Skip to main content

              

Claim Your Space: En fleksibel livline til rettighedsforkæmpere i fare 

Gennem akutpuljen Claim Your Space har Globalt Fokus sammen med danske organisationer og ambassader de sidste to år støttet demokrati- og menneskerettighedsforkæmpere i fare med finansiering af alt fra juridisk bistand til sikring af nye og sikre opholdssteder. For mange har puljen været en livline i et stadig farligere og indskrænkede civilsamfundsrum.

 "Claim Your Space er en uvurderlig støtte, når det virkelig brænder på for vores partnere i frontlinjen” fortæller Signe Leth, som er seniorrådgiver og Gender Focal Point hos Globalt Fokus´medlem IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs). Sammen med andre medlemmer som LGBT+ Danmark, AidsFondet, Mellemfolkeligt Samvirke og mange flere, har IWGIA de seneste år benyttet akutpuljen Claim Your Space til at understøtte partnere, der på grund af deres arbejde eller aktivisme befinder sig i fare. 

For IWGIA har Claim Your Space f.eks. spillet en afgørende rolle i Myanmar, hvor der siden militærkuppet d. 1. februar 2021 har hersket borgerkrigslignende tilstande. Mange tusinde civile er blevet dræbt, fængslerne er fyldt med oppositionspolitikere, politiske aktivister og menneskerettighedsforkæmpere, og over en million civile er internt fordrevne. Signe Leth fortæller, at behovet til støtte af landets aktivister fortsat er højt.
Signe Leth forklarer, hvordan Claim Your Space har været en meget konkret livline:
 

“Vi har en partner i Myanmar, der har været dybt engageret i demokratibevægelsen på ret højt politisk niveau. Vi fandt ud af, at hans navn fremgik af en ‘sort liste’ og dermed udgjorde et mål for militæret. Derfor vurderede han og vi, at han skulle ud af landet så hurtigt som muligt. Her var Claim Your Space uundværlig ift. at finansiere hans evakuering, sikre et sikkert opholdssted i et naboland og dække hans leveomkostninger den første tid”, fortæller Signe Leth. 

Rettighedsforkæmpere i fare under glemte konflikter

Historien om IWGIAs partner i Myanmar er desværre ikke enestående eller en isoleret sag. Hårde nedslag fra autoritære regeringer og antidemokratiske bevægelser har de seneste år reduceret civilsamfundets råderum markant, og det afspejles i ansøgninger til Claim Your Space

"Vi oplever, at behovet for at beskytte demokrati- og menneskerettighedsforkæmpere er presserende i en hidtil uset grad ”, forklarer Kristian Kopp, der er puljerådgiver for Claim Your Space: “Aktuelt, kan det primært tilskrives den eskalerende forfølgelse af LGBT+ personer i Østafrika og de tiltagende bevægelser henimod skærpede love og straffe for homoseksualitet i regionen. Men vi modtager også fortsat en betydelig mængde ansøgninger relateret til konflikter, som det international samfund for længst har skubbet ud i glemslen som f.eks. fra Den demokratiske republik Congo”, fortsætter han

Det er f.eks. tilfældet i Myanmar, som sammen med Afghanistan, Bangladesh, Palæstina og afrikanske lande syd for Sahara udgør listen over støtteberettigede lande for Claim Your Space akutpuljen.

Claim Your Space er både reaktiv og proaktiv

Den generelle indsnævring af civilsamfundets råderum på global plan gør det vanskeligt for civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere at udføre deres arbejde. For at kunne spille både en reaktiv rolle i akutte situationer og en proaktiv rolle med henblik på at beskytte civilsamfundets frie råderum i det lange løb, består Claim Your Space af to spor.  

Mens Spor 1 tilbyder akut støtte til individer eller grupper i fare, støtter Spor 2 lokale alliancer af civilsamfundsorganisationer, der kollektivt søger at modarbejde restriktioner af civilsamfundets råderum. Hos IWGIA har også Spor 2 spillet en væsentlig rolle:

“Når et land er på vej ind i en konflikt eller befinder sig i langvarig konflikt, er det afgørende at støtte civilsamfundet ved at muliggøre opbyggelsen af stærke netværk, der kan modarbejde de negative udviklinger og styrke menneskerettighedsforkæmperes arbejde og kapacitet, f.eks. i forhold til digital sikkerhed, forsvarlig dokumentation af menneskerettighedskrænkelser og overvågning af lovgivning. Her har støtte fra Claim Your Space´s Spor 2 spillet en vigtig rolle for flere af vores partnere”, fortæller Signe Leth.  

Ansøgerens behov i centrum

Selvom rettighedsforkæmpere har mange oplevelse og erfaringer til fælles, når det kommer til civilsamfundets indskrænkede råderum, er deres situationer og kontekster også meget forskellige og unikke, og det kalder på forskellige handlinger, løsninger og støttemuligheder. Claim Your Space arbejder derfor ud fra en grundlæggende tilgang om, at det er ansøgeren, der ved, hvad der er brug for.  

“Vores rolle er at imødekomme ansøgerens behov og stræbe efter et højt niveau af fleksibilitet, så rettighedsforkæmpere og aktivister kan fortsætte deres arbejde, selv inden for de restriktive miljøer, de opererer i", uddyber puljerådgiver Kristian Kopp.  

Det betyder, at listen over aktiviteter, som Claim Your Space kan støtter, er omfattende:
“Vi kan faktisk støtte en meget bred vifte af aktiviteter, lige fra juridisk bistand, betaling af kaution og lægebehandling til digital sikkerhed og sikring af nye og sikre opholdssteder.”

Foruden fleksibilitet, når det kommer til aktiviteter, understreger Signe Leth fra IWGIA, at puljens fleksibilitet i ansøgningsprocessen også er afgørende:
“Man kan jo simpelthen indtale sin ansøgning, hvis man vil - og endda på alle sprog. På den måde er der virkelig gjort meget fra Globalt Fokus´ side for, at det ikke skal være kompliceret. Det er afgørende, fordi mange af vores partnere ikke har særlig høj kapacitet til at formulere sig på skrift på engelsk,” afslutter hun.

Er du en dansk organisation eller medarbejder med kendskab til lokale partnere i afrikanske lande syd for Sahara, Palæstina, Afghanistan, Bangladesh og Myanmar, der oplever restriktioner i forbindelse med deres arbejde eller aktivisme for at fremme demokrati og menneskerettigheder? 

Så kom til  Claim Your Space infomøde d. 30. november eller kontakte puljerådgiver Kristian Kopp på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med henblik på at opsætte et individuelt infomøde.  

Læs mere om, hvordan Claim Your Space støtter rettighedsforkæmper i fare og beskyttelse af civilsamfundets råderum her.

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus