Vor tids vigtigste samtale

-  

logo

Vor tids vigtigste samtale

– Om lanceringen af en ny rapport, vigtigheden af et EU der prioriterer bistanden, Verdensmålenes Telt som tværsektoriel platform, og meget mere.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev april 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Kom med til lancering af rapporten 'Civilsamfundets arbejde med verdensmålene'

 

Globalt Fokus bringer – i samarbejde med CISU og 92-gruppen – en ny stor analyse af ikke mindre end 70 civilsamfundsorganisationers arbejde med Verdensmålene. Rapporten kommer med bud på, hvor det danske civilsamfund pt. står når det kommer til at bidrage til opfyldelsen af verdensmålene, hvordan organisationerne har taget verdensmålene til sig, hvordan de leverer på verdensmålene og hvad status er på indgåelse af partnerskaber med afsæt i verdensmålene.

Kom med til lancering af rapporten ’Civilsamfundets arbejde med verdensmålene’ torsdag d. 3. maj kl. 13-15.30 i vores lokaler på Rysensteensgade 3, København V (Salen). Vi præsenterer rapportens resultater og bud på veje frem – og inviterer et panel til at give deres betragtning på hvor civilsamfundet står pt. og hvor vi skal hen. Rapporten lanceres digitalt og kan findes på vores hjemmeside, når arrangementet skydes i gang.

Vi glæder os til at til at se dig!

Læs mere om arrangementet, find paneldeltagerne og tilmeld dig her.

 

 

Globalt Fokus sender brev til ministre forud for budgetforhandlinger: EU skal prioritere bistanden

 

I forbindelse med de forestående forhandlinger af EU's flerårige budgetramme for 2021-2027 har Globalt Fokus indsendt en række anbefalinger til Stats-, Finans- Udenrigs- og Udviklingsministeriet, samt en række af ordførere og udvalg. I brevet opfordrer vi til et dansk engagement i at sikre et fortsat stærkt EU, der prioriterer massive investeringer indenfor langsigtet og rettidig udviklings- og humanitær bistand.

Det er afgørende at balancere hensynene til varetagelse af de kriser, EU står overfor her og nu, med en langsigtet, ansvarlig indsats og stærke eksterne instrumenter. Vores håb er, at Danmark bruger sit forhandlingsmandat og sin stærke position til at sikre opfyldelse af FN’s 0,7-målsætning, at udviklingsbistand udelukkende går til udviklingslande, at humanitær bistand adskilles fra andre eksterne instrumenter, at FN’s verdensmål prioriteres, og sidst men ikke mindst at menneskerettigheder og demokrati sikres.

Globalt Fokus håber på, at der tages højde for vores anbefalinger, og vil følge processen tæt. Vi står til rådighed med vores ekspertise og ser frem til at bidrage konstruktivt til debatten.

Læs brevet og find uddybninger af vores anbefalinger her.

 
 

Verdensmålenes Telt: En sand tværsektoriel platform

 

Planlægningen af Verdensmålenes Telt på Folkemødet 2018 er i fuld sving, og vi glæder os til sammen de mange event-arrangører at løfte vor tids vigtigste samtale på 25 forskellige måder fra den 14. til den 17. juni på Bornholm.
 
Årets program er på plads og rummer 25 spændende og underholdende events, der er skabt netop med afsæt i samarbejde på tværs af sektorer og med fokus på konkret handling for verdensmålene. Find og følg programmet for Verdensmålenes Telt her på Facebook og bliv opdateret løbende.

 
 

Globalt Fokus søger praktikanter til efteråret 2018 – kunne det være noget for dig eller én du kender?

Vil du være med til at arbejde for en bæredygtig udvikling for verdens fattigste? Interesserer du dig for udviklingspolitik i en dansk og international kontekst, og har du lyst til at bruge din viden i praksis? Hvis dette lyder som noget for dig eller én du kender, så er det med at skynde sig til tasterne og søge praktikplads hos Globalt Fokus inden ansøgningsfristen søndag d. 13. maj.
 
Vi søger 3 praktikanter til efteråret 2018, som vil blive sammensat efter deres forskellige faglige kompetencer og erfaring. Som praktikant vil du derfor så vidt muligt kunne påvirke din egen opgaveportefølje alt efter faglige interesser og kompetencer. Som praktikant i Globalt Fokus kommer du tæt på den politiske virkelighed i en organisation, der dagligt arbejder med udviklingspolitik på både dansk, europæisk og internationalt plan.
 
Læs mere om stillingen og hvordan du søger her.

 
 

At tage ansvar og skubbe på:
Stort fællesmøde i 2030-netværket & 2030-panelet

 

Onsdag den 25. april mødtes Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål (2030-netværket) og dets rådgivende organ 2030-panelet til det første store fællesmøde imellem de to fora på Christiansborg. Til stede var 7 medlemmer af netværket og 17 medlemmer af panelet, og alle var enige om at tage ansvar for og samarbejde om opfyldelse af Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement.

Anledningen var et ønske fra begge sider om at mødes og gennemgå fremadrettet samarbejdsmuligheder, få inspiration fra eksterne oplægsholdere samt høre mere om det store analysearbejde, som 2030-Panelet med Dansk Arkitekturcenter (DAC) og Rambøll som udførende aktører har sat i gang.

De mange deltagere til fællesmødet drøftede afslutningsvis fremadrettet samarbejde. Hovedpunkterne i drøftelserne centrerede sig blandt andet omkring en mere markant integration af 2030-agenaden på Christiansborg, hvilket 2030-Panelet kan understøtte. Ligeledes pointerede panelets medlemmer, hvor meget engagement der er i 2030-agendaen uden for Christiansborg, og på den baggrund blev kimen lagt til et endnu større samarbejde og dialog mellem de to fora fremover. Næste gang 2030-Netværket og 2030-Panelet mødesbliver i Verdensmålenes Telt på Folkemødet i juni, hvor man ved flere lejligheder kan møde medlemmer af begge fora.

Læs mere om mødet på 2030-netværkets hjemmeside her.

Læs mere om 2030-netværkets og 2030-panelets engagement i Verdensmålenes Telt her.

 
 

HISTORIER OM VERDENSMÅL: I maj måned sætter vi fokus på bæredygtig energi samt gode jobs og økonomisk vækst

Globalt Fokus inviterer sammen med Nyt Europa og Magasinet 360 gennem hele år 2018 til ‘Historier om verdensmålene'; 17 events med udgangspunkt i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – ét event for hvert af målene. Over de 17 events stilles der skarpt på forskellige udfordringer og problematikker relateret til målet, som kalder på og skaber handling.

Mandag d. 7. maj sætter vi fokus på mål #7 om Bæredygtig Energi, som er livsafgørende for alles livskvalitet, både i det globale syd og herhjemme i EU. Mellem 1990 og 2010 er antallet af personer med adgang til elektricitet steget med 1,7 milliader, og da befolkningstallet bliver ved med at stige, vil efterspørgslen efter billig energi også blive større. Derfor er der er stort behov for en betydelig stigning i produktion af vedvarende energi. Seniorrådgiver Rene Karottki vil gøre os kloge på, hvordan bæredygtig energi har betydning for millioner af menneskers liv, og hvad der skal til for at nå målet om bæredygtig energi for alle i det globale syd. Viceadministerende direktør i Dansk Energi Anders Stouge vil sætte fokus på EU's kommende energiunion og hvilke muligheder et så stort infrastruktur-projekt skaber for Europas fremtid. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Torsdag d. 24. maj diskuterer vi med afsæt i mål #8, hvordan vi opnår anstændige jobs for alle og skaber bæredygtig økonomisk vækst på globalt plan. Formand for Dansk Handikapforbund Torkild Olesen vil giver sit perspektiv på målet om, at vi inden 2030 skal sikre, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde, hvilket ikke mindst gælder for unge og for personer med handikap. Hvordan sikrer vi 
anstændige jobs i Danmark, og hvordan bruger vi vores viden fra Danmark i arbejdet i
udviklingslande? Stedfortrædende formand i LO Arne Grevsen kommer for at sætte fokus på anstændige jobs i relation til EU's fri bevægelighed, og hvilken rolle fagforeninger spiller i at sikre mål #8 på Europæisk plan i en globaliseret verden, samt hvad verdensmålene betyder i den henseende. Sidst men ikke mindst vil Dennis Kjeldsen fra Folkekirkens Nødhjælp belyse, hvordan vi kan sikre anstændige jobs, bæredygtig vækst og entreprenørskab i det globale Syd gennem gode eksempler på erhvervssamarbejde. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Tilmeld dig arrangementrækken på facebook for at få information om de kommende arrangementer.

 
 

Høringssvar til Danmarks Statistik:
Husk at involvere civilsamfundet SDG-datapatnerskab

Globalt Fokus indsendte torsdag d. 26. april sammen med 92-gruppen høringssvar til Danmarks Statistik vedrørende rapporteringen på FN’s 232 indikatorer til monitorering af opnåelsen af Verdensmålene.

Rapporteringen på og monitoreringen af Danmarks arbejde med at opfylde 2030-agendaen inden år 2030 er et særligt vigtigt arbejde, som vi fra Globalt Fokus og 92-gruppens side har stor tillid til, at Danmarks Statistik vil gennemføre på grundig og saglig vis, hvilket vi ønsker at understøtte mest muligt.

Fra Globalt Fokus og 92-gruppens side gerne opfordrer vi Danmarks Statistik til at involvere det danske civilsamfund i langt højere grad i sit SDG-datapartnerskab end hidtil, eftersom danske CSO’er har eksperter på mange specifikke emneområder, der har stor indsigt i, hvad der skal til for at man på meningsfuld måde kan måle udviklingen inden for enkelte verdensmål og delmål på indikatorniveau.

Find høringssvaret her.

 
 

Fyraftensmøde i teknologiens tegn:
Kan Blockchain redde verden?

Mandag d. 16. april bød Globalt Fokus velkommen til et fyraftensarrangement, der satte fokus på mulighederne og udfordringerne for udviklingssektoren ved brugen af blockchain. Udenrigsministeriet lancerede i december 2017 en rapport der argumenterer for, at Blockchain-teknologi skal bane vejen for en disruption af udviklingssamarbejdet. Med arrangementet ønskede Globalt Fokus derfor at sætte fokus på de konkrete muligheder samt udfordringer, som teknologien kan afstedkomme i sektoren. 
 
Til at introducere teknologien samt dens muligheder og udfordringer havde Globalt Fokus inviteret tech advisor for Udenrigsministeriet, Marianne Haahr, rådgiver for WWF, Tobias Trier Fuglsang, medstifter af Disberse, Paul Currion, samt vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder, Eva Grambye. Hver især fik de belyst mange af de centrale potentialer og konsekvenser, der opstår i udviklingssektorens møde med den nye teknologi. Blockchain kan bl.a. være med til at synliggøre og simplificere penge-transaktioner, bidrage til kampen mod korruption, sikre verificering, effektivisere forskellige procedurer og mere endnu. Samtidig kan teknologien potentielt skrive centrale statslige institutioner ud af ligningen, med afgørende etiske og ideologiske konsekvenser til følge.

De fire oplægsholdere opfordrede alle i civilsamfundet til selv at prøve kræfter med og overveje en implementering af blockchain i deres egen organisatoriske kontekst, men med teknologiens potentielle udfordringer for øje. Afgørende er det, at civilsamfundsorganisationer tager aktivt del i udviklingen af, hvordan nye teknologiske muligheder så som blockchain anvendes, frem for at forholde sig passive og lade den teknologiske udvikling og andre aktører diktere vejen frem.

Læs mere om arrangementet her.
 
 
 

'Innovation Essentials' kurset var et kreativt boost

Torsdag den 19. april afholdt Globalt Fokus kurset ’Innovation Essentials’. Kurset havde til formål at give deltagerne praktiske redskaber til at arbejde med innovation i deres organisation. Design- og innovationskonsulent Andy Young gav deltagerne en indføring i designtænkning med mennesket i fokus. Med farvetuscher, post-it notes, sakse, modellervoks og legoklodser skulle deltagerne gruppevis udfylde skabeloner og udføre opgaver fordelt over forskellige faser i designprocessen. Dette betød for de fleste deltageres vedkommende, at vi skulle forsøge at arbejde med problemstillinger på en noget uvant måde, og at vores evner til at tænke kreativt blev sat på en forfriskende prøve.

Læs mere her.
 
--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing