Skip to main content

              

Overblik: Præcisering af flygtningeudgifter der tælles med som bistand

I oktober 2017 ved OECDs højniveaumøde i Paris blev landene enige om en præcision af DAC-direktivet. Aftalen specificerer, hvilke udgifter lande fremover kan registrere som DAC-udgifter. De nye specificeringer får konsekvenser for Danmark, da det får betydning for medregningen af flere udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Præciseringerne vil dog ligeledes give Danmark mulighed for at udvide og legitimere mulighederne for, hvad der kan registreres som udviklingsbistand.

 

Under et samråd den 18. december 2017, indkaldt af Martin Lidegaard (RV) i finansudvalget, skulle finansminister Kristian Jensen svare på, hvilke områder for indberetning til OECD af den danske udviklingsbistand der vil ændre sig som følge af de præciserede DAC-regler. Ministeren forklarede, at det for Danmark hele tiden har været udgangspunktet at fastholde den nuværende praksis for DAC-rapportering. Dette skal ses i forlængelse af regeringsgrundlaget, hvor det ifølge ministeren: ”(..) klart fremgår, at regeringen fuldt ud vil udnytte mulighederne for at opgøre udgifter til flygtningemodtagelse som udviklingsbistanden i overensstemmelse med DAC-direktivet.” Ministeren udtrykte på denne baggrund sin tilfredshed med den konsensus, som OECD/DAC-landene kom frem til.

 

Forneden kan ses et overblik over, hvilke flygtningeudgiftsposter der kan og ikke kan tælles med længere. De nye præciseringer skal senest være implementeret for DAC-tallene for 2019. Som Kristian Jensen udtalte det ved samrådet, og som Globalt Fokus endvidere kan berette fra OECD/DAC-informationsmøder i Udenrigsministeriet, er der intet, som tyder på, at regeringen vil implementere reglerne før deadline.

 

Tabel: Flygtningeudgifter der med de nye DAC-præciseringer kan og ikke kan indregnes under DAC.

 

  Kan tælles under DAC med de nye præciseringer:   Kan ikke tælles under DAC med de nye præciseringer: 

- Generelle udgifter til flygtninge kan indberettes så længe det er op til 12 måneder fra ankomsttidspunktet

- Udgifter til afviste asylansøgere frem til endelig afgørelse kan medregnes – dog maksimalt op til 12 måneder

- Udgifter til familiesammenførte fra ankomsttidspunkt til Danmark og i 12 måneder frem

- Udgifter til midlertidig indkvartering (asylcentre, telte og istandsættelse af bygninger), undervisning, uddannelse sociale ydelser, statssubsidier til kommuner (fx støtte til integrationsydelse)

- Udgifter vedr. hjemsendelse af afviste asylansøgere

- Udgifter til afviste asylansøgere fra endelig afslag til og med 12 opholdsmåned

- Hjemsendelse (repatriering) af flygtninge efter de første 12 måneders ophold

- Indsnævring af udgifter til administration

 

Kilde: http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/125/svar/1455867/1840880/index.htm

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus