Et tilbageblik – Vores første år i helikopterperspektiv

 

logo

Et tilbageblik

– Vores første år i helikopterperspektiv

banner


Globalt Fokus' nyhedsbrev Juni 2015

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde, og finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

 

Et år med Globalt Fokus

Sommerferien står for døren, og vi kan se tilbage på det første år med Globalt Fokus. Her samles 80 folkelige organisationer i arbejdet for en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Denne vision nås naturligvis ikke på et enkelt år – men vi har rykket forskellige dagsordener, os selv og hinanden i den rigtige retning.

Vores medlemmer har besluttet, hvad vi skal fokusere vores samarbejde omkring. Vi er godt i gang med vores arbejdsplan for år 2015, der af mange og med god grund kaldes Verdens Vigtigste År. Blandt andet er 13 tematiske arbejdsgrupper i fuld sving med et utal af gennemførte og planlagte aktiviteter af meget forskellig art – både høringssvar, analyser, positionspapirer, fælles kapacitetsudvikling, artikler og meget mere.

Vi har også talt med fælles røst og gennemført to store fælles kampagner, været med til at afholde en større international civilsamfundskonference, samt leveret stærke indspil til – og deltagelse i – det fælles europæiske arbejde via Concord Europe.

Vores fælles kapacitetsudvikling er både konkret, f.eks. omkring styrket fundraising via EU, og samtidig bredt fokuseret på styrkelse af organisatorisk læring, samspil mellem fundraising og kommunikation, samt danske CSO-ers fremtidige rolle og merværdi. Også puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer er kommet godt fra start og har modtaget i alt otte ansøgninger fra 46 deltagende organisationer, der repræsenterer et bredt udsnit af det danske civilsamfundsmiljø.

Globalt Fokus har et stærkt hold i sekretariatet, og gode lokaler, der giver rigtigt fine muligheder for at mødes, hvad enten man er mange eller få – helt centralt.

Alt i alt er vi godt stillet, når vi nu alle – både hver for sig og i samlet flok – skal til at kæmpe benhårdt for, at den kommende regerings løfter om kraftig beskæring af udviklingsbistanden i så lille grad som overhovedet muligt kommer til at gå ud over de allerfattigste.

De bedste sommerhilsner fra sekretariatsleder Berit Asmussen.

 

22 organisationer får puljemidler til fælles initiativer

Med sommerens komme i juni måned kom også konklusionen på forårets ansøgningsrunde for Globalt Fokus' Pulje til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer. Puljen er åben og har et årligt beløb på ca. 2,5 mio. kroner, med to årlige ansøgningsrunder. Formålet med puljen at understøtte kapacitetsudviklingsinitiativer, der er udviklet af og har et stærkt ejerskab hos en gruppe på mindst tre danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd.

I denne omgang modtog vi 3 ansøgninger fra i alt 22 organisationer, der alle tre blev vurderet støtteværdige. Stort tillykke til ansøgerne!

Læs mere om de nye puljeinitiativer her.

Går du selv med et initiativ i tankerne? Så læs mere om puljen her, og tøv endelig ikke med at kontakte vores puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner.

 

Fælles front i Folketingsvalgkampagne

I forbindelse med Folketingsvalget gik hele 43 udviklings- og miljøorganisationer sammen i kampagnen Vælg Verden, der med hjemmesiden www.vælgverden.dk og en massiv tilstedeværelse på de sociale medier søgte at få hensynet til klima, miljø og verdens fattigste og mest udsatte grupper ind i valgkampen.

Kampagnen nåede ud til op mod 1 million danskere, og udvikling endte da også med at komme på dagsordenen i valgkampen. Desværre var det ikke altid som et selvstændigt emne, men ofte snarere som et område, hvorfra man kunne hente penge til at finansiere andre ting.

Globalt Fokus arbejder nu – sammen med vores medlemmer – ihærdigt videre på at forsøge at få verdens fattigste menneskers interesser reflekteret i regeringens grundlag og politik.


 

EDD's – En givende studietur

I starten af juni måned arrangerede Globalt Fokus en studietur til European Development Days i Bruxelles for vores medlemmer, hvilket gav en unik mulighed for at få en større indsigt i EU’s institutioner og gå i dybden med centrale tematikker. Med på turen var 19 medlemmer fra 15 forskellige organisationer.

Forud for konferencen mødtes vi med blandt andre Concord Europe, Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling, samt Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske Union, som hver især klargjorde deres arbejdsgange og prioriteter i Bruxelles. Derudover besøgte vi Europaparlamentet, hvor der blev snakket politik med Margrete Auken (SF) og sluttet af med en rundvisning i parlamentet.

Selve EDD's bar præg af, at vi står midt i European Year for Development. Derfor var mange højtstående repræsentanter fra EU til stede for at diskutere de udviklingsproblematikker, som både EU såvel som resten af verden står over for.
      
Studieturen gav både et fagligt indspark til hverdagens arbejde, og mulighed for at skabe nye bekendtskaber på tværs af medlemsorganisationerne og sekretariatet. Vi er glade for, at turen blev en succes, og for alle de positive tilbagemeldinger, som vi har fået fra medlemmerne, hvilket for os understreger vigtigheden af en sådan tur.  

 

Politikmedarbejder søges

Kan du påvirke europæisk og international politik til gavn for verdens fattige? Og vil du være med til at sikre, at civilsamfundsorganisationer står stærkt i forhold til europæisk og international udviklingspolitik?

Så burde du søge stillingen som politikmedarbejder hos Globalt Fokus. Ansøgningsfristen udløber i dag, så hvis du er hurtig på tasterne, kan du lige akkurat nå det! Vi glæder os til at høre fra dig.

Læs mere om stillingen her.

 

Globalt Fokus holder sommerferie

Sommeren er så småt ved at være i gang, og på Globalt Fokus' sekretariat holder vi derfor sommerferielukket i uge 29, 30 og 31. I denne periode kan vi ikke, som vanligt, kontaktes pr. mail eller telefon.

Rigtig god sommer til jer alle!

 
--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing