Skip to main content

              

  • Toolmaster.dk - Joomla Support
  • Politik

Møde i OECD-DAC: Enighed om at inkludere udgifter til fred og sikkerhed i den officielle udviklingsbistand

I forrige uge blev der afholdt High Level Meeting i OECD’s udviklingsudvalg Development Assistance Committee (DAC) med det formål at diskutere, hvad der i fremtiden kan inkluderes som udviklingsbistand.

 

Baggrunden for mødet var bl.a. den aktuelle flygtningesituation, som betyder, at midler fra udviklingsbistanden i stigende grad bliver brugt til at finansiere flygtninge i Europa. Forud for mødet var flere civilsamfundsorganisationer ude og advare om, at en reform af den officielle udviklingsbistand risikerer at gå ud over verdens fattigste. Globalt Fokus meldte sig i kredsen af bekymrede i form af et brev til udenrigsminister Kristian Jensen, hvor vi opfordrede Danmark til på mødet at gå forrest med at fastholde en definition, hvor udviklingsbistanden understøtter en positiv samfundsudvikling i udviklingslande til gavn for verdens fattigste.

 

Overordnet set indebærer højniveaumødet tre ændringer til fremtidens udviklingsbistand, der omfatter en udvidelse af reglerne inden for områderne udgifter til fred og sikkerhed, den private sektor og governance. Der er samtidig enighed om, at der fremadrettet skal pågå en proces, der klargør rapporteringsreglerne omkring brug af udviklingsbistand til modtagelse af flygtninge.

Strømlining af nationale asyludgifter

Forud for mødet var der flere lande, der pressede på for at udvide adgangen til at bruge udviklingsbistand til finansiering af flygtninge fra de nuværende 12 måneder til 36 måneder efter modtagelsen i donorlandene. Punktet omkring flygtninge og udviklingsbistand indgik imidlertid kun som diskussionspunkt på mødet, og der var således ikke lagt op til at træffe nogen endelig beslutning. I den officielle mødeerklæring fremhæves det, at flygtningekrisen har en udviklingsmæssig karakter, og der lægges derfor op til en fremadrettet proces i DAC med at standardisere den måde, hvorpå officielle udviklingsbistand anvendes til modtagelse af flygtninge i donorlandene. Det skyldes, at brugen af udviklingsbistand til modtagelse af flygtninge og den efterfølgende afrapportering ikke er sammenlignelig på tværs af lande. Der er fx nogle lande, der fortolker reglen omkring, at udviklingsbistanden kun må bruges til at finansiere flygtninge 12 måneder efter ankomsten med udgangspunkt i den fysiske ankomst til landet, mens andre lande først tæller fra det tidspunkt, hvor ansøgningen om asyl er godkendt. I brevet til udenrigsministeren udtrykker Globalt Fokus bekymring for en udvidelse ud over de nuværende 12 måneder. Vi frygter, at det vil betyde, at Danmark bliver en endnu større modtager af vores egen bistand, og at det på sigt underminerer muligheden for at adressere grundlæggende årsager til fattigdom og flygtningestrømme.

Udviklingsbistanden udvides til spørgsmål om fred og sikkerhed

I spørgsmålet omkring fred og sikkerhed sker der en reel reform af den officielle udviklingsbistand. Fremadrettet er det blevet muligt at inkludere omkostninger til fred og sikkerhed samt voldelig ekstremisme i skrøbelige stater som en del af udviklingsbistanden. Den officielle mødeerklæring lægger op til, at udgifter til fred og sikkerhed kun kan inkluderes, hvis de har et specifikt udviklingsrelateret sigte, og kun i den situation, hvor almindelige udviklingsinitiativer ikke virker. Der lægges yderligere vægt på, at udviklingsbistanden ikke kan bruges til at fremme nationale sikkerhedsinteresser, og finansiering af militært udstyr er som hovedregel ekskluderet fra udviklingsbistanden.

 

Til gengæld er der nu adgang til at bruge udviklingsbistanden til at optræne lokalt militær og politistyrker til at bekæmpe kønsrelateret vold. Skeptikere påpeger dog, at de nye regler rummer en række betydelige smuthuller, der gør dem til genstand for misbrug. Civilsamfundsorganisationer og –sammenslutninger skriver bl.a., at reglerne mudrer forskellen mellem sikkerhedsmissioner og traditionelt udviklingsarbejde og frygter at udviklingsbistanden vil blive brugt til at finansiere nationale sikkerhedsinteresser. Den officielle erklæring lover dog, at der skal udarbejdes nogle foranstaltningsmekanismer, der beskytter herimod. Den officielle erklæring nævner dog ikke, hvordan sådanne foranstaltninger skal monitoreres, og det vækker bekymring.

Ny definition af udviklingsbistanden

Foruden inklusionen af udgifter til fred og sikkerhed blev det besluttet at omdefinere udviklingsbistanden, så den er i højere kan bruges til at fremme særligt udviklingsorienteret privatsektor-engagement i udviklingslande. Adgangen til dette skal hvile på en forudgående vurdering af, hvorvidt udvikling er den primære hensigt med en privat modtagers engagement. Flere frygter på baggrund af beslutningen, at donorer fremadrettet vil gøre brug af udviklingsbistanden til at finansiere egne multinationale virksomheder. Mødet affødte desuden enighed om at bekræfte DAC-reglernes tilslutning til governance-principper. Det involverer bl.a. en forpligtelse til af gøre bistandstildeling mere inklusiv over for det lokale civilsamfund.

 

Helen Clark, der er forperson for FN’s udviklingsprogram (UNDP), har kommenteret på mødet og fremhæver, at tendensen til at udvide definitionen af den officielle udviklingsbistand er noget vi generelt skal frygte, fordi det kan betyde, at der er færre penge til traditionel udvikling. Det sker i en tid, hvor mange lande i forvejen gør tilløb til at skære i udviklingsbistanden, og det er derfor særligt udviklingsbistanden med et mere langsigtet perspektiv, Clark er bekymret for.

 

Processen omkring standardiseringen af rapporteringsreglerne i forbindelse med brugen af udviklingsbistanden til flygtninge forventes afsluttet ved udgangen af 2016.  I oktober 2016 afholdes der Senior Level Meeting, hvor der skal følges op på de netop vedtagne ændringer.

 

Globalt Fokus vil fortsat presse på for, at Danmark går forrest i forhold til at sikre, at udviklingsbistanden bliver brugt i udviklingslande og ikke på flygtningemodtagelse i donorlandene.

 

Find den officielle mødeerklæring her.

 

Læs vores brev til udenrigsministeren forud for mødet her.

 

 

  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus