Skip to main content

              

Globalt Fokus har fået ny strategi 

Ved generalforsamling 2023 vedtog Globalt Fokus´ medlemmer enstemmigt en ny strategi for platformen. Strategien er udviklet gennem en samskabende proces mellem medlemmer, styregruppen og sekretariatet. Strategien ´I fællesskab for global bæredygtig forandring´ vil de næste fire år lede arbejdet for at styrke vores fællesskab og forstørre vores indflydelse for sammen at skabe mærkbare fremskridt indenfor bæredygtighed, rettigheder og magtbalancer.

Et års arbejde kulminerede ved Globalt Fokus generalforsamling d. 23. november, da organisationens medlemmer enstemmig vedtog ´I fællesskab for global bæredygtig forandring´. En ny fireårige strategi, der fra 2024 vil guide Globalt Fokus´ arbejde med at 1. fremme bæredygtighed, 2. beskytte rettigheder og 3. udfordre magtbalancer. 

De tre fremskridt er blevet identificeret og udviklet i fællesskab gennem en samskabende proces, hvor medlemmer, styregruppen og sekretariatet har spillet en aktiv rolle gennem workshops, skriveproces og høringer. Den nye strategi udpeger en retning for, hvordan vi kan arbejde mod vores vision om en fredelig, retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og solidarisk civilsamfund anno 2023, hvor verden gennemgår store forandringer og kriserne er flere og mere komplekse. 

Den nye strategi kræver at vi udviser mod

Globalt Fokus´ direktør Mette Müller Kristensen forklarer, at den nye strategi rammer en god balance mellem at være konkret samtidig med, at den efterlader rum til at kunne omdirigere og handle i en uforudsigelig verden:

 "En af strategiens styrker er dens evne til at navigere i den komplekse virkelighed omkring os, hvor det er afgørende, at vi som civilsamfundsplatform kan handle og reagere hurtigt og fleksibelt på nye virkeligheder og forandringer uden at miste fokus på målet. En anden styrke er dens korte og konkrete formuleringer, der gør den let for os at forstå, samtidigt med at den er ambitiøs og kræver af os alle, der tilsammen udgør platformen, at vi udviser mod og handlekraft, også i forhold til vores egen selvforståelse og måden, vi arbejder sammen med andre på," fortæller Mette Müller Kristensen.

I ´I fællesskab for global bæredygtig forandring´ er der identificeret tre fremskridt, vi vil arbejde hen i mod frem mod udgangen af 2027. Det første fremskridt er at fremme bæredygtighed, både med hensyn til at skabe bæredygtig udvikling og for at sikre sammenhæng mellem sociale, økonomiske og planetariske forhold på tværs af samfund. Det andet fremskridt er at beskytte rettigheder, som internationalt er under stigende pres - derfor er målsætning for 2027, at vi som platform styrker menneskerettigheder som grundlaget for lighed, værdighed, bæredygtighed og fattigdomsbekæmpelse, at vi sammen styrker den politiske og offentlige tro rettigheder som nøgleinstrument til en bæredygtig verden. Endelig er det tredje fremskridt at udfordre og påvirker uretfærdige magtbalancer mellem globale aktører med civilsamfundets centrale rolle i fokus. Sammen vil vi skubbe på for at ændre magtforholdet i civilsamfundet internt og eksternt, globalt og i Danmark.   

Et indflydelsesrigt fællesskab er vores virkemiddel

Virkemidlerne til at opnå disse tre fremskridt er vores fællesskab og indflydelse, som vi i løbet af næste strategi periode vil arbejde målrettet med at styrke og forstørre.

”De udfordringer, vi står overfor, er store. Derfor tror vi på, at det er gennem fællesskab og indflydelse, at vi som Globalt Fokus og civilsamfund kan opnå den forandring, vi ønsker. Det er tværgående virkemidler, der er tæt forbundne, og som er forudsætningen for, at vi opnår vores målsætninger,” således hedder det i strategien.

Nu hvor den nye strategi er vedtaget går arbejdet i gang med at folde den ud:

”Et arbejde som Globalt Fokus sekretariat går i kast med i januar 2024, og som vi glæder os til at omsætte til konkrete planer og indsatser sammen med medlemmer,” fortæller Mette Müller Kristensen. 

Find den nye strategi her: ´I fællesskab for global bæredygtig forandring´ 

  

  

  

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus