Skip to main content

              

Globalt Fokus er klar til at sætte rettigheder på COP28-dagsordenen

For tredje år i træk er Globalt Fokus med til FN´s klimatopmøde. Årets COP28 bliver afgørende for etablering af den længe ventede fond til klimaskabte tab og skader, som verdensledere blev enige om sidste år. Vores hovedbudskab og dagsorden for COP28 er sammen med medlemmer og gennem vores internationale netværk at presse på for, at rettigheder får en central plads i aftalerne.

Om et par uger skydes COP28 i gang i Dubai, og igen i år er der mange store spørgsmål på dagsordenen. Et af de helt centrale spørgsmål, der er lige så store forventninger til, er, om verdensledere tager konkrete skridt mod realiseringen af den nye fond til klimaskabte tab og skader (Loss & Damage), der langt om længe blev vedtaget ved COP27 sidste år. Her er det essentielt, at fonden skrues sådan sammen, at pengene til tab og skader reelt kommer til at gå til de mest sårbare samfund, at de udviklede lande i aftalen anerkender deres historiske ansvar og gæld, og at modtagerlandene og civilsamfundet spiller en central rolle i fondens beslutningsorgan. En helt anden afgørende dagsorden under COP28 er den, som minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, har ledt de indledende diskussioner om; Nemlig den om global evaluering af staternes indsats for at nå Parisaftalens mål og implementeringen frem mod 2030 (Global Stocktake/GST), hvor det er nødvendigt, at ambitionerne øges, handlingen accelereres og civilsamfund og miljø- og klimaforkæmperes rolle anerkendes i implementeringen.

Globalt Fokus rejser med til Dubai som en del af den danske delegation, og vi vil aktivt bidrage til to dagsordener: rettigheder i klimahandling og civilsamfundsdeltagelse i beslutningsprocesser og implementering.

Klimaindsatser virker bedst, når lokale behov og rettigheder er i centrum

Globalt Fokus’ engagement bygger ovenpå vores deltagelse og mandat ved COP26 i 2021, COP27 i 2022 samt præ COP-forhandlingerne i Bonn tidligere i år. Samtidigt bygger vores COP-arbejde på de seneste års fokus på og opbygning af ekspertise omkring koblingen mellem klima og rettigheder, der kulminerede med konferencen ‘Fælles veje for klima og rettigheder’ d. 3/11.

Hovedbudskabet til de danske forhandlere fra vores side og på vegne af medlemmer er, at klimakrisen er en rettighedskrise, fordi den har negative konsekvenser for menneskers basale levevilkår verden over. Men også klimahandling og -løsninger kan føre til rettighedskrænkelser. Derfor skal mennesker være i centrum for rettighedsbaserede klimahandling og FN´s klimaaftaler. Klimaindsatser virker bedst, når lokale behov er styrende, og befolkninger har været med til at designe dem. Og det kræver, at miljø- og klimaforkæmpere beskyttes, og at civilsamfundets meningsfulde inklusion og deltagelse i de globale forhandlinger sikres.

Ved COP28 vil Globalt Fokus bidrage til og støtte op om det globale civilsamfunds fælles indsats og sammen med vores internationale samarbejdspartnere arbejde for at skubbe på for, at landene sætter menneskerettigheder og klimaretfærdighed i centrum og kæmpe for, at civilsamfundet får en plads ved bordet og en stemme i mødelokalerne, så aftalerne afspejler de reelle virkeligheder og behov for klimaudsatte befolkningsgrupper i det globale syd.  Det gør vi ved at deltage i de relevante forhandlingsmøder og side-events, og at bringe vores viden og spørgsmål videre til de danske forhandlere, andre landes delegationer og internationale NGO-samarbejdspartnere.

Mudret bagtæppe og mistillid

Årets COP finder desværre sted på et noget mudret bagtæppe. De Forenede Arabiske Emirater (FAE), hvori Dubai ligger, er et af verdens ti største råolieproducenter og i top fem over lande med højest drivhusgasudslip pr. indbygger. Manden i spidsen for at lede COP28 forhandlingerne er Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, direktør for Emiraternes statsejede olieselskab ADNOC. Derfor frygter mange, at værterne vil favorisere lobbyister fra olie- og fossilindustrien og deres dagsorden. Der har dog også været tegn på gode takter eksempelvis med nyheden om opbakning fra mere end 60 lande til en aftale om en tredobling af vedvarende energi i dette årti, som EU, USA og FAE har taget initiativ til. Og så er det en vært, der ifølge Human Rights Watch ingen tolerance udviser over for kritik af styret, som fængsler menneskerettighedsaktivister og systemkritikere på stribe, masseovervåger sin befolkning og nægter FN-eksperter adgang til fængsler - og hvor der så godt som intet civilsamfund er. Ikke desto mindre er det Emiraterne, der skal lede to ugers klimaforhandlinger, hvor også spørgsmål om udfasning af fossile brændsler, vedtagelsen af et globalt tilpasningsmål (Global Goal on Adaptation/GGA) og arbejdsprogram for en retfærdig omstilling (Just Transition) er på programmet. Forhandlinger, der med stor sandsynlighed både præges af geopolitiske spændinger og en stigende mistillid mellem landene ift. bl.a. klimafinansiering.

Rettigheder er instrumentet for retfærdig, bæredygtig og effektiv klimahandling

Ved COP27 så vi, at referencer til menneskerettigheder var under massivt pres i aftaleteksterne og resulterede i, at rettighedssprog blev udvandet i en række substantielle tekster eller taget helt ud. Det var en kamp for civilsamfundet at få selv progressive forhandlingsparter som EU til at kæmpe for dem. I lyset af det har vi i Globalt Fokus fornyeligt udgivet rapporten ‘Rettighedskompas for Bæredygtige, Retfærdige og Effektive Globale Klimaindsatser’ og sammen med 92-gruppen forberedt et policy papir om tab og skader ‘Vores udledning, vores ansvar - sådan bør Danmark arbejde for finansiering af tab og skader’., der vil bidrage til en mainstreaming af rettigheder i danske globale klimapolitikker og –indsatser. Derudover har vi udarbejdet en række anbefalinger til forhandlingsspor til COP28, hvor rettigheder bør stå centralt: ‘Klimakrisen er en rettighedskrise: Rettighedsforpligtelser i globale klimaaftaler’. Sidstnævnte policy papir har dannet grundlag for vores dialog med Udenrigsministeriet og Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet op til COP28, hvor vi har specifikt fokus på kvinder og piger og oprindelige folks rettigheder og deltagelse.

Civilsamfundets deltagelse og beskyttelse er central

Derudover kommer vi igen i år til at sætte fokus på civilsamfundets adgang til og deltagelse ved COP’erne, der ved sidste års COP i Sharm el-Sheikh i Egypten var voldsomt udfordret pga. fjendtlighed overfor civilsamfundet og aktivisme, overvågning, tilfælde af diskrimination og begrænset ytrings- og forsamlingsfrihed samt manglende information, logistisk rod og skyhøje priser. Den internationale UNmute-kampagne, som vil fremme og beskytte civilsamfundets meningsfulde inklusion i FN-processer og – møder, og som Globalt Fokus er medarrangør af, har taget forskellige former ved de to seneste klimatopmøder. Til COP28 vil kampagnen bidrage med ressourcer til det eksisterende arbejde for civilsamfundsdeltagelse og -råderum i den globale klimabevægelse, der både er målrettet medlemsstater og FN. Det arbejde tager sit afsæt i en Globalt Fokus’ analyse af civilsamfundets deltagelse ved COP27‘Ensuring Civil Society’s Vital Role in Global Climate Policy’, der afdækker FN’s rammeværk for deltagelse, og hvilke udfordringer, civilsamfundet oplevede sidste år. UNmute-arbejdet ved årets COP har således også til formål, i samarbejde med Danmark, i højere grad at tale ind i civilsamfundets deltagelse på tværs af FN-fora. Derudover vil der ved COP28 i endnu højere grad være fokus på at indgå alliance med organisationer, der specifikt arbejder med koblingen mellem samfundets råderum og klima, samt beskyttelse af miljø- og klimaforkæmpere.

Globalt Fokus’ delegation

Globalt Fokus deltager i COP28 i størstedelen af perioden med forperson Rasmus Stuhr Jakobsen (30/11-4/12) og politisk rådgiver Sigrid Kromann Schiøler (2/12-11/12). Den danske civilsamfundskreds, der er til stede i Dubai, består desuden af CARE, IWGIA, Vedvarende Energi, Oxfam Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Sex & Samfund, Mellemfolkeligt Samvirke, 92-gruppen og medlemmer og Den Grønne Ungdomsbevægelse.

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus