Skip to main content

              

Dansk civilsamfund giver input til FN’s fremtid

FN-systemet trænger til fornyelse og reformer, hvis institutionen fortsat skal være relevant som global aktør. Det er rammen for det kommende topmøde Summit of the Future, hvor en såkaldt Pagt for Fremtiden forventes vedtaget i september. I starten af februar præsenterede FN et udkast til pagten, og i den forbindelse samlede Globalt Fokus og Udenrigsministeriet det danske civilsamfund til konsultation. 

FN er langt fra at nå de globale Verdensmål og er ikke rustet til at løse globale kriser og geopolitiske spændinger, der har præget 2020’erne. En erkendelse og frustration som kommer fra den øverste ledelse i FN, hvor generalsekretær Antonio Guterres af samme grund har stævnet medlemslandene til en alvorsnak om institutionens fremtid senere på året under Summit of the Future – Fremtidens topmøde. António Guterres ser topmødet som “en unik mulighed for at bidrage til at genopbygge tillid og bringe forældede multilaterale institutioner og rammer i overensstemmelse med nutidens verden, baseret på retfærdighed og solidaritet.”   

Topmødet bygger videre på generalsekretærens ‘Our Common Agenda’ og forventes at munde ud i tre politiske erklæringer: en ’Pagt for Fremtiden’, en ’Erklæring for Fremtidige Generationer’ samt en ’Global Digital Compact’. 
 
Ambitionerne for topmødet er store fra FN´s side. Og de fleste aktører er også helt enige i, at en reform af FN ikke alene er tiltrængt men helt nødvendigt, hvis organet skal leve op til sit mandat og være relevant i en verden af i morgen. Fra officiel dansk side ønsker man at bidrage til topmødets succes bl.a. ved at støtte den kommende FN Civilsamfundskonference i Nairobi i maj, der netop har til formål at samle civilsamfundets input til Summit of the Future. Det er i tråd med Globalt Fokus’ anbefalinger og netop for at sikre, at civilsamfundet er en aktiv del af processen og har mulighed for at bidrage til ´Pagten for fremtiden´, inviterede Globalt Fokus og Udenrigsministeriet det danske civilsamfund til konsultation i FN-byen i starten af februar. Her understregede Mette Müller Kristensen, direktør i Globalt Fokus, vigtigheden af, at civilsamfundet får en fremtrædende plads både i topmødet for fremtiden og på tværs af reformerne af FN-systemet: 

“Topmødet kommer på et kritisk tidspunkt, hvor konflikter fragmenterer verden, civilsamfundets råderum og rettigheder indskrænkes og klimakrisen truer. En reform af FN-systemerne er tiltrængt, og under den reform og i FN´s fremtid bør civilsamfundet indtage en større rolle. Hvis FN skal leve op til sin præambel om “We the peoples”, skal institutionen være mere end en forsamling af regeringer, der hver især arbejder for egne særinteresser, men være en forsamling af og for verdens befolkninger - det er deres tillid, FN’s succes skal måles op i mod, og her er civilsamfundet uundværligt.” 

Til civilsamfundskonsultationen gav de fremmødte medlemmer af Globalt Fokus konkrete input til det nul-udkast til ´Pagten for fremtiden´, som FN har præsenteret, og som medlemslandene gik i gang med at forhandle om i midten af februar. 

“Once-in-a-generation opportunity” 

Før deltagerne fik mulighed for at dykke ned i indholdet af nul-udkastet til pagten, indrammede Jens Wandel, forperson for FN-forbundet, udfordringerne for internationalt samarbejde og multilateralisme anno 2024. 

“Det svære, det vigtige og det mulige. Det er de tre overskrifter, der bedst beskriver det tværgående internationale samarbejde i 2024”, indledte Jens Wandel med og forklarede: “Det svære er at skabe og fastholde fred, og derfor bør FN holde fast i international lov, så vi ikke taber perspektiverne for diverse konflikter eller gradbøjer principperne til fordel for nogle medlemslande. Det vigtige er at samles om alt det, vi er enige om i FN som 2030-målene, bringe “leave no one behind” frem i forreste række og sikre meningsfuld deltagelse af unge. Og så er der det mulige. Det som er realistisk at handle på til topmødet såsom beskyttelse af det åbne hav, bekæmpe global plastikforurening og udvikle en ny model for, hvordan vi beregner BNP, det såkaldte ‘Beyond GDP’”.   

Marie-Louise Koch Wegter, kontorchef i Udenrigsministeriets kontor for Multilateralt Samarbejde, overtog scenen efter Jens Wandel og i tråd med FN-forbundets forperson understregede hun vigtigheden af, at topmødet for fremtiden styrker medlemsstaternes forpligtigelser til de mange aftaler, konventioner og planer, der allerede eksisterer:  

Vi har alle værktøjerne, alligevel når vi ikke de mål, vi sætter os. Det bliver derfor vigtigt, at topmødet ikke munder ud i en sluterklæring, hvor man blot genbekræfter allerede indgåede aftaler, men hvor man også udvikler nyt og forbedrer det eksisterende. Ellers risikerer vi, at befolkninger mister tilliden til systemet. Det bliver afgørende for det fremtidige internationale samarbejde, at der kommer en pagt, der samler verden. Det kræver, at der lyttes til perspektiver fra det globale Syd, og at civilsamfundet høres i processen.” 

Og netop at sikre civilsamfundets stemme i Summit of the Future er lige nu hovedopgaven for Maher Nasser, der er direktør for FN's globale kommunikationsafdeling. Han deltog i konsultationen online fra New York, hvorfra han beskrev topmødet for fremtiden som en “once-in-a-generation opportunity”. 

Maher Nasser fremhævede vigtigheden af civilsamfundets input til topmødet og ´Pagten for Fremtiden´ både gennem nationale konsultationer, men også under den kommende FN's civilsamfundskonference i Nairobi den 9.-10. maj. Her skal Maher Nasser og hans team sikre multistakeholder deltagelse i forberedelserne til Summit of the Future, så dem, der normalt ikke har indflydelse i FN eller kommer til New York, kan bidrage med idéer og anbefalinger til forhandlingerne om Pagten for Fremtiden – bl.a. græsrodsaktivister og sociale bevægelser. 

Civilsamfundets input til pagten 

Det nuværende udkast af Pagten for Fremtiden indeholder fem spor: 1) Bæredygtig udvikling, 2) International fred og sikkerhed, 3) Videnskab, teknologi, innovation og digitalt samarbejde, 4) Unge og fremtidige generationer og 5) Global governance. Disse fem spor dannede også ramme for Globalt Fokus´ konsultation og gennem gruppediskussioner gav medlemmer konkrete input, til hvad vi som civilsamfund mener bør beholdes, styrkes og tilføjes i pagten. 

De overordnede prioriteter, der blev identificeret på mødet, var, at der skal sikres adgang for civilsamfundet og dem, der normalt ikke inkluderes, både i processen for Pagten for Fremtiden og efterfølgende, eksisterende FN-mekanismer skal styrkes med afsæt i menneskerettighederne, så behovene for dem, der er ”left behind”, efterleves, og derudover en opfordring til, at lande fra det Globale Nords positioner baseres på input fra partnerlande og civilsamfundet i det Globale Syd.   

Globalt Fokus har samlet alle input fra dagen og sendt til både Udenrigsministeriet, som har taget dem med til de indledende forhandlinger, og direkte til FN. De er dermed et vigtigt bidrag til den danske position.  
 
Find civilsamfundets input her. 

“Netop i en tid, hvor der er brug for nytænkning, høje ambitioner, ligeværd og solidaritet, afhænger resultaterne af topmødet for fremtiden af repræsentation og lokal forankring,” sagde Mette Müller Kristensen, direktør i Globalt Fokus, afslutningsvis. Hun ser frem til civilsamfundskonferencen i Nairobi i maj.  

Op til konferencen og Fremtidens topmøde arbejder Globalt Fokus for at både midlet til og målet for topmødet baseres på meningsfuld civilsamfundsinddragelse, menneskerettigheder og global solidaritet, så FN ikke afspejler et forældet verdensbillede. Det vil bl.a. ske ved at fortsætte løbende konsultationer med Udenrigsministeriet både op til og efter civilsamfundskonferencen i Nairobi, hvor dansk civilsamfund og vores partnere kan give konkrete input til forhandlingerne om ´Pagten for Fremtiden´, ligesom vi gennem #UNmute Civil Society kampagnen arbejder målrettet på at styrke civilsamfundets stemme både op til, i, og efter topmødet i september. Der er bl.a. nu udarbejdet en bred erklæring fra en lang række globale civilsamfundsorganisationer, der understreger behovet for en bedre inddragelse.  
 
Din organisation kan støtte og underskrive brevet til FN her.

Til at koordinere arbejdet ifm. topmødet for fremtiden og bredere FN-processer som f.eks. FN’s Sikkerhedsråd, har Globalt Fokus opstartet et FN-netværk. I første omgang er netværkets formål at dele information og muligheder for engagement til Summit of the Future. FN-netværket kommunikerer på engelsk og interesserede kan tilmelde sig netværket ved at skrive til politisk rådgiver Sigrid Kromann Schiøler på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus