Migration og fordrivelse spiller en stadigt større rolle i dansk og europæisk udviklingspolitik, og vi ser en stigende tendens til at bruge udviklingsbistanden og humanitære indsatser til at forebygge irregulær migration. Den bagvedliggende logik her er, at bedre levevilkår mindsker behovet for at migrere.

 

I dag, og især med den nye udviklingspolitiske strategi, er forebyggelsen af irregulær migration et stærkt prioriteret og selvstændigt område i udviklingsbistanden med egne indsatser og mål. Der bruges bistandsmidler til bl.a. grænsekontrol, partnerlandes håndtering af migranter og Danmarks eget asylsystem. I den nye strategi og i EU’s udviklingspolitik ser vi også tendenser på, at fx tilbagetagelse af migranter bruges som vilkår for bistand. Samtidig står det eksplicit, at udviklingsindsatserne også skal stoppe flygtningestrømme til Europa – og Danmark.

 

Globalt Fokus er optaget af, at dansk udviklingspolitik skal præges af udviklingslandenes behov og ikke nationale interesser. Vi vil samle viden og erfaringer til at spille konstruktivt ind på migrationsområdet og bidrage til at sikre overholdelse af flygtninges rettigheder, og at deres stemmer bliver hørt i politikudviklingen. Derfor har vi i efteråret 2021 opstartet en arbejdsgruppe for migration.

 

Formålet med arbejdsgruppen for migration er at udvikle positioner og anbefalinger, der i højere grad kan give Globalt Fokus og medlemsorganisationer en samlet stemme på det migrationspolitiske område, og dermed kunne bidrage aktivt til strømninger i feltet mellem migration og udvikling samt styrke den menneskerettighedsbaserede tilgang til migration. Arbejdsgruppen er åben for alle medlemmer.

 

Migrationsarbejdsgruppen faciliteres af politiske rådgivere Emma Byrne og Sigrid Bjerre Andersen. Kontakt Sigrid Bjerre Andersen, hvis din organisation ønsker at tilmelde dig arbejdsgruppen eller høre mere om den, på sba@globaltfokus.dk.