Skip to main content

              

Globalt Fokus og Nyt Europa giver input til EU-kommissionen på Rule of Law

Globalt Fokus og Nyt Europa giver input til EU-kommissær for retlige anliggender, Didier Reynders, om rammerne for kommende Rule of Law rapport. Under et dialogmøde tidligere på efteråret opfordrede vi sammen med Nyt Europa Kommissionen kraftigt til at tage ansvar for at inddrage civilsamfundet i processen både forud og efter rapportens udgivelse.

Globalt Fokus og Nyt Europa gav tidligere på efteråret input og forslag til EU-kommissær for retlige anliggender, Didier Reynders, om rammerne for den kommende Rule of Law rapport. Det skete under et dialogmøde i slutning af september, hvor vi deltog sammen med en række danske aktører. På dagsordenen var en dialog om rapportens formål, oplysning omkring dens anbefalinger samt input og forslag til rammer og indhold for næste års rapport. I forbindelse med Globalt Fokus´ og Nyt Europas fælles initiativ Fundamental Rights Initiative (FRi) var dialogmødet en oplagt mulighed for at sikre, at civilsamfundet høres og skabe opmærksomhed omkring problemer med civilsamfundets råderum og grundlæggende rettigheder i Danmark.

Vægt på øget inddragelse af civilsamfundet

I dialogen om hvordan rammerne for Rule of Law rapporten kan forbedres, opfordrede Globalt Fokus og Nyt Europa Kommissionen kraftigt til at tage ansvar for at inddrage civilsamfundet i processen både forud og efter rapportens udgivelse. Vi har gjort det klart, at vi gennem Fundamental Rights Initiative (FRi) vil gøre, hvad vi kan for at facilitere adgang til at give input til rapporten samt arbejde på at styrke monitorering og datagrundlag, fx til organisationer som European Civic Forum, CIVICUS og Institut for Menneskerettigheder. Vi ser det som en vigtig opgave at styrke kapaciteten omkring monitorering og engagement i EU-processer, så civilsamfundet kan indgå i den fremtidige dialog om retsstaten, som er en kompleks størrelse. Vi opfordrer samtidig til, at Kommissionen tilsvarende øger deres fokus på at række ud til aktører i det danske civilsamfund for at sikre et mere grundigt og nuanceret input til fremtidige rapporter.  

Mens vi er glade for at have fået støtte fra EU til at promovere rettighedsdagsorden i Danmark gennem Fundamental Rights Initiative, er vi bekymrede for at rettighedsdagsordnen ikke støttes tilstrækkeligt på nationalt plan. Vi mener, at generel støtte til civilsamfundet er afgørende for at sikre en god retsstat og helt afgørende for demokratiet i fremtiden. Gennem Fundamental Rights Initiative, vil Globalt Fokus og Nyt Europa skabe en bredere samtale med civilsamfundet omkring retsstatsprincipperne og civilsamfundets råderum, herunder med uformelt organiserede civilsamfundsaktører.

Vi anbefaler samtidig, at Kommissionen følger bedre op på de nationale anbefalinger til medlemsstaterne i tilfælde, hvor de ikke efterleves. Her kan Kommissionen søge støtte i at samarbejde med civilsamfundet for at sikre implementering af anbefalingerne. 

Input til næste års rapport 

dialogmødet var der også lejlighed til at diskutere konkrete temaer og problemstillinger, som næste års rapport kunne tage op. På baggrund af input fra de deltagende aktører blev en række punkter overleveret direkte til Kommissæren, hvilket Kommissæren tog til efterretning.

Først og fremmest blev det pointeret, at vi ser alle anbefalinger i rapporten fra 2023 som vigtige. Vi sætter pris på denne dialog og håber på fortsat samarbejde omkring implementering af anbefalingerne. Der var også enighed om, at vi i Danmark har en stærk selvopfattelse af at være et robust og godt demokrati, og at dette forhindrer os i at tage de udfordringer, vi reelt oplever på rettighedsområdet, alvorligt og gøre noget ved dem.  

Derfor mener vi og appellerer til, at Kommissionen inkluderer følgende emner til behandling i næste års Rule of Law Report i Danmark:    

  • Undersøge de seneste negative udviklinger inden for retshjælp og konsekvenserne af dette for de udsatte borgere.  

Dette bl.a. på baggrund af Rule of Law rapporten fra 2023, hvor EU-kommissionen udtrykker bekymring om lange sagsbehandlingstider og forhalede processer i retsvæsenet. (EU-Kommissionen er bekymret over manglende ressourcer i dansk retsvæsen | Institut for Menneskerettigheder). Samtidig ved vi, at Justitsministeriet ikke sikrer tilfredsstillende tolkning (Ret til en retfærdig retssag | Institut for Menneskerettigheder), og at der de seneste år har været et fald i antallet af civile sager, som jf. Justitsministeriets undersøgelse fra 2022 skyldes økonomiske omkostninger. Forslag til ændringer af den gældende retshjælpsordning skulle være præsenteret af et nedsat udvalg, men blev forlænget til 2023. 

  • Manglende adgang til socialret og serviceloven samt borgernes muligheder særligt for udsatte borgere for at anke beslutninger samt ankestyrelsens funktion, ventetid og antal hjemvisninger og ændringer i afgørelser, der peger på en stor problematik i forhold til lige adgang til loven. 
  • Reglerne omkring statsborgskab for borgere i Danmark. Politisering af reglerne omkring statsborgskab og manglende gennemsigtighed i proces og ankemuligheder.  
  • Konsekvenserne af digitalisering, hvor vi efterspørger en rettighedsbaseret tilgang med henblik på at øge adgang for borgerne. 

Disse input blev overleveret mundtligt på mødet direkte til Kommissæren, og vi har efterfølgende sendt dem skriftligt til EU-kommissær for retlige anliggender,Didier Reynders,en i dette brev.

Arrangementet, som Globalt Fokus og Nyt Europa deltog i, var et samarbejde mellem Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark, Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere og EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA).

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus