Modtagelse af ukrainske flygtninge i Danmark må ikke tages fra udviklingsmilliarder

Danskerne viser i disse dage stor global solidaritet og folkeligt engagement, ligesom  danske humanitær organisationer er tilstede i Ukraine for at hjælpe så mange mennesker som muligt. Der er kæmpe opbakning fra alle sider af samfundet til, at Dannmark skal hjælpe og modtage, som mange flygtninge fra Ukraine som muligt. Men regeringen melder nu ud, at modtagelse af flygtninge fra Ukraine skal finansieres udviklingsbistanden.

Regeringen vil tage 2 mia. kr. fra udviklingsbistanden for 2022, det udgøre altså 11,3 procent af udviklingsbistanden. Det er en alvorlig udhulning af Danmarks globale indsatser og en meget kortsigtet strategi. Vi har i dag indsendt høringsvar til regeringens forslag, som bliver hastebehandlet i Folketinget i morgen.

 

 

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet 

Sendt til pr. mail til uim@uim, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

J.nr. 2022-3807

København 15. marts 2022

 

HØRINGSSVAR FRA GLOBALT FOKUS:

 

VEDR.: Lovforslag nr. L145 “Forslag til Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine”

 

Hermed fremsendes Globalt Fokus´ høringssvar til Lovforslag nr. L 145, og vi takker samtidig for muligheden for at udtale os i denne sag.

 

Globalt Fokus har læst Lovforslag nr. L 145 med stor interesse. Med den korte svarfrist for indsending af høringssvar har vi kun mulighed for at forholde os specifikt til dele af lovforslaget. Vi og vores medlemmer bakker generelt stort op om initiativer til at yde beskyttelse til mennesker på flugt - i denne triste anledning fordrevne borgere fra Ukraine, der er på flugt fra Ruslands invasion. Vi vil dog benytte anledningen til at udtrykke stor bekymring for den foreslåede finansiering af initiativet.

 

Det fremgår af lovforslaget, at regeringen forventer at finansiere omkostningerne for at modtage fordrevne borgere fra Ukraine med midler fra §6.3 Bistand til udviklingslandene med op til 2 mia. kr. i 2022 og over 600 mio. kr. i 2023. Midlerne skal bl.a. gå til drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, som må anses for at være et nationalt anliggende. At OECD DAC direktivet muliggør opgørelsen af sådanne udgifter som DAC-rapporterbare er vi principielt imod, da det er en udhuling af udviklingsbistanden, og vi vil gerne gøre opmærksom på, at OECD DAC i Peer Review 2016, da Danmark stod over for lignende udfordringer, opfordrer Danmark til at stærkt at overveje konsekvenserne for udviklingsbistanden ved at omfordele bistandsmidler til udgifter til flygtningemodtagelse (in-donor refugee cost). 

 

I 2022 er der på Finansloven afsat 17,7 mia. kr. til  Danmarks samlede udviklingssamarbejde. De 2 mia. kr. vil altså udgøre 11,3 procent af udviklingsbistanden for 2022. Denne finansieringsmetode vil derfor have store økonomiske konsekvenser for Danmarks globale indsatser for at skabe fred, bekæmpe fattigdom og ulighed, opnå FN’s verdensmål, give støtte til omstilling til klimakrisens ødelæggende konsekvenser og yde humanitær bistand i konflikter og kriser i andre dele af verden.

 

Hvis Danmark bruger 2 mia. kr. af udviklingsbistanden på modtagelse af mennesker på flugt fra krigen i Ukraine, vil Danmark være den største modtager af sin egen udviklingsbistand (jf. openaid.um.dk). Udviklingsbistanden bør anvendes i de lav- og mellemindkomstlande, som er fastsat af OECD DAC, hvor ressourcer er knappe og ikke i donorlandene. Verden, Europa og Danmark står lige nu overfor en ekstraordinær situation med krigen i Ukraine. Vi anerkender, at der er enormt behov for akut hjælp og beredskaber, der kræver svære valg. Men netop også derfor bør Danmark i solidaritet med Ukraine og resten af verden finde midlerne til at finansiere dette lovforslag gennem andre finansieringskilder end udviklingsbistanden.

 

Af andre finansieringskilder til modtagelse af fordreven ukrainske borgere kan nævnes aftalen “Nationalt kompromis om sikkerhedspolitik”, som regeringen netop har indgået sammen med andre partier i Folketinget. Det ville være oplagt at finde dele af midlerne i den aftalte generelle reserve på 3,5 mia. kr. årligt, som bl.a. skal gå til humanitær indsats mv.

 

Global fattigdom og ulighed har været stigende som konsekvens af corona-pandemien. Klimakrisen rammer verdens fattigste hårdest og forstærker en allerede ulige verden, samtidig er flere og flere mennesker på flugt globalt. Når verdens øjne er rettet mod en bestemt krise - nær eller fjern, er det udviklingssamarbejdets og -bistandens opgave også at være langsigtet og huske helheden og sammenhæng. Der er mange alvorlige kriser og mennesker i nød andre steder i verden, som vi har en solidarisk forpligtelse overfor, og som har lige så meget brug for Danmarks udviklingsbistand i dag som i går. Derfor skal vi i Danmark tage imod og hjælpe fordrevne fra Ukraine, men det skal ikke betales af verdens fattigste og mest efterladte, som fortsat har brug for vores hjælp. 

 

Danmark har råd til at finansiere modtagelse og beskyttelse af mindst 20.000 fordrevne fra Ukraine gennem andre finansieringskilder end gennem udhuling af udviklingsbistanden.

 

Vi anbefaler:

 

  • Udviklingsbistand er tilsigtet Danmarks langsigtede udviklingsarbejde og humanitære bistand ude i verden. Danmark skal ikke være modtager af egen udviklingsbistand og bør derfor finde andre finansieringskilder til flygtningemodtagelse end gennem udhuling af udviklingsbistanden og allerede igangværende udviklingsindsatser, der skal bekæmpe fattigdom, ulighed og klimakrisen i verdens fattigste og mest skrøbelige lande.

 

  • Modtagelse og beskyttelse af flygtninge i Danmark er et nationalt anliggende og bør derfor altid finansieres af nationale midler. Vi anbefaler f.eks., at midlerne findes i aftalen “Nationalt kompromis om sikkerhedspolitik”.

 

  • Vælger regeringen og Folketinget at anvende udviklingsbistanden til at finansiere modtagelsen af fordrevne borgere fra Ukraine ved at rapportere de DAC-rapporterbare udgifter, bør §6.3 Bistand til udviklingslandene tilføres 2 mia. kr. mere i 2022 end afsat på finansloven 2022, og efterreguleringsmekanismen bør tages ud af brug i forbindelse med disse udgifter, således at udviklingsbistanden i de kommende finanslove ikke formindskes pga. den øgede udgift til ukrainske fordrevne i Danmark. Det samme bør gøre sig gældende for finansloven 2023, hvis de forventede beregninger i lovforslaget bliver en del af §6.3 i Finansloven for 2023

 

Behovet for at udviklingsbistanden bør blive brugt til det, som altid har været dens raison d'être - “at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet”, som det fremgår af Lov om internationalt udviklingssamarbejde, frem for på udgifter til flygtningemodtagelse (in-donor refugee cost).

 

Vi vil understrege, at dette høringssvar ikke er en kritik af regeringens ønske om at hjælpe mennesker på flugt fra Ukraine, men en kraftig opfordring til, at denne vigtige forpligtigelse ikke finansieres af de andre millioner af udsatte mennesker i verden, som i den grad også har enormt behov for Danmarks udviklingsbistand. 
Med venlig hilsen

 

Mette Müller Kristensen Rasmus Stuhr Jakobsen

Sekretariatschef, Globalt Fokus Formand, Globalt Fokus

  • Oprettet den .
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus