Puljebørsen samler de kommende initiativer, der planlægger at søge om støtte fra Puljen. Her kan organisationer, der er ved at udtænke og formulere et kommende initiativ, dele deres tanker og planer, som andre hermed får muligheden for at tilslutte sig i processen op mod indsendelse af ansøgningen. Formålet med puljebørsen er således at give interesserede organisationer indblik i, hvilke pulje-initiativer der er under opsejling i det danske civilsamfund. Dette skal hjælpe til, at flere organisationer kan blive en del af de pulje-initiativer, der bliver bevilliget inden for Globalt Fokus’ pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer.

 

Aktuelle initiativer findes nedenfor.

 

Danish Interagency Safety Network

Kort beskrivelse

Netværkets hovedformål består i at skabe forståelse for sikkerhed, samt at få udviklet konkrete værktøjer til brug for opbygning af en sikkerhedskultur. Dermed vil initiativet medvirke til at styrke sikkerhedskulturen i en række danske CSO’er og kvaliteten af CSO’ernes indsats i flere udviklingslande.

Læs mere på netværkets hjemmeside her.

Status for forberedelsesprocessen

Danish Interagency Safety Network, startede i 2014 med 10 medlemmer. Netværket er siden vokset til over 30 medlemsorganisationer. Netværket har frem til december 2016 været finansieret gennem Globalt Fokus og vi står nu overfor at skulle ansøge om endnu en bevillig, dog med et andet fokus for netværket. Derfor vil vi genre invitere nye organisationer med i netværket. Netværket har både store organisationer som medlemmer, men også mindre og frivilligt drevne organisationer, så alle er velkomne.

Deltagende organisationer

Dansk Flygtningehjælp, EMHRN, Danner, KVINFO, Danmission, Røde Kors, IUG, IRCT, IAS, KFUM-Spejderne, Dansk Journalist Forbund, GAME, Dansk Folkehjælp, CISU, IMS, ADRA m.fl.

Deadline for deltagelse

1. april 2017

Kontaktperson

Kiki Hynding Hansen, disn@drc.dk

 

Hvordan arbejder vi med pædagogik i udviklingsarbejdet?

Kort beskrivelse

Mange danske CSOer støtter børn og deres uddannelse på mange måder. Det være sig med direkte støtte til skoling til børnehjem, til ordinære skoler, secondary schools.

Men diskuterer vi hvilke pædagogiske principper, der anvendes, der hvor vi støtter? Diskuterer vi pædagogiske spørgsmål? Udvikler materialer til uddannelse af lærere, pædagoger, og forældre?

Målet med denne aktivitet er at lære af hinanden og finde muligheder for fremover at udvikle os på dette område. Derfor er det tanken at afholde en erfaringsworkshop, hvor vi dels kan få fagligt input dels opsamle vores erfaringer og endelig finde eventuelle samarbejdsflader til videreudvikling af området.

Status for forberedelsesprocessen

Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania har identificeret et stort behov for afdækning af hvorledes der arbejdes med pædagogiske spørgsmål i udviklingsarbejdet.

Vi har inviteret ca. 20 organisationer.

Vi har været til orienteringsmøde på Globalt Fokus og er blevet opfordret til at gå videre med spørgsmålet.

Målet er en workshop  (f.eks. fredag til lørdag i august) efter ansøgning til Globalt Fokus om en ’lille’ bevilling d. 10.4.

Der er første planlægningsmøde d. 20.3. kl. 9 – 13 i Sønderborg. Der er mulighed for at deltage i mødet via skype (gennem skype-forbindelse med michael.arbirk).

Deltagende organisationer

Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania (ABT-DK), Moyo kwa Moyo, Mushemba Foundation.

Deadline for deltagelse

1. april 2017

Kontaktperson

Michael Arbirk, michael@watoto.dk

 

Collaboration in crisis

Kort beskrivelse

Is your organization ready to act in emergency?

Invitation for Organizations to advance their organizational agility in emergency response.

Natural disaster, epidemic, war-refugee, famine, shelter

Response, recovery, reconstruction, resilience

Pairings in Clusters + common sessions.

1) Development of the Core Humanitarian Standard and internal workshops upon cluster strategy (Ex. Build Back Better)

2) Localization of cluster sustainability, enhanced entry – outro awareness of material, social, cultural, technical advancement

3) Readiness to membership of or enhanced collaboration in overarching operation cluster embodiment (Ex. START Network)

Deltagende organisationer

Emergency Architecture & Human Rights

Deadline for deltagelse

Registration April 4th 11.59 am.

Application meeting April 5th 11.59 am.

Location will be specified upon registration.

Kontaktperson

Tore Qvist, toreqvist@ea-hr.org