Foråret byder på et væld af spændende arrangementer

-  

logo

Foråret byder på et væld af spændende arrangementer

– Få et overblik over vores kommende kurser, fyraftensmøder, debatarrangementer og inspirationsmøder.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev marts 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Ses vi i Verdensmålenes Telt?

Ved Folkemødet 2018 vil Globalt Fokus sammen med en række medarrangører for første gang byde velkommen i Verdensmålenes Telt, der som en tværsektoriel og nytænkende platform sætter fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
 
Teltet vil med sine 25 events og over 20 medarrangører bringe de 17 verdensmål i spil gennem folkenære samtaler, skarpe debatter, underholdende quizzer, dybdegående dialog, oplysende udstillinger og festlige profiler. Det 154 m2 store cirkustelt vil således sætte rammen for vor tids vigtigste samtale: Hvordan løfter Danmark FNs verdensmål for bæredygtig udvikling – såvel ude som hjemme? Skåltalernes tid er slut – i verdensmålenes ånd søger teltet at bringe aktører sammen på tværs af Danmark for at skabe nye muligheder for handling og måder til at styrke danskernes lokale og globale engagement i verdensmålene.
 
Planlægningen af teltet er i fuld gang, og det store puslespil med spændende events og praktiske overvejelser er så småt ved at gå op. Vi glæder os til i den kommende tid at kunne offentliggøre teltets program og indhold. Én ting kan vi dog allerede nu slå fast – at Verdensmålenes Telt bliver en nytænkende, farverig, fordybende og festlig platform, som vil bidrage til at løfte samtalen om Verdensmålene globalt og lokalt.
 
Læs mere om Verdensmålenes Telt på vores hjemmeside her.

Tilmeld dig og hold øje med teltets mange spændende arrangementer via Facebook her.

  
 

FYRAFTENSMØDE:
Kan Blockchain redde verden?

Den danske regering, repræsenteret gennem Udenrigsministeriet, taler for, at Blockchain-teknologi skal bane vejen for en disruption af udviklingssamarbejdet. Men hvad betyder det helt konkret for udviklingsarbejdet og civilsamfundssektoren? Og hvad er mulighederne – og udfordringerne – for sektoren med denne nye teknologi? 

Disse spørgsmål vil Globalt Fokus sætte fokus på når vi inviterer til fyraftensarrangement om Blockchain mandag d. 16. april kl. 16.30-18.30. Til arrangementet har vi inviteret eksperter på området, samt folk fra sektoren med erfaringer inden for Blockchain-feltet, til at give os et indblik i den nye udvikling.

Arrangementet er åbent for alle, men kræver tilmelding til Nickolas Pagonakis på e-mail np@globaltfokus.dk.

Læs mere om arrangementet, se oplægsholderne, find praktisk information mv. her.

 
 

April måned byder på lærerige EU-funding-kurser

Globalt Fokus afholder i april måned en række EU Funding-kurser. Tirsdag d. 10. april afholder vi et heldags-introduktionskursus i samarbejde med Red Barnet vedrørende udvikling af ansøgninger til EuropeAid, med særligt fokus på at skrive en god konceptnote.
Vi introducerer de grundlægge funding-insrumenter, forklarer hvordan konceptnoter evalueres, og gennemgår hvad der udgør et stærkt proposal. Læs mere om arrangementet her.
 
Senere på måneden afholder vi sammen med Dansk Flygtninghjælp et kursus, der forløber over to formiddage tirsdag d. 17. og onsdag d. 18. april, vedrørende adminsitration af kontrakter med EuropeAid-midler. Kurset har til formål at give deltagerne et grundlæggende overblik over forvaltningen af EU-midler, og gennemgår alle tre faser af projektimplementeringen. Læs mere om arrangementet her.

Tilmelding: Send en mail til politisk studentermedhjælper Nickolas Pagonakis på np@globaltfokus.dk for at tilmelde dig et af (eller begge) kurserne. Tilmedlingsfristerne er hhv. d. 3. og 4. april.

 
 

HISTORIER OM VERDENSMÅL:
Fra ligestilling til rent vand og sanitet

Globalt Fokus inviterer sammen med Nyt Europa og Magasinet 360 gennem hele år 2018 til ‘Historier om verdensmålene'; 17 events med udgangspunkt i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – ét event for hvert af målene. Over de 17 events stilles der skarpt på forskellige udfordringer og problematikker relateret til målet, som kalder på og skaber handling.

Mål #5’s fokus på ligestilling mellem kønnene, er i disse år på alles læber. Men hvor står vi helt konkret i forhold til udfordringer og fremskridt på ligestillingsområdet globalt og i EU? Og hvordan har eksempelvis #metoo-kampagnen rykket ved denne debat i Europa og ude i verden? Torsdag d. 5. april kl. 17-19 stiller vi sammen med Henriette Laursen (direktør, KVINFO), Morten Kjærum (direktør, Raoul Wallenberg-instituttet) og Maria Vicki Lindbaum (forperson, Everyday Sexism Project) skarpt på hhv. ligestillingsdebatten i det globale syd, arbejdet med at forhindre kønsrelateret vold i regi af EU, samt den aktuelle danske debat om hverdagssexisme.

Torsdag d. 19. april kl. 17-19 tager vi fat på mål #6 om Rent vand & sanitet, som er afgørende for vores alles livskvalitet, både i det globale syd og herhjemme i EU. Miljøstyrelsens specialkonsulent Henrik Dissing står i spidsen for et omfattende vandforsyningsprojekt til Kina, som er finansielt støttet af EU. Han vil med sin baggrund som civilingeniør og ekspertviden om vandforhandlinger orientere om, hvordan man på bedst mulig vis kan fremme viden om vand og udvikling i det globale syd. Men indenfor EU’s grænser er der også behov for at styrke vores position på vandområdet. Seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Aalborg Universitet Hans Sanderson vil gøre os klogere på, hvordan EU kan få et mere bæredygtigt vandforbrug og berøre hvad vi selv kan gøre som borgere.

Tilmeld dig arrangementrækken på facebook for at få information om de kommende arrangementer.

 
 

DIALOGMØDE:
Rethinking Strategies for Enlarging Civil Society Space

Civilsamfundets råderum skrumper i disse tider i mange lande rundt om i verden, ikke mindst her i Europa. Selvom årsagerne varierer afhængigt af forskellige landekontekster, så er de metoder der anvendes af forskellige regeringer slående ensartede: restriktiv NGO-lovgivning, stigmatisering og kriminalisering af menneskerettighedsforkæmpere både online og offline, dødstrusler, brug af vold, og meget mere. Hvordan bør donorer og organisationer forholde sig til denne trend? Har der været en tilstrækkeligt konsistent respons? Er der behov for en nytænkning af vore strategier? Hvordan agerer Danmark, og kan vi gøre det bedre?

Fredag d. 13. april kl. 13.30-15.30 har Globalt Fokus inviteret to af de førende internationale eksperter på dette område, navnlig Maina Kiai (forhenværende United Nations Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association) og David Moore (Vice-President of Legal Affairs hos the International Center for Not-for-Profit Law) til en dialog om civilsamfundets strategier i kampen mod shrinking civic space. Vi tager fat på spørgsmålet om, hvor de største udfordringer befinder sig, hvilke typer af push-back strategier der er behov for, og hvad EU og Danmark specifikt kan gøre hvis vi skal modgå denne trend.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

 
 

KURSUS:
Innovation Essentials

Torsdag d. 19. april afholder Globalt Fokus det første i en række af kurser med fokus på innovation. Kursusfacilitator Andy Young fra BOND UK giver et indblik i de essentielle aspekter af innovation med afsæt i 'design thinking'-teorien, der placerer de intenderede brugere i centrum for problemløsningen. Målet er at give kursusdeltagerne indsigt i de fundamentale skridt på vejen mod at designe innovative løsninger, såvel som egne erfaringer med at anvende innovations-værktøker gennem konkrete, interaktive øvelser, der udfordrer måderne hvorpå vi anvender innovation.

Læs mere, find praktiske oplysninger og tilmeld dig her.
 
 
 

EU-midler til Civilsamfundet: Flere penge, færre kontrakter

EU's bevillinger til Civilsamfundet bliver større og større, samtidig med at der indgås færre kontrakter. Det viser nye tal fra paraplyorganisationen for de europæiske civilsamfund CONCORD Europe, der netop har udgivet rapporten ”CSO Access to EU funding – External Instruments”.

Læs vores opsamling på rapporten (inkl. overblik for Danske CSO'ers bevillinger) her.

 
 

INSPIRATIONSMØDE:
Menneskerettighedsbaseret tilgang til monitorering og sammenhæng med Verdensmålene

Globalt Fokus' M&E-netværk inviterer til et inspirationsmøde, der har til formål at give deltagere konkrete værktøjer og tilgange til en menneskerettighedsbaseret monitorering i tæt sammenhæng med monitorering på opfyldelsen af FN’s verdensmål. 

Mødet finder den mandag den 9. april kl. 13.30-15.30 hos Institut for Menneskerettigheder og kræver ingen tilmelding på forhånd. Læs mere her.

 
 

Kommende arrangementer

Hold øje med kalenderen på vores hjemmeside for at finde kommende arrangementer.
 
--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing