Skip to main content

              

CSO FUTURES WORKSHOP: Globale trends, lederskab og 5 fremtidsscenarier

Torsdag d. 9. juni deltog omkring 50 ledere, medarbejdere og frivillige fra civilsamfundet til den anden CSO Futures workshop på Nordatlantens Brygge på solbeskinnede Christianshavn for at diskutere trends, der påvirker civilsamfundet og for at udforske mulige fremtidsscenarier for civilsamfundet.

Fremtidens lederskab: Inkrementel og transformativ forandring

I formiddagens leder-session diskuterede ledere fra forskellige CSO’er spørgsmålet om, hvordan man som leder kan skabe de nødvendige forandringer i sin organisation – i lyset af den situation, vi som civilsamfund står i. Forholdet mellem inkrementel og transformativ forandring blev diskuteret, og hvornår der er behov for det ene og det andet. Spørgsmålet gav anledning til refleksion over, hvordan man bliver en visionær leder, der også formår at omsætte vision til mission i planlægning såvel som i den daglige praksis. Det blev påpeget, at når forandringerne omkring os er så store, som de er nu, så kan et fokus på inkrementel forandring være ’døden’, og i den situation kan vores erfaringer være vores største barriere. Ikke mindst fordi de kan gøre det svært at se nødvendigheden af mere grundlæggende forandringer. En pointe her var, at det var vigtigt at have for øje, at mulighedsrummet ofte er større, end vi selv kan se ved første øjekast, og det er afgørende at afsøge dette mulighedsrum som leder – ikke mindst ved at udfordre gængse grundantagelser hos medarbejdere, men i høj grad også hos sig selv.

Fit for the future? – globale trends

Duncan Green (Oxfam) præsenterede sit syn på, hvordan vi kan forstå og påvirke de aktuelle forandringer, der sker med udviklingsbistanden, og hvordan de har implikationer for os som civilsamfundsorganisationer. Duncan tog afsæt i en analyse af den ændrede kontekst hvad angår nye aktører og finansieringskilder, der udfordrer den traditionelle bistand såvel som udviklingsorganisationer. På den baggrund konkluderede han, at vi som CSO’er kan have en tendens til at ville sidde på den størst mulige bid af kagen, som altid ’bages’ ud fra en velkendt, simpel opskrift, og altid med de samme ingredienser. Vi skal turde forlade lineariteten i den simple opskrift for forandring, vi anvender i mange programmer i dag og blive bedre til at indfange større grader af kompleksitet i de systemer, vi arbejder i, bl.a. ved at bringe flere aktører sammen. Det kræver nysgerrighed, større bevidsthed om egen rolle, og at vi bliver bedre til at indtage forskellige perspektiver og undersøge magtforhold og tage højde for de varierende kontekster, der betyder, at den samme opskrift ikke altid dur. Du kan læse mere om udviklingstrends og komplekse systemer i en artikel af Duncan Greens her

CSO Fremtidsscenarier

Eftermiddagen blev tilbragt i selskab med Mille Bøjer (REOS Partners), der introducerede anvendelsen af scenarieplanlægning (Transformative Scenario Planning) som et redskab til at adressere komplekse udfordringer. Ved at udtænke scenarier kan vi forberede os på og tilpasse os fremtiden, men scenarier kan også bruges til påvirke fremtiden i en bestemt retning og transformere verden – gennem scenarier kan man som aktør tage del i den historie, der fortælles. Eftermiddagen satte fokus på i fællesskab at formulere mulige scenarier samt tilsvarende handlingsstrategier, med udgangspunkt i forskellige aktuelle tendenser, der bekymrer eller inspirerer os. Du kan læse mere om Transformative Scenario Planning her

 

Der blev ligeledes lejlighed til at afprøve scenarie planning metoden i en meget forkortet udgave, hvilket førte til formuleringen af 5 CSO fremtidsscenarier. Vejen til formuleringen af scenarierne tog af afsæt i at bevidstgøre de ’key uncertainties’, som vi som CSOer kunne identificere, når vi så 10 år ud i fremtiden – til år 2026. Bud på ’key uncertainties’ vedrørte forhold omkring CSOernes relevans, rolle og eksistensberettigelse, herunder om civilsamfundsorganisationer i syd er blevet mere selvstændige og bedre egenfinansierede, og den usikkerhed det rejser omkring civilsamfundsorganisationerne i nords rolle. Flere var bange for, at civilsamfundsorganisationer i nord udelukkende vil bidrage med serviceleverancer for virksomheder og regeringer samt med politisk advocacy nationalt. Krige, konflikter og derpå følgende flygtningestrømme blev ligeledes set som en uforudsigelig faktor, der kan få stor indflydelse på den fremtidige verdensorden og alliancedannelser. Et bud lød på, at vi i højere grad vil lukke os om os selv, mens andre var mere optimistiske og fremhævede multi-stakeholder-alliancer på tværs forskellige aktører som en løsning på fælles globale problemer. Der blev udtrykt usikkerhed omkring, hvorvidt at civilsamfundsorganisationer kan omstille sig og frigøre sig fra den afhængighed af donorer, som præger miljøet i dag. 

 

Denne proces ledte frem til 5 groft skitserede fremtidsscenarier med dertilhørende karakteristika og katalysatorer. ’CSO’s on demand’ var navnet på det fremtidsscenarie, hvor civilsamfundsorganisationer i nord er sat i verden for at levere ydelser til civilsamfundsorganisationer i syd, virksomheder og regeringer. Det var også forventningen hos ”Tvillingerne”, der modsat ser civilsamfundsorganisationer i syd overtage varetagelsen af al programarbejde. ”NGO’s United” var mere optimistisk og imødeser øget internationale alliancer bestående af civilsamfundsorganisationer i både nord og syd med fokus på fælles globale løsninger. Omvendt forudser ”2-kammersystemet” en mere nationalistisk verden med løsere organiseringer og globale samarbejder, der ikke formår at løse verdens problemer globalt.

 

Du kan læse mere om de fem fremtidsscenarier og deres nøglekarakteristika her.

 

Vi ser frem til at fortsætte forløbet CSO Futures, Innovation & Partnership Programme til efteråret. Hold øje med kommende aktiviteter på vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev. Information om programmet kan findes her.

 

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus