Skip to main content

              

 

Are you a member and do have an upcoming event, you want us to include in our kalender?

Please reach out to us at: info@globaltfokus.dk

Download as iCal file
Konference om virksomheders samfundsansvar
Tuesday 21 November 2023, 12:30 - 16:00

Obs: På grund af stor interesse i konferencen kan der forekomme begrænsning af antal deltagere pr. organisation.

Konference om virksomheders samfundsansvar

Med EU’s kommende direktiv om virksomheders due diligence og bæredygtighed (CSDDD) skal europæiske virksomheder arbejde for, at deres værdikæder er fri for krænkelser af miljøstandarder, arbejdstager- og menneskerettigheder og lever op til Parisaftalen. Lovrammen er lige nu i den endelige forhandlingsfase.

Konferencen giver indblik i, hvad vi kan forvente os af direktivet, og en ekspert giver et overblik over lovgivningens omfang. Vi diskuterer muligheder og begrænsninger med perspektivering til OECD’s opdaterede retningslinjer for multinationale virksomheder for at undersøge, hvad der bør tages med i en dansk handlingsplan for ansvarlig virksomhedsadfærd, og afdække behov for yderligere tiltag på EU-plan.  

Konferencen bruger råstofselskabet Glencore som case, en verdensomspændende virksomhed, der både har danske aftagere og investorer. Berørte mennesker - og eksperter - fra Colombia fortæller om de menneskelige og miljømæssige konsekvenser af Glencores minedrift i landet, og om hvordan en gennemgribende due diligence praksis kan betyde en afgørende forskel for dem.

Vi hører reaktioner og anbefalinger fra danske interessenter fra miljø- og menneskerettighedsorganisationer, fagbevægelsen og forskere på området. Ligesom et panel af Folketingspolitikere og kandidater til Europa-Parlamentet inviteres til at kommentere.

De globale værdikæder binder os sammen på kryds og tværs af kloden. Virksomheder agerer globalt, og det bør også gælde regulering af virksomhedernes adfærd. Den nye lovgivning og de opdaterede retningslinjer kan være med til at beskytte arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og klima, der hvor europæiske virksomheder opererer. Danmark bør være forberedt på en effektiv og solid implementering af EU-direktivet, derfor ønsker vi med denne konference at præsentere viden og anbefalinger, som kan danne grundlag for en ambitiøs dansk handlingsplan for ansvarlig virksomhedsadfærd og inspirere til yderligere tiltag på EU-plan.  

Arrangører: Miljøbevægelsen NOAH, Colombia Solidaritet, Amnesty International Danmark, OXFAM Danmark og 92-gruppen


Program:

12.30-13.00: Registrering og netværk

13.00-13.15: Velkomst ved konferencier Nanna Clifforth, Miljøbevægelsen NOAH, og MF Anne Paulin, miljøordfører for Socialdemokratiet   

13.15-13.45: Værdikæder: Glencore som case - konsekvenser for mennesker og miljø i Colombia ved Greylis Pinto Ustate, berørt af Glencores miner i Colombia, Carolina Matiz fra tænketanken CINEP samt Tatiana Cuenca fra miljøorganisationen CENSAT - Friends of the Earth Colombia 

13.45 - 14.00: EU’s direktiv om virksomheders due diligence og bæredygtighed (CSDDD) ved Senior advisor Gabrielle Holly/Department Director Elin Wrzoncki, Dansk Institut for Menneskerettigheder

14.00-14.15: De opdaterede OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder ved Linda Nielsen, formand for NCP Danmark

14.20-14.35: Pause med kaffe, te og kage

14.35-15.00: Anbefalinger til implementeringen af EU’s due diligence-direktiv og OECD retningslinjer 

  • Sarah Strunge Albertsen, Miljøbevægelsen NOAH
  • Sanne Borges, Amnesty Danmark
  • Jesper Nielsen, 3F International
  • Andreas Rasche, professor i virksomheder og bæredygtighed ved CBS

15.00-15.45: Politikerpanel: Implementering af EU's due diligence-direktiv og OECD retningslinjer 

  • MF Per Husted, Socialdemokratiet
  • MF Trine Pertou Mach, Enhedslisten
  • EP-kandidat Rasmus Nordqvist, Socialistisk Folkeparti 
  • EP-kandidat Sigrid Friis, Radikale Venstre 

15.45-16.00: Afsluttende kommentarer ved Tatiana Cuenca fra miljøorganisationen CENSAT - Friends of the Earth Colombia og konferencier Nanna Clifforth, Miljøbevægelsen NOAH

16.00: Tak for i dag - kaffe og netværk i foyeren 

Tilmeld dig her.

Location PRO D Saltkammeret, Christiansborg, 1218 København K
intro-image
Sign up for our newsletter

Get news about our work, activities, and events in your inbox (In danish).

Meet us

Rysensteensgade 3
Copenhagen, 1564
Denmark

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Global Focus