Skip to main content

              

Inspirationspapir: Et civilsamfund, der tør

Civilsamfundets organisationer har en stolt historie som rettighedsforkæmpere. I et opråb efterlyser vi, at vor tids civilsamfund tager sig selv seriøst og tager ansvar.

 

Skrevet af politisk rådgiver Astrid Alexandersen og sekretariatschef Peter Christiansen

 

Der er mere end nogensinde brug for et stærkt civilsamfund, der engagerer sig i og adresserer verdens udfordringer. Derfor hilser vi det nye initiativ, Civilsamfundets Fællesdag, velkommen. Med initiativet fejrer vi demokratiet og civilsamfundets essentielle rolle i at opretholde et sundt og dynamisk demokrati.

 

Med dette inspirationspapir vil Globalt Fokus åbne en diskussion om, hvor civilsamfundet er på vej hen. Globalt Fokus ønsker at begynde en debat, skabe et sprog, et fællesskab og en ny fortælling for det danske civilsamfund. Ikke en ensretning – men en ramme, som skaber energi og håb for, at vi i fællesskab kan præge og forandre verden.

Civilsamfundet dansk og globalt

I Danmark har civilsamfundet historisk og aktuelt spillet en betydelig rolle i samfundsudviklingen internationalt og nationalt. Som bærer af solidaritet, menneskerettigheder og medborgerskab har civilsamfundet haft afgørende indflydelse på det danske samfund og spillet en betydelig solidarisk og støttende rolle internationalt via partnerskaber med andre civilsamfund i mere end 80 lande.

 

Civilsamfundet udgør sammenhængskraften såvel som drivkraften i samfundets udvikling, og det har gennem historien spillet en helt afgørende rolle i tilkæmpelsen af rettigheder og retfærdighed. Civilsamfundets evne til konstant at forny sig, se nye muligheder og eksperimentere med organisationsformer, alliancer, hverdagsaktivisme, borgerinddragelse og udvikling af alternativer er selvsagt essentielt for civilsamfundets egen dynamik og relevans i den kontekst, det agerer i. Det er måske ikke noget, vi så ofte tænker over i Danmark i dag, hvor de historisk tilkæmpede rettigheder er blevet noget, vi tager for givet. Kigger vi udover vores egne grænser, fornemmer vi, at globale kriser – for eksempel klima, migration og ulighed – presser sig på i vores lille andedam. Men også i Danmark står vi med en række udfordringer, som velfærdssystemet ikke har leveret løsninger på, hvor civilsamfundet har en rolle at spille. Det ser vi indenfor stigende grader af ulighed, vores forbrugs globale fodaftryk, integrationsindsatser i forhold til flygtninge og andre sårbare grupper, livsstilssygdomme, reproduktion af social arv og socioøkonomiske forskelle mellem udkantsområder og større byer.

Et civilt svar på globale spørgsmål

I en verden i opbrud er der brug for nye svar og løsninger – nye fortællinger, der kan samle folk. I Globalt Fokus tror vi på den globale, universelle sammenhængskraft, som også FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling viser vejen for. Hvis vi som dansk civilsamfund også orienterer os globalt, så bliver det mere tydeligt, hvad vi har at kæmpe og stå for.

 

Verdensmålene leverer en fantastisk ramme for civilsamfundet. Det har været en succesfuld proces at få dem udarbejdet – nu skal de implementeres, og her er der brug for et samlet civilsamfund, der kan stå vagt om de progressive mål og visioner. Især bør der være fokus på mål 16 og 17 om partnerskaber, demokrati og rettigheder. Og endelig er civilsamfundets vigtigste opgave at sikre, at der leves op til det globale opråb i verdensmålene: ”Leave no one behind”.

 

Civilsamfundet kan og bør være en afgørende aktør, der leverer nogle af svarene på de mange udfordringer og kriser, vi står overfor, og ikke kun afbøder virkningerne. Som civilsamfund har vi et stort forandringspotentiale. Måske større end vi selv er klar over. Men tør vi sætte det i spil og øge vores indflydelse og rolle? Kan civilsamfundet være den lim, der bringer mennesker sammen, bygger bro over forskellene og de grøfter, der graves mellem befolkningsgrupper – både herhjemme og i resten af verden?

 

Håbet ligger hos de tusinder af lokale bevægelser, borgerinitiativer og menneskerettighedsaktivister, vi ser overalt i Danmark og verden. Overalt ser vi lokalt forankrede bevægelser, der viser lokale løsninger på de udfordringer, de står overfor. Vi finder dem blandt de mange nye sociale bevægelser og sociale entreprenører, og vi finder dem blandt globale virksomheders direktører, der har erkendt, at vi skal finde bæredygtige løsninger på vores strukturelle og systemiske kriser.

En ny fortælling og seks anbefalinger

I en verden præget af tektoniske forandringer, er der en gylden mulighed. Det er nu, vi som bredt civilsamfund kan gribe chancen og definere, hvilken verden vi vil have. Det er afgørende, at vi forstår vores egen rolle og formår at udfylde det rum, hvor magten er gået i tomgang. Vi kan mobilisere, vi kan skabe folkeligt pres, vi kan skabe forandring, fordi helt almindelige mennesker er aktive og engagerede i sager, der ligger dem på sinde. Og det er dér, hvor vi i civilsamfundet kan ramme en nerve, så man ikke kan sidde os overhørig.

 

For at skabe en ny fortælling anbefaler Globalt Fokus, at civilsamfundet arbejder for:

  • At mobilisere borgere og at koble sig tæt til borgerdrevne initiativer og sociale bevægelser. Vi skal skabe politisk kontinuitet mellem de lokale initiativer og protester til landsdækkende og globale politiske forandringer. Derfor skal vi i højere grad se fællesskaber og alliancer mellem det nationale og det globale og gentænke solidaritet og fælles dagsordener. Vi skal lade vores globale dagsorden og løsninger styre af lokale aktørers ønsker og modstrategier.
  • At opbygge tillid – det er vores møntfod. Tillid mellem vores organisationer og de befolkningsgrupper, vi arbejder med, er altafgørende. Det betyder, at vi skal meget længere ud i vores daglige arbejde. Det er ikke længere nok at styre organisationerne fra hovedkvarteret.
  • At samle vores politiske krav og øge det politiske pres på politikere og beslutningstagere. Vi skal skabe nye alliancer om store politiske reformer. Vi skal se på de strukturelle forhold, hvis vi for alvor skal bekæmpe fattigdom og sikre anstændige vilkår for de udstødte og marginaliserede. Det er ikke tilstrækkeligt med småjusteringer. Vi har en afgørende rolle i at udfordre de aktører, som forhindrer os i kollektivt at skabe den verden, vi ønsker – eksempelvis store virksomheder, der modarbejder hensyn til klimaet eller menneskerettigheder.
  • At være risikovillige og nysgerrige. Et civilsamfund fejler, fordi det tør, og lærer af det på en selvkritisk og konstruktiv facon. Et stærkt civilsamfund fordrer risikovillighed, mod, fornyelse og evnen til at lytte, lære og forny sig i takt med samfundets udfordringer og muligheder.
  • At koble det nye civilsamfund med de nye sociale entreprenører og virksomheder for sammen at skabe lokale forandringer og sikre at disse kan tjene som politisk bagtæppe og eksempel på de forandringer, vi ønsker. Et stærkt civilsamfund er urokkeligt i sine værdier omkring frihed, retfærdighed og rettigheder – men er visionært i sin evne til at mobilisere, danne partnerskaber, skabe alliancer og opnå resultater. Verdensmålene har givet os det fælles sprog, vi har brug for.
  • At vise visionære veje og skabe håb for almindelige mennesker. Vi skal vise, at det nytter at organisere sig og give nye bud på hverdagens udfordringer.

 

Lad os sammen skabe den fortælling og vise vores folkelige modsvar til en verden, der er i opbrud. Civilsamfundet har potentialet til at bringe borgerne sammen i en fælles diskussion af det gode og retfærdige liv, og hvordan vi ønsker at indrette verden. Og når vi arbejder sammen, har civilsamfundet potentiale til at skabe reel, social forandring i samfundet. I stedet for blot at reparere samfundets udfordringer, skal vi ændre de ting, som skaber problemerne fra starten. Globalt Fokus inviterer alle civilsamfundsaktører, der ønsker at deltage i debatten og skabe en ny fortælling, til at kontakte os.

 

Lad os komme i gang.

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus