Skip to main content

              

Hvordan går det med ligestillingen i civilsamfundets top?

 

 

Af Liv Detlif, Sara Brandt og Ida Lærke Holm

 

I 2018 afdækkede en undersøgelse fra Globalt Fokus, at selvom kvinder udgør 70 pct. af medarbejderne i vores medlemsorganisationer er de underrepræsenterede i organisationernes øverste ledelseslag. Kvinder udgjorde blot 31 pct. af generalsekretærerne og 41 pct. af bestyrelsesforpersonerne for de undersøgte medlemmer. En tilsvarende undersøgelse fra januar 2020 viser, at tallene ikke har rykket sig meget de seneste to år: kvinder bestrider nu 39 pct. af generalsekretærposterne, mens blot 38 pct. af bestyrelsesforpersonerne er kvinder.

 

Flere kvindelige ledere i de store organisationer

Resultaterne af 2018 undersøgelsen understregede, at særligt de store organisationer havde en tung opgave foran sig for at bryde med den skæve kønsfordeling på ledelsesniveau. Ud af 20 af Globalt Fokus’ største medlemsorganisationer havde kun 15 pct. en kvindelig generalsekretær – i 2020 er den andel steget til 30 pct. En betydelig fremgang, der dog skal ses i lyset af det ringe udgangspunkt, og giver rig plads til forbedring.

 

Repræsentation er vigtigt – men ikke alt

Flere kvinder med cheftitler er ikke ubetinget lig med et mere inkluderende civilsamfund, men det er et stærkt udgangspunkt. Repræsentation på samtlige organisationsniveauer er vigtigt, både for kulturen i den enkelte organisation, men også for at sikre, at organisationernes indre linjer stemmer overens med deres ydre prioriteter. Derfor er det også relevant at inddrage andre parametre end køn i fremtidige undersøgelser. Globalt Fokus sætter de næste år fokus på ledelse i civilsamfundet, heriblandt repræsentation i de øverste ledelseslag af vores medlemsorganisationer.

 

Hvad kan organisationer gøre?

Globalt Fokus’ Prevention of Sexual Harassament, Expolitation and Abuse (PSHEA) arbejdsgruppe har set på hvad man som organisation kan gøre for at skabe en mere lige og inkluderende organisationskultur. Som en del af arbejdsgruppens aktiviteter, arrangerede Oxfam Ibis i efteråret læringsseminaret ”Building Organisational Cultures That Work For Women”. Her fortalte international ekspert på området, Srilatha Batliwala, om vigtigheden af at adressere de underliggende strukturer og biaser der ligger til grund for ubalancen i kønsfordelingen og organisationskulturen generelt.

 

Batliwala understregede, at man skal være opmærksom på både synlige og underliggende magtstrukturer der påvirker måden vi taler og handler på. Det inkluderer vigtigheden af at se på, hvordan de påvirker en selv og ens egen rolle i det. Både menneskelige, økonomiske, research og operationelle ressourcer er berørte og kan være med til at marginalisere mennesker i organisationen. Marginaliserede mennesker kan endda selv være med til at gentage strukturerne ved at tro, at man oplever forskelsbehandling og derfor holder tilbage med at være sig selv. Eksempelvis kan man opleve, at man kun bliver hørt hvis man agerer på en bestemt måde.

 

Ledelsen må gå forrest

Som en del af arbejdet i PSHEA arbejdsgruppen blev der holdt en workshop med partnere fra det Globale Syd der skulle give inputs til processen. Her blev det understreget, at organisationskulturen ikke kan ændre sig til det bedre medmindre ledelsen er forpligtet til ændringen og går forrest ved at lede gennem handling. I det sæt af forpligtelser som arbejdsgruppen har lavet nævnes vigtigheden af, at organisationskulturen skal være lige og retfærdig for alle. Det går hånd i hånd med anbefalinger på workshoppen der understregede vigtigheden af, at der skal være en tæt forbindelse mellem den individuelle medarbejders tankegang og organisationen som helhed. Det ligger op til ikke kun at adressere problemet gennem rigide regler men i højere grad gennem fokus på magtstrukturer, bias, tankesæt og privilegier.

 

Problemet er langt fra løst og med disse nye tal ser Globalt Fokus til at tage fat på problemstillingen med medlemmerne for at sikre et mere inkluderende civilsamfund.

 

Noter: 2018 tal baseret på 53 organisationer, 2020 på 75. 2018 kombination af desk-task og survey, hvor 2020 er rent desk-task.

  • Oprettet den .
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.


© Globalt Fokus