Skip to main content

              

Et opgør med magtdynamikker er nødvendigt og uundgåeligt - også i vores sektor 

Globalt Fokus’ var med i Bogotá tidligere på måneden, hvor civilsamfundsorganisationer, sociale bevægelser og aktivist fra 80 forskellige lande mødtes til tiltrængt dialog om magtdynamikker til #ShiftThePower Summit 2023. Her blev vi udfordret og inspireret til, hvordan vi i alliance udfordrer magten - også vores egen. Her er vores hovedrefleksioner fra konferencen, og hvordan vi tager dem med i vores arbejde i 2024.

Mens store dele af det globale civilsamfund deltog i COP28 i ørkenbyen Dubai i starten af december for at sikre lokale befolkningers stemme og behov i klimaaftalerne, mødtes en anden stor gruppe i 2640 meters højde i Colombias farverige hovedstad Bogotá. Her var 700 repræsentanter fra 80 forskellige lande samlet til #ShiftThePower Summit 2023 for at diskutere den status quo, som netop møder lokale civilsamfundsorganisationer, sociale bevægelser og græsrodsbevægelser til COP’erne, i internationale systemer, i donorrelationer og i mødet og samarbejde med internationale organisationer; nemlig ulige magtrelationer og manglende meningsfuld og reel inklusion og indflydelse. Globalt Fokus var med.

Et opgør med uretfærdige magtdynamikker 

’Shift the power’, afkolonisering, lokalt lederskab, lokalisering er alle begreber, som vi i udviklingssektoren efterhånden kender, og selvom de hver dækker over forskellige aspekter, har de det til fælles, at det handler om at udfordre og transformere magtstrukturer, der i dag eksisterer og præger relationer mellem Nord og Syd - også i stor grad i udviklingssamarbejdet og det humanitære arbejde. Mens dele af civilsamfundet stadig er i gang med at finde sine ben i og udforske, hvad denne krævede transformation betyder, og hvordan den skal udmøntes i vores arbejde, er andre længere i forandringsprocessen. Men på tværs er der enighed om, at magtskifte er nødvendigt og uundgåeligt.

Hashtagget #ShiftThePower blev til for syv år siden til et globalt topmøde om samfundsfilantropi i Johannesburg, og udviklede sig yderligere for fire år siden i London til et samlende opråb om forandring. En modstand mod narrativet om det globale syd som en passiv modtager i international udvikling og filantropi, og det globale nord som den paternalistiske frelser. I løbet af årtier har dette forhold frembragt en uretfærdig magtdynamik, der viser sig i idéer og tilgange, som det humanitære arbejde og udviklingsarbejdet bygger på, men som ikke virker, fordi de ikke ser styrkerne i samfundskulturerne i det globale syd. #ShiftThePower-bevægelsen opstod således som et resultat af utilfredshed med ulige top-down strukturer, der ikke leverer. 

Formålet med #ShiftthePower Summit 2023 var at udforske nye måder at beslutte på, samarbejde på, og anskue udvikling på; nemlig som et resultat af sociale kræfter, der eksisterer i fællesskaber. Mennesker i disse fællesskaber er bedst positioneret til at definere egen udvikling og til at navigere i langvarige og dynamiske løsninger. 

Det tager vi med hjem 

Topmødets tre dage var tætpakket med plenum sessioner og debatter, inspirationsoplæg, gruppediskussioner og workshops indenfor tematikker som bl.a. historiefortælling, systemforandring og afkolonisering.

Magt i alle sine afskygninger var, selvfølgeligt, et omdrejningspunkt i konferencens tre dage. Magt har mange facetter og først og fremmest bør vi nedbryde forståelsen af magt– Hvem har den? Hvor er den? Hvordan ser den ud og hvordan fungerer magt? En del af dette handler også om at tjekke ind med egne privilegier.  

At udfordre magt foregår på mange niveauer – fra det systemiske til det relationelle, men også på individ niveau, hvor vi må udfordre vores egne indgroede forestillinger. Dette beskriver Masarat Daud, Senior Communications and Advocacy Lead at Adeso fint i sine reflektioner efter deltagelse i Bogotá.

SKAL IKKE KOPIERES MED: Masarat Daud, Senior Communications and Advocacy Lead at Adeso fint I sine reflektioner efter deltagelse i Bogotá.

Biraj Patniak, der er direktør ved National Foundation for India (NFI), pointerede, at det reelt ikke er muligt at have et skift i magtsystemer uden et skift i den økonomiske model. Fra det perspektiv kan Shift The Power-bevægelsen virke som kun en dråbe i havet mod at ændre den økonomiske model. På den anden side er der stor magt i at være et globalt fællesskab. Flere hundrede mennesker samledes i Bogotá, hvert med et bagland – et lokalsamfund, en organisation, en fond. At deltage i en konference med så mange forskellige mennesker og allierede om en sag, er en kraft i sig selv - at samles og høre hinandens historier om uretfærdighed belyst fra mange forskellige perspektiver og kontekster – OG hvordan der bliver kæmpet imod. Nogen ser et stærkt, samlet civilsamfund som noget radikal, og det er rigtigt – der er en stærk kræft i at stå samlet som globalt civilsamfund i arbejdet med at skubbe og ændre på uretfærdige magtbalancer.

Det er også vigtigt at holde for øje, at magt ikke kun er noget, der udspiller sig mellem majoritet og minoritetsverdenen (Globale Syd og det Globale Nord), men også inden for hver af disse. Der er magt, der deler samfund, og der er også magt i relationer. Et opråb til konferencen var at huske på ikke kun at adressere magt i det overordnede system, men også på lokalesamfundsniveau og i vores relationer - vi skal alle ’Speak truth to power’! 

Vi skal genaktivere vores intentioner 

Hvordan genaktiverer vi intentionen om solidaritet? Hibak Kalfan, Executive Director NEAR, talte om de intentioner mange INGOs startede med, og hvor langt vi har bevæget os væk fra disse intentioner. Mange større INGOs startede med at støtte egne lokalsamfund/lande og hjælpe de mennesker, der var omkring sig. Siden hen har de store internationale organisationers arbejde bredt sig til mange dele af verden. Hvordan sikrer vi så, at den solidaritet, det hele startede med, stadig er kernen? Det gælder på samme måde det bilaterale og det multilaterale system. Siden 2020 har en række begivenheder så som COVID-19 og den efterfølgende ulige vaccineudrulning og -tilgængelighed og Black Lives Matter-bevægelsen tydeligt vist privilegier og positioner, der afslører store sprækker i den globale solidaritet. 

Hibak talte også om, hvordan fremtiden ser ud – er det nuværende system fit for purpose? Nej. Den bliver nødt til at blive bygget på bl.a. lokalt lederskab, tillid og ansvarlighed. En anden pointe, der blev gentaget gennem de tre konferencedage i mange forskellige sammenhænge, var behovet for at finansiere organisationer og lokalsamfund fremfor projekter. På den måde har organisationen eller lokalsamfundet, man støtter, selv mulighed for at vælge, hvilken indsats der er brug for. Samtidig sikrer man bæredygtige løsninger, hvor særligt organisationer i det globale syd får finansiering til administration og organisationsopbygning, lige såvel som organisationer i Nord får, når de støttes af donorer. 

Vigtigheden af narrativer, diskurser og sprogbrug 

Der er magt i fortællinger og manglende mulighed for at styre egen fortælling. Derfor var historiefortælling og narrativer også en vigtig del af gruppediskussionerne. Nogle af spørgsmålene her var; Hvordan kan vi ændre vores egen fortælling? Hvordan kan vi give plads til andres fortælling og på den måde udfordre forsimplede narrativer og stereotyper? 

Haitianske Marie-Rose Romain Murphy, som er direktør i RMC-Romain Murphy Consulting, understregede, at fortællinger og forestillinger om lande, nationer og samfund som håbløse er farlige – for hvem ønsker at støtte og finansiere noget, som er håbløst? Lokalsamfund og organisationer fra verdens majoritet (globale syd) skal konstant bevise deres værd, igennem godkendelsesprocedurer, hvilket skaber en følelse af ikke at være ’god nok’ – en farlig og ødelæggende situation. Men et magtskifte kræver også et skifte i mentalitet, hvor det globale syd bliver nødt til at tro på deres egen magt. Håb er en strategi. 

Undertrykkende systemer har holdt mennesker, lokalsamfund og organisationer fast i en ødelæggende tro om ikke have tro på egen ’agency’. Men til #ShiftThePower Summit 2023 blev der igen og igen gentaget, at skiftet/transformationen er startet; nu tager majoritetsverdenen fat i magten og indtager scenen.  

Allieret for global solidaritet 

Globalt Fokus deltagelse i dette globale fællesskab og i arbejdet for en nødvendig og udfordrende forandring har givet indsigt, netværk, inspiration og klarhed om konkrete veje frem i vores arbejde med at skubbe på vores nye strategis målsætning om at skubbe på uretfærdige og skæve magtbalancer. 

Vi ser frem til, på den ene side at arbejde som allieret for global solidaritet og udfordre ulige og uretfærdige magtbalancer og på den anden side arbejde fokuseret på den danske scene, hvor vi sammen med vores medlemmer i de kommende år vil arbejde på, hvordan vi i praksis skubber på denne forandring.

Globalt Fokus´ arbejde med at udfordre magtbalancer og fremme lokalt lederskab og shift the power-dagsordenen foregår på tværs af vores arbejdsområder, og er bl.a. forankret i Arbejdsgruppen for lokalt lederskab, som du kan læse mere om og tilslutte dig til her.

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus