Spændende udsigter i kikkerten for det nye år

-  

logo

Spændende udsigter i kikkerten for det nye år

– Om det nye Verdensmålenes Telt på Folkemødet, nye retningslinjer for puljen, lanceringen af 'Historier om Verdensmålene', læring om digitale rettigheder og meget mere.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev januar 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

INVITATION: Historier om verdensmåleneVerdensmålene for bæredygtig udvikling er blevet en katalysator for forandring. Målene har fået det globale samfund op fra tornerosesøvnen. Erhvervslivet og civilsamfundet er parat til handling for at sikre, at vi får skabt en bedre social, økonomisk og miljømæssig verden. Der bliver snakket om globalt ansvar i store træk og vendinger, men måske vi lige skulle stoppe op og tage temperaturen? For er det sådan, at problemerne altid er globale og langt fra vores hverdag? Næppe. For selvom samtalen ofte falder på det globale syd, er tiden nu inde til at vi også skal ind til kernen af problemerne i landet, i nabolandene og Europa. Vi skal samtidig have fokus på hvad vi som Danmark skal have af prioriterer udenfor vores egen andedam.

Globalt Fokus inviterer sammen med Nyt Europa og Magasinet 360 i samarbejde med en række andre partnere gennem hele 2018 til ‘Historier om verdensmålene'; 17 events med udgangspunkt i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – ét event for hvert af målene. Over de 17 events stilles der skarpt på forskellige udfordringer og problematikker relateret til målet, som kalder på handling og skaber handling. Og du er inviteret!

Arrangementrækken skydes i gang torsdag d. 8. februar, hvor vi sætter fokus på Mål#1: Afskaf Fattigdom på Café Nutid i samarbejde med Nødhjælpens Ungdom. Forsker fra DIIS Adam Moe Fejerskov vil med sin ekspertviden i det danske og internationale udviklingssamarbejde gøre os klogere på, hvordan Danmark generelt arbejder med fattigdomsbekæmpelse i det globale syd. Men fattigdom findes også indenfor EU og udfordringer eksisterer ligeledes i Danmark, og derfor har vi også inviteret sekretariatsleder i Rådet for Socialt Udsatte Ole Kjærgaard til at fortælle om, hvordan EU's 2020-planer kan medtænkes i fattigdomsbekæmpelse indenfor vores egne grænser.

Det næste arrangement i rækken finder sted d. 27. februar i FN-Byen. Med afsæt i Mål #2: Stop Sult vil direktør for FN’s Fødevareprograms (WFP) nordiske kontor i København, Anne Poulsen, give os indblik i nogle af de største udfordringer i forhold til sult, hungersnød og fødevaresikkerhed samt landbrug og produktion i det globale syd, samt konsekvenserne af de herskende problematikker vedrørende sult. Desuden vil EU-politisk chef fra Landbrug & Fødevarer, Niels Lindberg Madsen, komme og gøre os klogere på hvordan problemstillingen om fødevaresikkerhed og landbrug også ses i EU optik.

Læs mere og find hele programmet her.
 
 
 

Puljen er klar igen – med justering i ansøgningsrunderne og øget fokus på innovative tilgange

Nu er Globalt Fokus Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer klar igen og har i 2018 et budget på 1,7 mio. kr.

I modsætning til tidligere vil puljens budget i år ikke blive delt ligeligt mellem de to ansøgningsrunder, der ligger hhv. 10. april og potentielt også 10. oktober 2018. Globalt Fokus vil gerne sikre, at flest mulige midler kommer ud og arbejde i CSO-miljøet. Derfor vil alle puljeansøgninger modtaget i første ansøgningsrunde blive bevilget såfremt de vurderes støtteværdige af puljens bevillingsudvalg (se mere her). Det vil derefter vurderes om størrelsen af de resterende midler giver anledning til at fastholde den anden ansøgningsrunde 10. oktober.

Desuden vil puljen fremover have øget fokus på at støtte initiativer, der bruger innovative tilgange og metoder samt benytter nye samarbejdsmåder med det formål at accelerere nytænkning inden for udmøntning af organisationernes udviklingsmidler.

Næste ansøgningsrunde for puljen er d. 10. april, og Globalt Fokus vil gerne bede alle jer, der allerede er i gang med at formulere en ansøgning til puljen, om at indlede processen i god tid og kontakte puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner med henblik på både individuel og fælles vejledning. Rina kan kontaktes på mail rtl@globaltfokus.dk eller telefon 3121 2840. Kom gerne forbi til infomøde d. 1. marts og hør om puljens muligheder og erfaringer fra et af de igangværende initiativer. Hvis du er interesseret i at se hvilke initiativer, der er under opsejling, så gå ind på vores Puljebørs her, hvor du også selv kan få din idé til et puljeinitiativ lagt op for at andre interesserede kan melde sig på.
 
 

VERDENSMÅLENES TELT PÅ FOLKEMØDET 2018:
Tværsektoriel co-creation er sat i gang”Alle, der vil verdensmålenedet godt, er velkomne i Verdensmålenes Telt!”

Sådan satte sekretariatsleder for Globalt Fokus, Peter Christiansen, tre timers intens workshop i gang onsdag d. 17. januar. 72 personer fra 51 organisationer var samlet hos Globalt Fokus for at indgå i nye samarbejder på tværs af sektorer. Formålet var at skabe events til det nye ”Verdensmålenes Telt” på Folkemødet på Bornholm til sommer. Events, der bidrager til at udbrede viden om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030, men fremfor alt events, som skaber mulighed for handlekraft og engagement hos deltagere og Folkemødets besøgende.

Med Verdensmålenes Telt ønsker Globalt Fokus at skabe en tværsektoriel platform for alle med de 17 verdensmål på hjerte – en platform hvor danskerne igennem folkenær dialog, debat, fordybelse, kunst og kultur kan løfte vor tids vigtigste samtale højere og videre. Den 7. februar samles alle ideer til events, og programmet for teltet sættes sammen med fokus på at sikre stor diversitet og konkrete forslag til handling. Der er jo kun 13 år til at nå i mål inden 2030.

Ved spørgsmål til teltet rettes henvendelse til Rina Lauritzen Trautner på rlt@globaltfokus.dk.

Find infoark om Verdensmålenes Telt her.

 
 

PRIVACY CAMP 2018: Spot på internettets muligheder og udfordringer for civilsamfundet

​Globalt Fokus var med under konferencen Privacy Camp 2018 i Bruxelles i januar måned. Her inviterede en vifte af rettighedsforkæmpere, online-aktivister, akademikere og policymakers til en snak om mulighederne og udfordringerne for digitale retligheder og civic space online – og svaret er ikke just entydigt.
 
Der er bestemt gode muligheder for online aktivisme, men visse regeringer er skræmmende dygtige til at bruge ny teknologi og slå hårdt ned på online rettigheder og aktivisme. Og det er vigtigt, at vi som civilsamfund holder os opdaterede på hvad der sker i det digitale landskab, og ikke falder bagud i forhold til den teknologiske udvikling.
 
Læs mere i denne artikel, hvor vi sætter fokus på digitale rettigheder og viderebringer den læring vi har samlet op på fra Privacy Camp 2018.

 
 

RAPPORT FRA CIVICUS-KONFERENCE: Demokratiet er under pres og civilsamfundet er slet ikke politisk nok

I december var Globalt Fokus med til CIVICUS’ International Civil Society Week og World Assembly med over 700 civilsamfundsrepræsentanter fra 115 lande, der samledes i Suva, Fiji, for at finde fælles løsninger på globale problemstillinger. Hovedfokus var på forenings-, forsamlings- og ytringsfrihed under pres i civilsamfundet i mange dele af verden – også kaldet shrinking political space for civil society.
 
"Hvorfor har organisationer i Nord ikke været i stand til at stoppe nedskæringerne på udviklingsbistand?" spurgte en deltager fra Sydafrika til en af de mange spændende workshops på University of South Pacific, hvor de 700 deltagere holdt til. Han kiggede over på nogle af europæerne og amerikanerne i rummet og kom med sit eget bud: "Fordi I ikke har været politiske nok". At demokratiet er under pres og civilsamfundet ikke er politisk nok til at imødegå de udfordringer verden står overfor var et af de temaer, der gik igen. Verdenskonferencen satte tiltrængt fokus på forskellige udfordringer for civilsamfundets råderum, på forholdet mellem CSO’er og donorer, innovation af tilgange til aktivisme og meget mere.

Verdenskonferencen blev for Globalt Fokus vedkommende også brugt til at udbygge det internationale samarbejde omkring innovation, som Globalt Fokus sætter særligt fokus på i 2018. Vi er blevet medlem af CIVICUS' innovationsnetværk, Innovation for Change, som med afsæt i civilsamfundets udfordringer med forenings-, forsamlings- og ytringsfrihed bruger innovation til at udvikle modstrategier og åbne civilsamfundets "rum" op på kreative måder. Vi har desuden indledt et samarbejde med andre søsterorganisationer for at udveksle og opbygge læring omkring innovation, som vil indgå i vores kommende programmer og dermed være til gavn for danske organisationer.

Læs om vores vigtigste takeaways fra konferencen her.
 
 
 

OVERBLIK:
Hvilke flygtningeudgifter må tælles med som bistand?

Ved OECD's højniveaumøde i Paris i oktober 2017 blev landene enige om en præcision af DAC-direktivet. Aftalen specificerer, hvilke udgifter lande fremover kan registrere som DAC-udgifter. De nye specificeringer får konsekvenser for Danmark, da det får betydning for medregningen af flere udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Præciseringerne vil dog ligeledes give Danmark mulighed for at udvide og legitimere mulighederne for, hvad der kan registreres som udviklingsbistand.

Læs mere her og få et overblik over, hvilke flygtningeudgiftsposter der kan og ikke kan tælles med.

 
 

OPSAMLING: Civilsamfundets nye aktørerNye bølger af civilsamfundsaktører rusker op i tidligere forestillinger om hvad civilsamfundet er og kan. Derfor inviterede Globalt Fokus i efteråret til et forløb om civilsamfundets nye aktører som en del af programmet Civilsamfundets Fremtid, og udfordrede deltagerne på forestillinger om civilsamfundet som sektor, og de aktører der opererer i det. Vi har sat fokus på opblomstringen af nye aktører og måder at organisere sig på, i Danmark såvel som internationalt, og hvad disse forandringer betyder for etablerede organisationer og NGO'er. Hvilke muligheder er der for samarbejde mellem nye og gamle aktører, og hvad kan de lære af hinanden?  

Vi har sammenfattet den spændende læring der var at hente under forløbet i denne opsamlingsartikel. Her finder du små video-interviews af oplægsholderne, opsamlinger på nogle af de spændende diskussioner, og udpluk af nogle af de mest interessante indspark fra oplæggene. God fornøjelse!

 
 

GRAFISK FACILITERINGS-KURSUS:
Vi tegner os ind i verdensmålene I starten af januar tegnede 12 af Globalt Fokus' medlemmer sig ind i verdensmålene sammen med grafisk facilitator Mette Ullersted. Ud over at lære håndværket bag grafisk facilitering fik deltagerne sammen udviklet grafiske ikoner og større templates til at styrke arbejdet med verdensmålene. Kurset blev arrangeret med afsæt i den efterspørgsel, som to læringsinitiativer ”Show it” og ”Show it - more” under Globalt Fokus' Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer har skabt. I disse initiativer har tre organisationer igennem 2017 arbejdet med at udvikle færdigheder og skabeloner inden for grafisk facilitering for både fastansatte og frivillige.
 
I løbet af foråret vil læringsprocesserne munde ud i et offentligt tilgængeligt lærings-site for arbejdet med grafisk facilitering som nyt co-creation redskab for bl.a. arbejdet med sydpartnere. For at præsentere læringssitet og dele ud af deres erfaring med brug af grafisk facilitering inviterer Crossing Borders, Folkekirkens Nødhjælp og Ungdommens Røde Kors til fyraftensmøde om grafisk facilitering mandag d. 26. Februar kl. 14-17 på Globalt Fokus' matrikel. Her kan du opleve hvor let du kommer i gang med grafisk facilitering og lære fra de nye eksperter. Læs mere og tilmeld dig her.

 
 

GLOBALT FOKUS MENER:
Democracy Festival Platform er den rigtige vej at gå!

Otte organisationer er gået sammen om en platform, som skal udbrede folkemøde-modellen til hele verden. Globalt Fokus engagerer sig selv i folkemødet med Verdensmålenes Telt, og ser meget positivt på det internationale initiativ, fordi den deltagerbaserede demokratiske debat i dag er vigtigere end nogensinde.

I Globalt Fokus ser vi det danske folkemøde som værn mod en (endnu større) demokratikrise. For folkemødet er en årlig øvelse i den deltagerbaserede demokratiske samtale, hvor vi og vores medlemsorganisationer får mulighed for at diskutere med almindelige borgere såvel som lobbyister, politikere og meningsdannere – hvad end de er enige eller uenige med os. Og dét sætter vi en dyd i.

I en verden og en tid, hvor vi oplever, at civilsamfund i hele verden presses til det yderste og lukkes ned, er det ekstremt positivt at se et initiativ som Democracy Festival Platform. Fra Globalt Fokus’ side håber vi på, at dette initiativ kan være med til at sætte demokratiet og den deltagerbaserede demokratiske debat på dagsordenen i hele verden og give mulighed for, at mennesker overalt kan udtrykke deres meninger og behov i en samtale med andre uden at skulle frygte for konsekvenserne heraf.

Læs mere her.

 
 

Der høstes læring ved Outcome Harvesting-kurserne

Globalt Fokus har netop afholdt endnu et fuldt booket tre-dages kursus i Outcome Harvesting. Tak til deltagerne fra forskellige civilsamfundsorganisationer for det gode engagement og den positive feedback. Stort tak også til kursusfacilitator Goele Scheers (Belgien), der er en af pionererne indenfor Outcome Harvesting – og tak til medfacilitator Helene Bach (Mellemfolkeligt Samvirke).
 
Næste kursus bliver afholdt d. 11.-13. april. Hold øje med vores hjemmeside, hvor der åbnes for tilmelding snart.
 
For mere information, læs om Outcome Harvesting-metoden her, se Globalt Fokus' M&E netværk her og skriv til Andreas Dybkjær-Andersson på ada@globaltfokus.dk for at tilmelde dig email-listen for at modtage information og invitationer til kommende Outcome Harvesting-kurser.

 
 

Puljeinitiativ inviterer til dialogmøde om visioner for en bæredygtig og retfærdig handelspolitik 

Netværk for Solidarisk Handel inviterer til oplæg og dialog om den aktuelle handelspolitiske dagsorden onsdag d. 21. februar kl. 17-19. Netværket er støttet af Globalt Fokus' Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer.
 
En hastigt voksende global handelssektor sætter et enormt pres på miljøet og skaber ulighed og økonomisk usikkerhed. Handelsaftalen CETA er nu sat i kraft, mens TTIP er på standby. Frihandelsaftaler skubber magten fra demokratisk valgte regeringer til store multinationale virksomheder. De underminerer rettigheder til demokrati, sundhed og velfærd og fremmer miljøskadende industri og landbrug. Et brud med det eksisterende globale handelsparadigme er nødvendigt for at vi kan bevæge os hen imod en fair, demokratisk og bæredygtig økonomisk agenda. Det er tid til at diskutere løsninger; Vi skal diskutere, hvilken handel og globalisering, vi gerne vil have.
 
Læs mere om dialogmødet her. Tilmelding sker til Marie Hagensen på marie@afrika.dk senest mandag den 19. februar. Mødet foregår hos Afrika Kontakt på Wesselgade 2, 2200 København N.
 

 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing