Skip to main content

              

Globalt Fokus deltager i COP26

I år deltager Globalt Fokus for første gang til FN’s klimatopmøde, hvor vi vil være en stemme for den store del af det globale civilsamfund, som er forhindret i at rejse til Glasgow. Med til Glasgow har vi fem budskaber, som civilsamfundet mener, er afgørende for at modvirke den klimakatastrofe, vi står overfor globalt, og som især rammer verdens fattigste og udsatte mennesker.

I år deltager Globalt Fokus for første gang til FN’s klimatopmøde - COP26 i Glasgow. Som NGO-platform repræsenterer vi både organisationer, der har klima og miljø som et kerneområde, og organisationer, der laver andre former for udviklings- og humanitært arbejde. Fælles for alle vores medlemmer er, at klimakrisen påvirker deres indsatser direkte. 

Klimaforandringerne og biodiversitetskrisen hænger uløseligt sammen med den ulighed, konflikt og undertrykkelse, vi som udviklings- og humanitære organisationer er dedikerede til at modarbejde. Og som vi alle ved, er vores tid til at handle på klimakrisen ved at løbe ud.

Globalt Fokus deltager derfor til COP26 sammen med ni af vores medlemmer og vores internationale netværk. Det gør vi for at bakke op om medlemmers arbejde og budskaber og for at bidrage til, at de fattige og mest kriseramte landes behov tilgodeses i forhandlingerne. 

Dette klimatopmøde bliver helt anderledes end normalt, fordi COVID19-restriktioner begrænser hvem, der kan deltage. Især aktivister og civilsamfund fra lande i det globale Syd har ikke mulighed for at deltage, fordi de er på Englands ’røde liste’, og det derfor er for dyrt og besværligt at komme ind i landet. Det er desværre disse lande, der er hårdest ramt af klimaforandringerne, og derfor har vi, som har mulighed for at deltage, et særligt stort ansvar for at tale på de fattiges vegne, når vi møder op i Glasgow næste uge.

Fem afgørende budskaber   

Vi rejser til COP26 med fem budskaber, der er afgørende for at modvirke den globale klimakatastrofe, som især rammer verdens fattigste og udsatte mennesker. 

De rige lande skal sætte ambitiøse mål for deres udledninger så vi ikke overstiger 1,5 graders temperaturstigning globalt 

På COP26 skal verdens ledere vise, at de tager Parisaftalens 1,5 grads mål seriøst. De skal skrive det ind i deres egne klimaplaner og de fælles planer for de kommende ti år, så de globale temperaturer ikke overstiger 1,5 grader. Danmark har en vigtig rolle som brobygger i de internationale klimaforhandlinger, og har taget et vigtigt skridt hertil i deres nye BOGA-initiativ (Beyond Oil and Gas Alliance). Samtidig er det vigtigt, at progressive lande som Danmark også har ’orden i eget hus’ og viser ambition i at udfase fossile subsidier, investeringer og infrastruktur.

Læs om Globalt Fokus og 92-gruppens forslag til hvordan Danmark kan være brobygger de internationale klimaforhandlinger, som input til regeringens globale klimastrategi

De rige lande skal levere de penge, de allerede har forpligtet sig til at give til klimatilpasning og grøn omstilling i udviklingslandene 

På klimatopmødet i København i 2009 forpligtede verdens rigeste lande sig til at betale 100 milliarder USD om året i klimabistand til de fattige lande, fra 2020 og 6 år frem. De penge er ikke en gave, men en fair kompensation for, at det er de rige lande, der er de største klimasyndere, og de fattigste lande, der betaler den højeste pris for klimakrisen. Indtil videre leverer de kun ca. 80 af milliarderne årligt, og med den nye plan landene har lavet op til COP26, har de glemt at regne et af årene med. På COP26 skal det sikres, at der leveres de lovede 600 mia på 6 år.

Her kan du læse Globalt Fokus og 92-gruppens forslag i Berlingske til hvordan de rige landes klimagæld kan betales med innovativ finansiering. 

Der skal sættes nye, ambitiøse mål for finansiering og Tab & Skader skal være en del heraf 

Når landene skal sætte et nyt mål for klimabistand efter 2025, skal det indeholde en særlig forpligtelse til at betale for de skader, der allerede er sket. Klimaforandringerne rammer allerede hårdt mange steder i verden, og fattige lande har ikke den finansiering, der skal til for at betale for ødelagt infrastruktur og afgrøder, eller adgang til land- og vandressourcer.

Globalt Fokus og mere end 300 andre civilsamfundsorganisationer har op til COP26 sendt dette brev til COP26-formand Alok Sharma og verdens regeringer, med anbefalinger til hvordan COP26 kan levere på Tab & Skader

Kvinder og udsatte grupper skal beskyttes og have adgang til klimapenge 

Kvinder, minoriteter og oprindelige folk er nogle af de grupper, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. FN’s lande har en forpligtelse til at sikre deres beskyttelse i de aftaler, der indgås på COP26 – blandt andet bør menneskerettigheder skrives ind i aftalerne. Den Gender Action Plan, der blev vedtaget på COP25, er et vigtigt skridt, men på COP26 skal vi sikre, at dens principper bliver integreret, så der for eksempel sikres bedre adgang til klimapenge for kvinder og udsatte grupper.

I denne analyse fra Eurodad, hvor Globalt Fokus er medlem, kan du læse om hvordan erfaringer fra udviklingsbistand kan bruges til at give bedre klimabistand, og sikre bl.a. ’gender responsive finance’

Klimaaftalerne skal sikre at naturen beskytte

Endelig spiller naturen en afgørende rolle for at nå 1,5 grader-målet. Det er derfor vigtigt, at der sikres finansiering til naturbaserede løsninger, som beskytter jordens skove, koralrev og vandområder og samtidig tager hensyn til de befolkninger, der lever af naturen rundt omkring på kloden.

Globalt Fokus anbefaler, at 30% af klimafinansieringen øremærkes naturbaserede løsninger. Læs mere her.

Ingen kan længere være i tvivl - det er tid til handling. Det globale civilsamfund vil derfor på COP26 arbejde målrettet for at verdens ledere tager disse budskaber alvorligt. Globalt Fokus vil bidrage til på COP26, at give stemmer og bære vidnesbyrd for de millioner af mennesker og lokalsamfund, der allerede i dag mærker klimaforandringerne på egen krop.

Fælles brev til nordiske ministre

Sammen med 92-gruppen har Globalt fokus har koordineret et fælles brev til de nordiske udviklingsministre, hvor 36 organisationer videregiver konkrete forslag til, hvordan vi sikrer klimafinansiering og -handling i udviklingslandene. konkrete forslag til, hvordan vi sikrer klimafinansiering og -handling i udviklingslandene.

Civilsamfundets stemme har haft svært ved at trænge igennem FN-systemet under COVID-19. Derfor vil Globalt Fokus sammen internationale partnere fortsætte vores fælles internationale arbejde og kampagne UNmute Civil Society under hele COP26. UNmute Civil Society arbejder for at fremme bedre inklusion af civilsamfundet i FN processer. Følg med og støt UNmuteCOP26 her

 

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus