Skip to main content

              

Idéer til politisk handling for verdensmålene. En snak med WWF Verdensnaturfonden

Af Jonas Kragelund Andersen

 

Som startskud til at gøre bæredygtig udvikling til et centralt tema frem mod det nært forestående folketingsvalg, udgav Globalt Fokus i februar et idekatalog. Heri gav danske NGO’er, med afsæt i de 17 verdensmål, konkrete ideer til politisk handling, der skal sikre denne bæredygtige udvikling - både herhjemme og ude i verden. Globalt Fokus bringer i de kommende uger en interviewserie med nogle af forfatterne bag ideerne. Denne uges interview er med Thor Hjarsen fra WWF Verdensnaturfonden.

 

Biodiversiteten er dalende og økosystemer under stærkt pres, både i Danmark og globalt. Verdensmål 15 beskæftiger sig netop med beskyttelse af biodiversitet og naturlige levesteder, og i Globalt Fokus’ idekatalog til politisk handling, kommer WWF Verdensnaturfonden med konkrete anbefalinger til, hvordan vi rykker tættere på denne mållinje. Thor Hjarsen, seniorbiolog hos WWF, fortæller: ”Vi kommer med de her forslag, der sætter fokus på at øge ambitionerne for at beskytte naturen. Vi mener, at en kommende regering bør nedsætte et uafhængigt forskningsbaseret biodiversitetsråd, hvis arbejde skal udmønte sig i en ambitiøs biodiversitetsstrategi. Denne strategi skal naturligvis følges af tilstrækkelig finansiering, og samtidig anbefaler vi, at man genetablerer en særskilt miljøramme i ulandsbistanden”.

 

Selvom vi på globalt plan i dag oplever fremgang i procentandelen af jordens beskyttede områder, så er beskyttelsen af disse områder ofte af mere formel end reel karakter. En tredjedel af de beskyttede arealer oplever stigende pres fra ikke-bæredygtig menneskelig aktivitet, hvilket medfører degradering af økosystemer og tilbagegang i arter. I Danmark er billedet det samme, fortæller Thor Hjarsen: ”Natura 2000 [netværk af beskyttede naturområder i EU] er ikke i sig selv en garanti for ordentlig beskyttelse af naturen. Man lovede egentlig blot at bevare naturen i samme tilstand, som den var i, da man udlagde Natura 2000 områderne, hvilket betyder at landbrug og skovbrug stadig kan finde sted i de her områder – lovgivningen er altså ikke tilstrækkelig i forhold til at sikre natur, hvor naturen er i førersædet”.

Viden er vejen frem

Hvis vi skal sikre naturen, så er en vidensbaseret tilgang alfa og omega. Hjarsen fortæller: ”Når det kommer til biodiversitetsindsatser, så bruger man en masse skattekroner på tiltag, som man ofte ikke ved om reelt set virker. Det var aldrig gået i fx den sociale sektor, hvor der hele tiden er monitorering og afrapportering. Vi skal have oprettet et uafhængigt biodiversitetsråd, på linje med klimarådet og det økonomiske råd, hvor vi involverer forskere i at formulere en videns- og evidensbaseret biodiversitetsstrategi”.

 

Samtidig er ambitiøse målsætninger og retvisende indikatorer yderst vigtige. ”Det, vi jo kan se, er, at regeringen i forhold til verdensmål nummer 15 afrapporterer, at det danske skovareal er stigende, og at Danmark derfor leverer på dette mål. Men nu handler det her mål altså ikke om tømmerproduktion, hvilket er grunden til at skovarealet stiger i Danmark, så den indikator er fuldstændig forkert og fejlslået”, forklarer Hjarsen. Regeringens afrapportering står da også i kontrast til de interne indberetninger EU laver på baggrund af danske data. Ifølge EU betegnes naturtilstanden i de danske skove faktisk som ’stærkt bekymrende’.  

Natur og klima i tæt forbindelse

Klima er helt berettiget kommet højt på dagsordenen hos politikerne. Beskyttelse af økosystemer og sikring af biodiversitet har imidlertid ikke fået samme fokus. Men økosystemer og biodiversitet er tæt forbundet med klimaproblematikken. Hjarsen forklarer: ”Vådområder binder kulstof, og beskytter man vilde skove, både i troperne og i Danmark, så opbygger man også et stort kulstoflager, og det har en positiv effekt på klimaet. Faktisk er 60 % af kulstoffet i vilde i vores klimabælte skove bundet i jorden, hvor plantede skove, der bruges til tømmerproduktion, jo afgiver denne jordbundne kulstof til atmosfæren, når træerne fældes”.

 

Sammen udgør naturen og klimaet hele fundamentet for vores samfund og økonomi, og er dermed grundstenene til at levere på de andre verdensmål. Hjarsen forklarer: ”Sunde økosystemer er fundamentet for, at folk har noget at spise og leve af. Samtidig ser vi, at når økosystemer bryder sammen, så resulterer det ofte i fattigdom og migration. Blandt andet ser vi, at afskovning op af bjergsider fører til et stigende antal ulykker i form af landslides, da der ikke er noget tilbage til at holde på mudderet. Det rammer de befolkninger, der lever i de her områder, rigtig hårdt”.

Alle ombord i kampen for naturen

Hvis vi skal i mål på biodiversitets- og økosystemområdet, så kræver det et bredt samarbejde på tværs af sektorer og med alle relevante stakeholders. Hjarsen fortæller, at WWF i stigende grad oplever, at den private sektor henvender sig for at få vejledning i at arbejde miljøansvarligt. Samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer er også vigtigt og kan skabe effektive synergier. WWF samarbejder med Sex og Samfund om et projekt, der adresserer befolkningsvækstproblematikken i Afrika, som er direkte linket til beskyttelse af naturen – jo flere mennesker, desto større pres på naturen. Samtidigt oplever Hjarsen, at befolkningen i stigende grad har fokus på beskyttelse af miljøet, hvilket er vigtigt for at opnå politisk handling. ”Politikerne plejer at sige, at hvis ikke vælgerne efterspørger det, så interesserer det dem ikke. Vi kan se, at der er kommet øget politisk fokus på det nu, hvor næsten alle partier har formuleret relativt gode biodiversitetsmålsætninger. Så selvom narrativet omkring biodiversitet ikke er så fremtrædende som klimafokusset i den danske debat, så tror jeg det kommer – det arbejder vi i hvert tilfælde på”.

 

Afsluttende pointerer Hjarsen vigtigheden af en global biodiversitetsindsats. ”Det, vi godt kunne tænke os, er noget, der minder lidt om Paris-aftalen, hvor landenes indsats for biodiversitet skal gøres op en gang imellem, og hvis man ikke når målene, så skal der være mulighed for at gå tilbage til landene og bede dem om at skærpe indsatsen. Det vil vise sig om det lykkes – det håber vi stærkt på”.

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus