Civilsamfundet under forandring

-  

logo

Forandring fryder - eller?


– Civilsamfundet er under forandring og særligt de kommende år medfører store forandringer; alt hvad vi tager for givet i vores virke som organisation bliver udfordret, vores forståelse af rig og fattig ændres og fremtiden kræver og forlanger helt nye kompetencer af os. Læs her bl.a. om, hvordan Globalt Fokus forsøger at imødegå disse forandringer, og hvordan vi kan hjælpe din organisation. Læs også om et spændende debatarrangement, ny puljeportal, et bæredygtigt awardshow og meget mere. Slutteligt giver vi anbefalinger til spændende podcasts for den globalt interesserede. God læse- og lyttelyst!

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev august 2017

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Simone Pless på sip@globaltfokus.dk

 
 

Civilsamfundets Fremtid - kick- off 19. september

Globalt Fokus vil i de næste 18 måneder sætte fokus på civilsamfundets fremtid.
Gennem en lang række spændende møder med eksperter fra ind- og udland vil vi diskutere forandringer, forventninger og muligheder for en sektor, der rammes af massive udfordringer de kommende år.
 
En nylig undersøgelse fra USA fremhæver, at 75% af de adspurgte ledere forventer, at der vil ske en masse forandringer i de kommende år og at 71% mener, at de slet ikke er klar til at imødegå og navigere i disse dramatiske forandringer.
 
Forandringer kan kategoriseres i tre lag: 1) metaforandringer som klimakrise, social kapitalisme, nye geopolitiske strukturer, nye teknologiske platforme etc, 2) sektorforandringer indenfor funding, nye aktører, nye donorer med nye krav, svækket tillid etc., og 3) endelig organisationsforandringer indenfor ledelse, struktur, organisation og kompetencer. I Danmark er det vores håb, at de enkelte organisationer vil se på disse forandringer med åbent sind og gøre sig klar til at navigere i dem på et kompetent og oplyst bagtæppe, således at det danske civilsamfund fremtidigt kan være endnu mere relevant og dynamisk.
 
Globalt Fokus holder informationsmøde den 19 september, hvor vi vil gennemgå programmet for det kommende halvandet år, pege på og diskutere nogle af de vigtigste temaer og fortælle, hvordan vi vil gribe det an sådan, at vi sammen kan lade os udfordre og finde nye veje.


Tilmeld dig kick-off mødet 19. september her

Læs mere om Civilsamfundets Fremtid her

 

 
Civilsamfundet - uden for magtens cirkler?

Som en del af programmet Civilsamfundets Fremtid inviterer Globalt Fokus til et forløb på tre sessioner med temaet Civilsamfund - fokus på magt og indflydelse.
 
 
Vigtige områder for civilsamfundet bliver nedprioriteret og beskåret - er det et udtryk for at civilsamfundet ikke er organiseret nok og ikke har indflydelse nok? Hvilke strategier kan vi gribe til? Hvornår lykkes vi som civilsamfund med at gøre vores indflydelse gældende?
 
 
Bliv udfordret på at reflektere over din egen organisations og civilsamfundets praksis sammen med Neil Jameson direktør for Citizens UK, Martin Lidegaard, Elite og Magtstudier, Benny Damsgaard, (tidl. kommunikationschef for Det Konservative Folkeparti), få indblik i tankerne bag Altingets Civilsamfundets Magtanalyse for 2017 m.m.
 
Læs mere om 23. september, 2. oktober og 23. oktober - og tilmeld dig her

 


Ambassadørmøde: Snuhed og samarbejde er vigtigste værktøjer i sensitive kontekster
Onsdag den 23. august afholdt vi et velbesøgt debatmøde om Danmarks rolle når civilsamfundets råderum er under pres. Et stærkt panel og lidt over 100 interesserede havde indfundet sig i Rysensteensgade for at diskutere hvordan Danmark og danske civilsamfundsorganisationer i forskellige kontekster kan bidrage til at formulere, støtte og udføre modsvar på de udfordringer som civilsamfundet oplever i mange lande.

Med udgangspunkt i konkrete landeerfaringer fra blandt andet Kenya, Etiopien og Israel/Palæstina fremlagde tre af ambassadørerne i panelet hvilken rolle de så henholdsvis det danske diplomati og de danske civilsamfundsorganisationer have. Tilsvarende delte tre repræsentanter for vores medlemsorganisationer deres erfaringer og gav bud på både deciderede modsvar og ’coping mekanismer’.

På tværs af panelet fremhævedes de gode erfaringer med samarbejdet mellem statslige og civile aktører, og at nøglerne til at agere i disse svære kontekster blandt andet var lokal tilstedeværelse og viden.

Den fjerde ambassadør, Peter Lehmann Nielsen fra den danske repræsentation til FN i New York, bidrog med at multilateralt perspektiv, og lagde i den forbindelse vægt på den transformationsproces FN i øjeblikket er igennem. Udviklingen peger i denne sammenhæng, til Danmarks glæde, på et mere åbent FN, der i højere grad vil være villig og rustet til at inddragede blandt andet civilsamfund.

Du kan læse mere om mødet på Globaltfokus.dk

Vi siger tak til alle i panelet og ikke mindst alle fremmødte. Globalt Fokus ser frem til at fortsætte og udfolde disse diskussioner fremadrettet.

Læs tweets, citater og se billeder fra dagen på vores story på Twitter

 


Finanslov 2018: Civilsamfundet anerkendes som vigtig partner i opnåelsen af Verdensmålene

Regeringen kom torsdag med sit oplæg til Finansloven for 2018, og der var både godt og dårligt nyt for de danske civilsamfundsorganisationer.
 
Overordnet lægger Regeringen op til at bruge 0,7% af Danmarks BNI på udviklingsbistand i 2018. Den stramme danske og europæiske asylpolitik betyder at færre søger asyl i Danmark, og der afsættes derfor 965 mio. kr. til asylmodtagelse. Dette er markant mindre end hvad der har været afsat i de senere år, og udviklingsministeren har derfor haft ’nye’ ressourcer at prioritere i årets finanslovsforslag. Dette har blandt andet udmøntet sig i at der lægges op til et humanitært budget på 2,5 mia. kr., hvilket er det hidtil højeste. Samtidig er en særlig pulje på i alt 700 mio. kr. blevet afsat til indsatser for kvinder og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Midlerne kanaliseres blandt andet gennem multilaterale organisationer som FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og Den Globale Fund samt som bevillinger til Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), FN’s Ligestillingsenhed (UN Women), mfl.
 

Fornyet anerkendelse af civilsamfundets vigtige rolle

Samlet set har støtten til danske civilsamfundsorganisationer under udviklingsbistanden fået et pænt løft i oplægget til næste års finanslov. Som bekendt har en række af de større organisationer været igennem en ansøgningsrunde til at indgå strategiske partnerskaber med Udenrigsministeriet. Det er blevet til 17 partnerskaber, hvortil der i alt afsættes knap 1,2 mia. kr. årligt, hvilket er godt 200 mio. kr. mere end summen af de tilsvarende bevillinger siden de store nedskæringer. Også flere af puljerne har fået tilført ekstra midler, og der budgetteres i alt med ca. 260 mio. kr. til disse. Hertil skal blandet andet også lægges den nye nødhjælpspulje, Danish Emergency Relief Fund, som administreres af CISU. Alt i alt ligger den samlede udviklingsbistand til civilsamfundsorganisationer på over halvanden milliard – et posititvt udtrykt for det store bidrag vi forventes at kunne levere på Danmarks nye udviklingspolitiske strategi og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
 
Samlet set beløber udviklingsbistanden sig således til 15,9 mia. kr. i 2018.

Og lidt malurt i bægeret

Mens der var positive tendenser for Globalt Fokus’ medlemmer i det kapitel af Finansloven, der omhandler udviklingsbistanden, var der dårligt nyt andetsteds. Regeringen lægger således op til at nedlægge ordningen om delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger – en ordning, der benyttes af en lang række af Globalt Fokus’ medlemmer. Ordningen beløber sig i alt til godt halvanden hundrede millioner, og har stor betydning for mange idet momsfritagelsen er knyttet til organisationernes arbejde med at generere indtægter, blandt andet fra private, og ordningens kan derved siges at have en multiplikatoreffekt. Globalt Fokus har udsendt en pressemeddelelse hvori vi opfordrer Regeringen til at genoverveje forslaget, og vi følger selvfølgelig sagen i den kommende tid. Læs pressemeddelelsen her 

I linksne nedenfor kan I finde tabeller og grafer, der illustrer udviklingen for nogle af de centrale budgetlinjer for Danmarks udviklingsbistand.

 

Søger du midler? Statens puljer samlet på ny fælles puljeportalModerniseringsstyrelsen har den 30. juni lanceret en fælles puljeportal, der samler alle puljer finansieret af staten: http://www.statens-tilskudspuljer.dk/
 
Formålet er, at alle interesserede får lige adgang til information om puljerne og krav til søgning af disse. Dette betyder også, at ministerierne nu ikke længere har annonceringspligt -så det er altså denne portal, man skal holde øje med og gennemgå, hvis man er på jagt efter nye midler.
 
Globalt Fokus’ Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer ligger også på portalen sammen med de andre puljer finansieret af udviklingsmidler under Udenrigsministeriet:
http://www.statens-tilskudspuljer.dk/udenrigsministeriet

Næste ansøgningsfrist for Globalt Fokus’ pulje er 10. oktober 2017 -så kontakt endelig puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner på mail rlt@globaltfokus.dk for råd og sparring.

 


UNLEASH løb af stablen 13.-21. august – og Globalt Fokus var med

Globalt Fokus var med, da UNLEASH mandag den 21. august sluttede i Århus med et stort anlagt afslutnings- og awardshow. UNLEASH samlede fra den 13. til den 21. august 1000 unge mennesker fra hele verden. Med FN’s verdensmål for bæredygtighed som ramme fik de stillet opgaven at komme med nye innovative løsninger på globale udfordringer. I løbet af ugen blev de unge mennesker opdelt i 7 kategorier; Uddannelse & IT, energi, sundhed, mad, bæredygtigt forbrug & produktion, urban bæredygtighed og vand. I den afsluttende weekend blev de bedste løsninger inden for alle 7 kategorier fundet.
 
Til det store afslutningsshow mandag den 21. august var der både en enorm energi og tro på fremtiden at spore hos de mange unge mennesker samt taler fra blandt andet Danmarks Kronprinsesse Mary, statsminister Lars Løkke Rasmussen, entreprenør og ejer af Khan Academy, Salman Khan og skuespiller og filantrop, Ashton Kutcher. En af talerne, Lars Løkke Rasmussen, fokuserede blandt andet på, at menneskeheden må træde samme for at løse verdens udfordringer og han genbekræftede sit mantra fra vedtagelsen af målene i 2015 om, at Danmark er klar til at gøre sin del. Med et andet udgangspunkt fokuserede Ashton Kutcher i sin tale på, at man som virksomhed bliver hægtet af, hvis man ikke lader sin business-model tage udgangspunkt i verdensmålene og de udfordringer og løsninger, som verdensmålene er med til at tydeliggøre. Der er med andre ord ingen undskyldning for ikke at lade sin business-model basere sig på målene.
 
Fra Globalt Fokus side ser vi med stor interesse på et utroligt flot og veludført arrangement og vi glæder os til at følge op og læse de i alt 199 løsninger, som blev præsenteret til UNLEASH. Forhåbentlig er der en eller flere løsninger, som Globalt Fokus’ medlemmer og resten af det danske civilsamfund kan tage aktivt del i og dermed bidrage til, at de mange løsninger bliver bragt til live og implementeret til glæde for mennesker i hele verden.

 


27 podcastanbefalinger til den globalt interesseredeHvert eneste minut sendes 452.000 tweets, uploades tusindvis af avisartikler og udgives utallige bøger. På ethvert sted, på et ethvert tidspunkt, på ethvert sprog og på enhver platform er den nyeste viden og de nyeste holdninger tilgængelige øjeblikkeligt og ofte gratis. Aldrig har så meget information kæmpet om vores opmærksom. Men døgnet har stadig kun 24 timer, og de fleste af os har kun så meget tid til den koncentrerede læsning over en kop kaffe. Skal man passe mere ind i sin travle hverdag, må man derfor ty til andre metoder. En af disse metoder er at høre podcasts, der som medie glimrer ved at kunne indtages på cykelturen til arbejde, over opvasken i køkkenet eller på løbebåndet i træningscenteret – tidspunkter hvor en udfoldet FAZ i fuldt format er upraktisk. Eller som en skrev på twitter i ugens løb: ”I like podcasts because you can wear pajamas.”
 
Globalt Fokus har her samlet en række anbefalinger af gode podcast for den globalt interesserede. Vi har forsøgt at holde os til podcasts, der stadig er aktive og tematisk ligger et sted inden for en trekant af rettigheder og sociale problemstillinger, udviklingspolitik og –praktik samt internationale forhold mere generelt.

Find alle vores anbefalinger på hjemmesiden

Lad os endelig vide hvis vi har glemt nogle.

 

 
Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing