0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Idéen til et monitoreringsnetværk opstod ved et møde i UM omkring evaluering af civilsamfundspolitikken, hvor en del M&E folk var samlet. Der skulle diskuteres nogle spørgsmål i mindre grupper og deltagerne oplevede hvor nyttigt det var ikke kun at lytte til gode og inspirerende oplæg, men også at have mulighed for at erfaringsudveksle sammen. Mange organisationer har kun en enkelt M&E medarbejder siddende, og selvom man indgår i et tæt samarbejde med sine kolleger, kan man godt sidde lidt alene med M&E delen. Her er det rigtig nyttigt at ikke alle skal sidde og opfinde den dybe tallerken, men at kunne søge inspiration og sparring hos hinanden.

 

Tanken med monitoreringsnetværket er at mødes et par gange om året, gerne omkring et kortere oplæg, hvor en ekspert eller en fra netværket deler noget viden/erfaring, som der derefter kan tages udgangspunkt i i en efterfølgende diskussion i mindre grupper.

 

Monitoreringsnetværket vil både være et sted hvor man kan komme hen og blive klogere, som når en ekspert deler ud af sin tænkning/viden/erfaring og er med til at skabe bedre overblik og indsigt i en eller flere problemstillinger. De efterfølgende diskussioner giver mulighed for at diskutere, hvordan man kan bruge oplægget i sit eget arbejde. Monitoreringsnetværket vil også være et sted, hvor man kan fremlægge en case eller en problemstilling og søge sparring fra de andre deltagere.

 

Endelig vil det være et godt sted at styrke sit netværk indenfor M&E verdenen.

 

25. NOVEMBER 2016: FØRSTE MØDE I MONITORERINGSNEVÆKET

 

Startskuddet til det nye Monitoreringsnetværk for Globalt Fokus’ medlemsorganisationer blev afholdt hos Danske Handikaporganisationer. Her deltog Nigel Simister som ekspert. M&E-personer fra over 30 forskellige organisationer samledes for at blive klogere på sammenfatning af resultater på tværs af partnere, indsatser og landekontekster. Der var bl.a. fokus på, hvordan indikatorer for udvikling udvælges, og hvordan data bedst muligt indsamles og evalueres for at imødekomme stigende krav til dokumentation af merværdi. 

 

Monitorerings-netværket vil mødes på skift hos Globalt Fokus' medlemsorganisationer med fokus på forskellige temaer. Hvis du og din organisation er interesseret i at deltage eller interesseret i materiale og referater fra møderne, kontakt da Andreas Dybkjær-Andersson på ada@globaltfokus.dk eller Gitte Liebst Robinson på gr@handicap.dk

 

Idéen udspringer af kursusrækkenStrengthening Organisational Learning (SOL) – men deltagelse i det tidligere afholdte SOL-kursus er ikke nødvendig for at blive en del af netværket. Læs mere om hvordan du kan blive en del af Monitoreringsnetværket her. 

Materialer fra første møde i Monitoreringsnetværket kan findes her:

 

NÆSTE MØDE I MONITORERINGSNETVÆRKET 

Næste møde i Monitoreringsnetværket arrangeres af Danmission i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke. Hvis du er interesseret i at være med til planlægningen eller har idéer til mødet, kontakt da Helena B. Christensen på hbc@danmission.dk

Vi glæder os til at se jer!