Det nye år bringer ny struktur – Om ekstraordinær generalforsamling, ny vidensdatabase og meget mere

 

logo

Det nye år bringer ny struktur

– Om ekstraordinær generalforsamling, ny vidensdatabase og meget mere

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev januar 2016

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 

Klar til nye tider med mere fokus og ny foreningsstrukturVed udgangen af årets første måned afholdt Globalt Fokus en ekstraordinær generalforsamling, med fokus på ny struktur for foreningen, forstærket fokus, samt planer og revideret budget for 2016.  

I efteråret besluttede medlemmerne, at de forventede nedskæringer på både medlemsorganisationernes og foreningens bevillinger gjorde det nødvendigt, at foreningen traf beslutninger om vores fremtidige arbejdsområder, arbejdsform og foreningsstruktur. Siden da har koordinationsudvalget taget teten i en medlemsinvolverende proces, der førte frem til et forslag til en ny struktur for foreningen, der skal styrke den strategiske styring af netværket og medlemmernes samlede gennemslagskraft, skabe bedre forudsætninger for alliancebygning med andre aktører ift. fremtidens udfordringer, og ligge til grund for en skærpet og mere fokuseret profil.
 
Den nye struktur blev vedtaget mandag d. 25. januar – hvor foreningen også valgte medlemmerne af den nye 15 personers styregruppe, der nu udgør foreningens politiske ledelse. Styregruppen afholder konstituerende møde i denne uge. Én af styregruppens første opgaver bliver at inddrage alle medlemmer i en drøftelse og vedtagelse af de strategiske fokusområder for arbejdet i 2016 og frem.

Med disse ændringer ser Globalt Fokus fremad, og glæder os til sammen at takle, bruge og udvikle på de udfordringer og muligheder, som 2016 bringer.

Se listen over styregruppens medlemmer her.

Find dokumenter fra den ekstraordinære generalforsamling her.

 ​
 

Ny ressourcedatabase: Få inspiration og værktøjer til at arbejde med organisatorisk læring

I efteråret 2015 satte Globalt Fokus sammen med en stor gruppe medlemmer fokus på organisatorisk læring med forløbet ’Strengthening Organisational Learning’, med det formål at skabe et læringsfællesskab omkring organisatorisk læring på tværs af CSO-miljøet.

Med afviklingen af forløbet er der nu udarbejdet en ressourcedatabase, hvor vi deler vores læringsmaterialer fra programmet med alle interesserede. Her kan du finde centrale og gode redskaber i form af såvel artikler og bøger, som guides, værktøjskasser, præsentationer, plancher, videoer og meget mere. Vi håber, at andre ligesom os vil finde materialet relevant og lærerigt, og lade sig inspirere til at arbejde med organisatorisk læring rundt omkring i det danske CSO-miljø. Databasen og de fleste af dens materialer er udarbejdet på engelsk, hvilket giver gode og oplagte muligheder for deling med partnere globalt.

Arbejdet med organisatorisk læring fortsætter med netværksmøder og andre aktiviteter i 2016. Er du interesseret i at blive en del af fællesskabet, kan du kontakte Katrine Dietrich.

Find ressourcedatabasen her.

Læs mere om SOL-forløbet her.

 
 

Vores pulje lever – med ny rådgiver ved roret for en stund

På trods af de store nedskæringer på udviklingsbistanden – i Globalt Fokus såvel som resten af udviklingsmiljøet – lever vores Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer fortsat videre i samme form, dog med en reduceret størrelse på 2 millioner kroner i 2016. Danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd har således stadig mulighed for at søge om støtte til kapacitetsudviklingsinitativer to gange om året – i april og oktober. Næste ansøgningsrunde har frist d. 10. april, og vi glæder os allerede til at give rådgivning og sparring ift. ideer til ansøgninger og samarbejde på tværs af miljøet. Læs mere om puljen og de mange muligheder for at blive endnu stærkere udviklingsaktører her.

Puljen og ansøgningsprocessen står således næsten uændret, om end vi for en tid må undvære vores dygtige puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner, der går på barsel primo februar. Heldigvis kan vi derfor byde velkommen til Marianne Bo Paludan, der med sin brede erfaring og stærke kompetencer inden for både puljer og kapacitetsudvikling vil agere puljerådgiver for de næste to ansøgningsrunder. Vi er glade for at have Marianne med om bord fra 1. februar. Hun ser frem til at høre fra jer og kan kontaktes på mbp@globaltfokus.dk eller tlf: 21 71 48 98.

 
 

Kom med: Debatmøde om det nye globale mål for uddannelse

Verdens lande har for nyligt sammen vedtaget 17 nye mål for at skabe en bedre verden frem mod år 2030. Et af disse er at sikre alle verdens borgere en inkluderende kvalitetsuddannelse og muligheden for livslang læring. Uddannelse er desuden helt essentielt for at sikre, at vi når alle de resterende mål – for eksempel udryddelsen af fattigdom, bedre sundhed og en mere bæredygtig levevis.

De nye mål gælder for alle – både i fattige lande, men også i rige lande som Danmark. En gruppe danske organisationer holder derfor mandag d. 29/2 kl. 15.00-17.30 et offentligt debatmøde, hvor alle inviteres med til at diskutere, hvordan Danmark kan bidrage til at opfylde målet om inkluderende kvalitetsuddannelse og livslang læring for alle – både herhjemme i Danmark, såvel som i resten af verden.

Læs mere om arrangementet, paneldeltagerne samt hvordan du tilmelder dig her.

Debatmødet er arrangeret af Danmarks Lærerforening, Axis, Ghana Venskabsgrupperne, Oxfam/IBIS og Globalt Fokus, og er del af et kapacitetsopbygningsforløb for danske organisationer om rammebetingelser for lærere i Syd, støttet via puljemidler fra Globalt Fokus.

 
 

Anna Lindh Foundation får ny netværkskoordinator i Danmark

Danmission har netop fået mandat til at koordinere det danske Anna Lindh Foundation (ALF) netværk. Anna Lindh Foundation er en mellemstatslig institution, der samler civilsamfund og borgere på tværs af Middelhavet for at opbygge tillid, forbedre dialog og skabe gensidig forståelse – og driver således det største netværk af civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme interkulturel dialog.

Som medlem af det danske ALF netværk bliver man inviteret til spændende netværksmøder og diverse arrangementer, hvor organisationer, som er interesserede i dialog og samarbejde på tværs af Europa og MENA-regionen, sammen opbygger deres kapacitet og viden. Dertil vil der være mulighed for at søge projektstøtte i Anna Lindh Foundation. Det er gratis at være medlem af det danske ALF-netværk – læs mere om tilmelding her.

 
 

Velkommen til vores nye medlemmer

Globalt Fokus er for nyligt blevet beriget med to nye medlemmer – rigtig hjerteligt velkommen til Spor Media og Mejerifolk Uden Grænser. Vi ser frem til samarbejdet!

Find en liste over alle vores 80 medlemmer her.

 
 

Kommende begivenheder

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing