homoseksualitet, da det vil forhindre, “at homoseksuelle og andre mænd, der har sex med mænd, tør opsøge sundhedsvæsnet for at blive testet for hiv og komme i behandling, hvis de tester positive”, siger Rikke Nagell.  

Claim Your Space gør en kæmpe forskel 

Den stigende diskriminering af LGBT+ personer samt rettigheds- og sundhedsorganisationer kan mærkes i arbejdet med akutpuljen Claim Your Space, der hjælper menneskerettighedsforkæmpere og aktivister i fare.  

”Der er en større efterspørgsel fra lokale partnere til danske civilsamfundsorganisationer, som oplever at være i fare på grund af deres arbejde med at advokere for LGBT+ personers rettigheder eller adgang til sundhed”, fortæller Kristian Kopp.  

Siden lanceringen af Claim Your Space i januar 2021, har er det højeste antal ansøgninger konsekvent kommet fra Østafrika, især Tanzania, Uganda og Kenya, men det er yderligere intensiveret i løbet af 2023. I løbet af årets første måneder har grupper og enkeltpersoner i Østafrika modtaget over en tredjedel af midlerne fra Claim Your Space’s Spor 1, hvis formål er at give akutstøtte til menneskerettighedsforkæmpere, der er truet og i fare. Midlerne er i særlig grad blevet brugt på flytninger til beskyttede boliger, lægebehandlinger samt rådgivning. Under puljens spor 2, som støtter organisationer, der beskytter civilsamfundets frie råderum, er næsten halvdelen af midlerne gået til organisationer i samme region.  

Gennem de sidste to år har støtten i Østafrika dækket forskellige typer aktører og aktiviteter, men i 2023 har der været en klar overrepræsentation af civilsamfundsaktører, der tilhører LGBT+ miljøet, forklarer puljerådgiveren Kristian Kopp. Rikke Nagell forklarer, at den hurtige sagsbehandlingstid og fleksibilitet, som kendetegner Claim Your Space, har været afgørende i den nuværende situation, hvor der skal handles hurtigt: 

”Claim Your Space gør en kæmpe forskel for vores partnere, fordi de kan søge om midler til indsatser, der på den ene side støtter sikkerhedsforanstaltninger og giver akuthjælp direkte til forfulgte menneskerettighedsforkæmpere, og på den anden side støtter puljen, at civilsamfundet kan styrke deres fælles indsatser til at modstå det voldsomme pres, der er på civilsamfundets råderum. Den hurtige sagsbehandlingstid og fleksibilitet har været med til at holde hånden under et civilsamfund under pres i Uganda”, forklarer Rikke Nagell. 

  • Created on .
Sign up for our newsletter

Get news about our work, activities, and events in your inbox (In danish).


© Global Focus