Skip to main content

              

Meget lidt håb for meningsfuld inklusion af civilsamfundet under COP27 i Egypten

Med blot en måned til, at COP27 løber af stablen d. 6-18. november i Egypten, er håbet ikke lysegrønt for civilsamfundets meningsfulde og inkluderende deltagelse.

Generelt lider civilsamfundet i Egypten under hårde nedslag. Det seneste årti har den egyptiske regering begrænset NGO’ers arbejde gennem lovgivning, hvor staten eksempelvis skal godkende organisationers arbejde.

Samtidig har Amnesty International i en ny rapport klarlagt, hvordan ytrings- og forsamlingsfriheden siden 2003 er blevet slået hårdt ned på gennem bl.a. vilkårlige anholdelser og fængslinger af hundredvis af menneskerettighedsforkæmpere, journalister, politiske opponenter m.fl. 

 

Det er på dette bagtæppe, at FN´s klimatopmøde COP27 skal finde sted. Et COP, der af flere er blevet kaldt “Afrikas COP”, og som civilsamfundet har haft store forventninger til, når det kommer til inklusion og deltagelse. Et COP på afrikansk jord skulle nemlig bringe klimaforhandlinger tættere på en af de regioner, der er mest berørt af klimakrisen. Og de mennesker, der i dag betaler den højeste pris for klimakrisen, og som står i front for kampen for klimaretfærdighed, ville få en enestående chance for at blive hørt i de klimaforhandlinger, der vedrører deres liv og fremtid.  

 
Mudret og ekskluderende proces

De seneste par måneders forberedelse til COP27 har været mudret af det egyptiske værtskabs manglende transparens om civilsamfundets adgang, både online og offline, ligesom både visumregler- og hotelpriser har været utilregnelige. Når først COP27 går i gang, er der imidlertid heller ikke noget, der peger på, at inklusionen af civilsamfundet bliver bedre. Eksempelvis er den zone, hvor civilsamfundet må gøre sig gældende under COP i et helt andet konferencecenter end dér, hvor medlemsstaternes repræsentanter forhandler, og kræver desuden officiel akkreditering. Således er der ingen lovning om et offentligt tilgængeligt rum for civilsamfundet i Sharm El-Sheikh.

 

Vigtigt at inkludere civilsamfundets unik og lokal viden om tab og skader

Med dette års vigtige fokus på bl.a. tab og skader, hvor netop civilsamfundsaktører har unik lokal viden og indsigt i løsninger, er det essentielt, at de får adgang til klimatopmødet - både i og uden for forhandlingsrummene. Hvis ikke dem, der rammes hårdest og hurtigst af kriserne og samtidig går forrest i kampen mod dem, kan deltage meningsfuldt i COP27, er succesen langt uden for rækkevidde. 

 

Derfor arbejder vi i Globalt Fokus intensivt på en #UNmuteCOP27-kampagne ved at bygge videre på de fem kerneanbefalinger fra det succesfulde #UNmute-initiativ, der netop sætter fokus på civilsamfundets meningsfulde og inkluderende deltagelse i FN-møder og processer. I samarbejde med både internationale og egyptiske civilsamfundsorganisationer har vi således udformet en række specifikke anbefalinger til COP27, der har fokus på adgang og deltagelse, transparent information og tech-løsninger samt funding til civilsamfundsaktører fra det globale Syds deltagelse.  

 

Anbefalingerne kan findes her. Anbefalingerne er delt med en række samarbejdspartnere, herunder Udenrigsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Op til og under COP27 vil vi desuden dele disse anbefalinger med en bred række internationale civilsamfundsorganisationer, så vi sammen kan skubbe på for, at medlemsstaterne tager anbefalingerne til sig. Hold derfor øje med Globalt Fokus’ Twitter og del gerne budskaberne. Vi har brug for, at alle råber op, hvis vi skal sikre civilsamfundets meningsfulde og inkluderende deltagelse i COP27.  

  • Created on .
Sign up for our newsletter

Get news about our work, activities, and events in your inbox (In danish).

Meet us

Rysensteensgade 3
Copenhagen, 1564
Denmark

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Global Focus