Skip to main content

              

Pressemeddelelse: Tid til at løse Danmarks udfordringer på bæredygtighed

 

 

Globalt Fokus og 92-gruppen lancerer i dag en Spotlight-rapport, hvori danske civilsamfundsor-ganisationer belyser Danmarks udfordringer med at skabe bæredygtig udvikling. Samtidig kommer orga-nisationerne med anbefalinger til konkret politisk handling, der kan løse problemerne.


Essensen af rapporten er, at det på bagkant af folketingsvalget nu er på høje tid, at vi i Danmark – sam-men med resten af verdens lande – står ved vores udfordringer og tager ansvar gennem politisk handling for bæredygtige løsninger.

Danmark har ondt i bæredygtigheden

”Danmark har fået et nyt folketing, og vi får snart en ny regering. Med vores rapport vil vi vise Danmarks nye politiske ledelse, at vi ikke nødvendigvis er det bæredygtige førerland, som politikere ofte betegner os som, men at vi faktisk har nogle store udfordringer med at nå verdensmålene”, siger formand for Globalt Fokus, Rasmus Stuhr Jakobsen.


Han fortsætter: ”Men det gode er, at vi med politisk handling kan løse udfordringerne og gå forrest inter-nationalt. Til gavn for mennesker, og miljø og klima i Danmark og ude i verden”.


I rapporten belyses både de udfordringer, vi står med inden for Danmarks grænser, men også de områ-der, hvor Danmarks internationale bidrag er langt mindre end det som kan forventes, set i forhold til hvad Danmark egentlig har ansvar for og ressourcer til.


Formand i 92-gruppen, Torleif Jonasson, siger: ”Vi har i Danmark vigtige erfaringer med at opbygge et relativt velfungerende og retfærdigt velfærdssamfund. Danske organisationer viser i rapporten, at vi bør bidrage langt mere på den internationale scene med disse erfaringer.


Samtidig har vi store udfordringer, især med de mål som handler om bæredygtigt forbrug og produktion, klima, biodiversitet og vores globale fodaftryk.


Vi har et globalt ansvar for at bidrage til løsningen af alle verdensmålene, både i Danmark og gennem en stærkere international indsats. I rapporten findes en lang række konkrete anbefalinger til, hvordan Dan-mark kan tage ansvar og løse disse udfordringer”.

151 anbefalinger til konkret politisk handling

Målet er i sidste ende, at både Danmark såvel som Burkina Faso, Brasilien og alle andre lande rykker i en bæredygtig retning. Sikkert er det, at danske civilsamfundsorganisationer ønsker at bidrage med deres viden om bæredygtig udvikling til danske beslutningstagere. Rapporten indeholder derfor ti generelle anbefalinger til politisk handling. Der er desuden 151 anbefalinger til konkret politisk handling fordelt indenfor 16 af de 17 verdensmål og med fokus på 65 af de 169 delmål. Sammenlagt har 27 medlemsorganisationer under de to NGO-netværk og seks eksterne forfattere bidraget til anbefalingerne.


Rapporten er skrevet af en lang række organisationer med forskellige fokusområder, men der er generel enighed om behovet for, at en ny regering skal lave en ny Handlingsplan for verdensmålene, med et stærkt fokus på centrale emner som ulighed og klimakrisen. Desuden skal der findes tilstrækkeligt finan-siering til at nå Verdensmålene.


Der er med andre ord rigeligt med inspiration at hente for det nye folketing og en kommende regering til at skabe handling, der kan sikre afgørende skridt imod et bæredygtigt Danmark – og på sigt en bæredygtig verden for mennesker, miljø og klima.

Kontaktinformation

Henvendelse ved presse og medier til:


Formand, Globalt Fokus, Rasmus Stuhr Jakobsen.
Kontaktes på +45 27 26 82 40 eller til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand, 92-gruppen, Torleif Jonasson. Kontaktes på +45 24 94 90 06
eller til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internatio-nale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter.


92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisati-oner og tegnes i denne sag af: Amnesty International Danmark, FN-forbundet, Oxfam IBIS, MS-ActionAid, Care Danmark, PlanBørnefonden, Greenpeace, Det Økologiske Råd, Sex&Samfund, Nyt Europa, Dansk Ornitologisk For-ening/BirdLife Danmark, Kvindernes U-landsudvalg og WWF.

 

In English

Read the English summary of the report here.

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus