Skip to main content

              

Nyt netværk: Tid til retfærdighed og bæredygtighed

Et nyt kapacitetsudviklingsinitiativ så dagens lys i november. 

De seneste år har EU’s handelspolitik været mål for berettiget kritik især i lyset af aftalen med Canada, CETA, og de midlertidigt udsatte forhandlinger med USA, TTIP. Kritikken handler i bund og grund om, hvilken handel og globalisering vi vil have. Afrika Kontakt, Mellemamerika Komiteen, Colombia Solidaritet og NOAH har derfor etableret et nyt netværk for en retfærdig og bæredygtig handelspolitik. Det nye netværk vil gennem dialog med resten af civilsamfundet, fagforeninger og politikere komme med konkrete bud på tiltag, der kan skabe en retfærdig og bæredygtig handelspolitik inden for forskellige områder. I 2018 vil netværket derfor invitere til flere dialogmøder.

 

Civilsamfundets alternative handelsmandat har allerede skitseret rammen for en alternativ handelspolitik. Det er essentielt at Forsigtighedsprincippet og Forureneren-betaler-princippet bliver juridisk gældende i aftaler, ligesom aftaler skal indeholde bekræftelser af implementering af internationale aftaler om miljø, arbejdstager- og menneskerettigheder, som eksempelvis Paris-aftalen og ILO-konventionerne. Det er nødvendigt med juridisk bindende klausuler og kapitler om bæredygtighed og menneskerettigheder, som skal have forrang over andre kapitler. Der findes også allerede bud på alternative inden for forskellige aspekter af handelpolitikken:

Klima

- Højere tariffer på fossile brændsler og forbud mod subsidier

 

- Varer og tjenester med stor udledning af drivhusgasser skal ikke liberaliseres gennem handelsaftaler for at mindske forbruget

 

- Skat på kulstof, flytransport og shipping

 

Lokale og bæredygtige økonomier

- Særlige lokale og bæredygtigshedskriterier for offentlige indkøbspolitikker, som støttes gennem aftaler

 

- Regeringer kan bruge tariffer til at promovere lokal produktion og udvikling af bæredygtige varer og produktionsmetoder

 

- Lande, især i det Globale Syd, skal kunne implementere politikker, der udvikler deres egne lokale økonomier og samfund og beskytter mod udenlandsk dumping

 

Investeringer

- FN’s traktat om virksomheder og menneskerettigheder skal vedtages og håndhæves gennem handelsaftaler

 

- Ingen særdomstole (investor-stat tvistbilæggelsesmekanismer som ISDS/ICS/MIC), hvor udenlandske virksomheder kan sagsøge stater for tabt forventet fortjeneste.

 

- Virksomheder som ikke opfylder forpligtelser inden for menneskerettigheder nægtes fordele givet gennem handelsaftaler

 

- Præstationskrav til investorer om at bruge lokal arbejdskraft, lokale ressourcer og overførsel af grøn teknologi og viden

 

Landbrug

- Højere tariffer og lavere importkvoter for at kunne beskytte lokale markeder fra billig import

 

- Lande i det Globale Syd skal have rum til at udvikle lokale og regionale fødevarekæder og -markeder

 

- Strammere miljø- og dyrevelfærdslovgivning så fødevareindustrien ikke kan importere billige produkter

 

-Produktions og forarbejdningsmetoder skal anerkendes som legitime grunde til at nægte markedsadgang

 

- Retten til frø skal have forrang over intellektuelle ejendomsrettigheder

 

Demokrati og gennemsigtighed

- Offentlig konsultation i forbindelse med udvikling af forhandlingsmandater

 

- Alle forhandlingsforslag og -tekster offentliggøres fulgt at debat med parlamenter og civilsamfund

 

- Europa-Parlamentet involveres i udformning af EU’s mandater og inddrages løbende i forhandlingerne og kan komme med ændringsforslag baseret på offentlig konsultation

 

- Godkendelse af aftaler sker kun efter debat i parlamenterne med fuld deltagelse af civilsamfundet

 

- Midlertidig anvendelse af aftaler stoppes

 

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus