Skip to main content

              

Civilsamfundsdag under FN’s High Level Political Forum var en succes

For første gang i forbindelse med FN’s High Level Political Forum (HLPF) samledes repræsentanter fra hele verden til en fælles civilsamfundsdag.

Globalt Fokus udnyttede dagen til at igen sætte civilsamfundsinklusion og -deltagelse på dagsorden gennem #UNmute initiativet. 

 

Globalt Fokus deltog i FN’s High Level Political Forum 2022 (HLPF) tilbage i juli som en del af danske delegation. Årets tema var Building Back Better-dagsordenen, og igen i år arbejdede Globalt Fokus målrettet - både fra online København og fysisk i New York – for at sætte fokus på inklusion og deltagelse af civilsamfundet i FN-møder og beslutningsprocesser gennem #UNmute initiativet. En dagsorden, der generelt har haft stor opbakning, men som endnu langt fra er tilstrækkeligt institutionaliseret. Eksempelvis foregik HLPF udelukkende fysisk, hvilket medførte store begrænsninger for civilsamfundsrepræsentanter, der pga. manglende ressourcer, visa- eller rejserestriktioner ikke har mulighed for at være med i New York. De manglende, særligt digitale, inklusionsprocesser i FN er netop en af de udfordringer som Globalt Fokus i fællesskab med den globale #UNmute-koalition og samarbejdspartnere har fokus på at løse gennem initiativet. 

 
Fysisk i New York deltog Globalt Fokus i civilsamfundsdagen Civil Society Forum, der fandt sted i første uge af HLPF. Her samledes en større gruppe civilsamfundsrepræsentanter fra hele verden, både offline og online, for at diskutere de nødvendige skridt for implementeringen af de fem #UNmute kerneanbefalinger:  

 

  • Maksimere mulighederne og fordelene ved informations- og kommunikationsteknologi samt digitalisering i FN-møder- og processer 
  • Bygge bro over den digitale kløft
  • Sikre meningsfuld og inkluderende civilsamfundsdeltagelse i alle stadier af FN-møder- og processer 
  • Skabe en årlig civilsamfundsdag f.eks i margen af FN’s High-Level Political Forum eller FN’s generalforsamling 
  • Udpege en særlig repræsentant for civilsamfundet i FN, der arbejder for at sikre civilsamfundets råderum i FN

 

Medlemsstater efterspørger mere innovation og partnerskaber

Netop en dedikeret civilsamfundsdag i margin af HLPF er en af disse anbefalinger, og Civil Society Forum var således den første af sin slags i New York. Udover deltagelse i civilsamfundsdagen fulgte Globalt Fokus forhandlingerne om ministererklæringen, der sætter fokus på de største udfordringer og nødvendige indsatser for at indfri Verdensmålene. I år var fokus i erklæringen bl.a. på, hvordan corona pandemien har skubbet flere mennesker ned under den ekstreme fattigdomsgrænse samt de globale skolelukningers konsekvenser for børn og unge. Samtidig understregede erklæringen, at menneskerettighederne er en nødvendig forudsætning for bæredygtig udvikling. Derudover var Globalt Fokus medarrangører på to side events: ‘Rebuilding for Good from Covid-19 Pandemic: the Role of Civil Society’ og ‘Harnessing the power of digitalization to promote democracy and strengthen civic space’.


Civil Society Forum var arrangeret af United Nations Foundation, Action for Sustainable Development, CIVICUS, Global Call to Action Against Poverty og Forus, samt Danmarks og Costa Ricas FN-missioner. På programmet var en række panelsamtaler med bl.a. præsidenten for FN’s økonomiske og sociale råd (ECOSOC) og flere FN-ambassadører, herunder den danske, der både satte fokus på styrkelsen af civilsamfundet i FN generelt og mere specifikt ifm. afgivelsen af Voluntary National Reviews (VNRs), som er medlemsstaternes præsentation of egen status på opnåelse af Verdensmålene. Under Civil Society Forum var budskabet fra medlemsstaterne, at civilsamfundsinddragelse krævede øget institutionalisering, men at civilsamfundet også skulle udfordre sig selv for at stå stærke bl.a. gennem mere innovation og organiserede partnerskaber på tværs af aktører.

 

Civilsamfundet udfører FN’s arbejde 
Udover panelsamtalerne var en række tematiske workshops planlagt for civilsamfundsdeltagerne. Her faciliterede Globalt Fokus to simultane workshops (en fysisk og en online), der havde fokus på at konkretisere #UNmute anbefalingerne til praktiske og tekniske løsninger. Her understregede workshopdeltagerne, at inklusionen af civilsamfundet skulle forankres bedre og mere meningsfuldt i FN’s rammeværk, institutioner og arbejdsgange. Ofte udfører civilsamfundet FN’s arbejde, dog uden at have hverken tilstrækkelige ressourcer eller adgang. Desuden er der behov for kapacitetsopbygning i civilsamfundet, så man står stærkere ift. at sikre reel indflydelse i FN. Her er det nødvendigt, at FN tager en større rolle i at forbinde medlemsstater og civilsamfundsaktører.

 

Udover de konkrete forslag fra civilsamfundet selv, samarbejdspartnere til FN og medlemsstater, var der enighed om, at civilsamfundsdagen skabte et kærkomment momentum for #UNmute initiativet - særligt ifm. UN Future Summit i 2023, der på opfordring af FN’s generalsekretær skal styrke FN’s arbejde, herunder samarbejdet med civilsamfundet.  

 


Baseret på Civil Society Forum og de seneste års #UNmute indsatser fortsætter arbejdet med at kæmpe for meningsfuld inklusion af civilsamfundet både blandt de mange globale aktører, der løbende har engageret sig i #UNmute og i Globalt Fokus. I efteråret vil vi have fokus på #UNmute ifm. FN’s 77. generalforsamling og ikke mindst ifm. COP27 i Egypten, hvor civilsamfundets inkluderende og meningsfulde inddragelse er særligt vigtigt at presse på for.
 

 

Hvis du vil vide mere om Globlat Fokus´ arbejde omkring HLPF og/eller blive en del af #UNmute-initiativet, kontakt politisk rådgiver Sigrid Kromann Schiøler: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus