Skip to main content

              

Nyt digitalt demokratiinitiativ støtter lokalt civilsamfund med 300 mio. kr. 

Danmark og EU går sammen om et initiativ, der skal støtte civilsamfundet til at udnytte teknologien i kampen for demokrati og menneskerettigheder. Globalt Fokus er partner i det nye initiativ, der støtter rettighedsforkæmpere med 300 mio. kr.

Globalt Fokus indgår nu i et partnerskab med Udenrisgministeriet og EU om det nye Digitale Demokrati Initiativ Digitalt, som udviklingsminister, Dan Jørgensen, netop har lanceret. Det nye initiativ være med til at ruste lokale organisationer, græsrødder og aktivister bedre i deres kamp for at sikre, at digitale teknologier beskytter demokratiske principper, civilsamfundets frie råderum og menneskerettigheder fremfor at underminere dem. Det nye initiativ er en del det multistakholder samarbejde Tech for Democracy, som Globalt Fokus har været en del af siden 2021. Sammen med tre internationale partnere; Civicus, Access Now og Digital Defenders Partnership, skal Globalt Fokus nu implementere det Digitale Demokrati Initiativ, der er finansieret af Udenrigsministeriet og EU. Der er afsat 300 mio. kr over de næste fire år, men ambitionen er, at flere donorer og midler kommer til i de kommende år.

“Danmark er klar til at tage nye skridt i kampen for at teknologi arbejder for og ikke imod demokrati og menneskerettigheder. Aktivister og rettighedsforkæmpere rundt i verden skal vide, at de ikke er alene,” med de ord lancerede minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, det nye initiativ under Joe Bidens Summit for Democracy II. 

Et tveæggede sværd 

Bagtæppet for det nye initiativ er de skalerende tendenser til, at autoritære regimer og antidemokratiske bevægelser misbruger teknologier til at slå ned på civilsamfundsaktører og menneskerettighedsaktivister bl.a. ved overvågning, restriktioner af online aktivitet, desinformation og intimidering. På den anden side er digitale teknologier i dag vigtige værktøjer, der styrker rettighedsarbejdet og bidrager med nye muligheder og dimensioner. Men alt for mange lokale organisationer og græsrødder bruger teknologien uden fuld at forstå risici og sikkerhedstruslerne, forklarede Brian Malika til lancering af det Digitale Demokrati Initiativ. Brian Malika er stifter af den kenyanske organisation One Percent, der arbejder for at fremme digitale rettigheder. Han er også medlem af Tech for Democracy´s Civil Society Advisory Group: 

"Menneskerettighedsforkæmpere skal være meget mere opmærksomme på teknologiens tveæggede sværd," sagde Brian Malika, mens han forklarede det enorme behov for at opbygge græsrøddernes resiliens og kapacitet til at beskytte sig selv mod digitale angreb. 

Civilsamfundet skal opbygge magt 

Digital sikkerhed og forsvaret af digitale rettigheder står således helt centralt i det Digitale Demokrati Initiativ, som eksempelvis vil støtte indsatser, der modarbejder censur, styrker mobilisering og aktivisme eller udvikling af apps og krypterede forbindelser, så rettighedsforkæmpere kan undgå overvågning. Mouna Ben Garga fra Civicus leder det globale netværk Innovation for Change. Hun håber, at det Digitale Demokrati Initiativ kan styrke civilsamfundets evne til i højere grad at være proaktiv fremfor reaktiv i sit forsvar mod digitale angreb og indskrænkning af civilsamfundets digitale råderum: 

Online truslerne mod civilsamfundet kommer ikke til at stoppe. De vil fortsætte, intensivere og transformere sig, derfor skal vi som civilsamfund opbygge magt. Alt for ofte står vi i forsvarsposition, men det er tid til, at vi bevæger os fra at være reaktive til at være proaktive aktører, der kan forebygge og modarbejde truslerne og være i stand til at holde dem, der truer det digitale civile rum, ansvarlig,” forklarede hun til det virtuelle lanceringsevent. 

Se lanceringseventet her.

Forbygge den digitale kløft 
En stor del af de 300 millioner danske kroner til initiativet skal gå direkte til civilsamfundsaktører i det globale syd og i lande, hvor der er demokratisk tilbagegang, og hvor ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden er under pres. Formålet med initiativet er samtidigt at reducere den digitale kløft og nå dem, der ikke allerede er online eller har begrænset adgang.  

De fire civilsamfundspartnere skal implementere initiativet gennem to sideløbende indsatsområder. CIVICUS og Globalt Fokus vil være fælles om et projekt, der fokuserer på brugen af digital teknologi til at fremme inkluderende demokrati online og offline. Udover de direkte midler til civilsamfundsaktører, skal der blandt andet etableres et globalt digitalt forum for videns- og erfaringsudveksling, hvor Globalt Fokus vil spille en væsentlig rolle. Derudover vil Access Now fokusere på global og national interessevaretagelse, der sikrer regulering af teknologier og online fora med afsæt i rettigheder, mens Digital Defenders Partnership vil bruge deres ekspertise inden for digital sikkerhed til at støtte menneskerettighedsforkæmpere, der oplever digitale trusler. Desuden skal Globalt Fokus være sekretariat for et rådgivende organ af civilsamfundsaktører fra det globale syd, der vil give både strategisk og programmatisk rådgivning til hele initiativet. 

Bygger videre på gamle læring og erfaringer 

Globalt Fokus vil i udmøntningen af initiativet bygge ovenpå erfaringerne fra multistakholder samarbejdet Tech for Democracy. I en netop udgivet læringsrapport om civilsamfundets engagement i Tech for Democracy tydeliggøres blandt andet behovet for teknisk og kontekst-specifik viden, samt sikringen af synergier mellem aktører engageret i beskyttelse af rettigheder og demokrati digitalt. I læringsrapporten MAKING TECH WORK FOR DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER ser vi på udfordringer og muligheder for civilsamfundet, når vi engagerer os i multistakeholder partnerskaber, og hvordan vi kan holde hinanden ansvarlige i at “walk the talk”.

Læs læringsrapporten og de 10 anbefalinger fra civilsamfundet her: MAKING TECH WORK FOR DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER

 

Læs mere om Det digitale demokratiinitiativ her: Danmark støtter den digitale kamp for demokrati med 300 millioner kroner og her Joe Biden og Dan Jørgensen går sammen om digitalt angreb på antidemokrater 

  • Created on .
Sign up for our newsletter

Get news about our work, activities, and events in your inbox (In danish).


© Global Focus