Civilsamfundet er under forandring både i Danmark, i Europa og globalt. Store ændringer omkring finansiering og prioriteringer – også ift. folkelig opbakning – kræver nytænkning af Danmarks, og resten af Europas og verdens, globale engagement. Globale kriser, udfordringer og muligheder, som f.eks. klimaforandringer, migration, ulighed, handel, energi(teknologi) og forskydning af magtforhold, er i tiltagende grad også enten direkte eller indirekte nationale.

 

Civilsamfundets råderum indskrænkes i programlande og herhjemme, og det dokumenteres tiltagende, at civilsamfund verden over får trangere vilkår i disse år. Det kommer til udtryk finansielt, juridisk, omkring inddragelse og i forhold til legitimitet og anerkendelse af civilsamfundets rolle hos befolkningen. Set i lyset af dette, bliver det vigtigt at stå sammen om at ’reclaime’ anerkendelsen af civilsamfundet.

 

Samtidig stiller udviklingen krav til organisationernes evne til at spotte forandringer og tendenser - og agere efter dem. Det handler om organisationers overlevelse, men også om at sikre, at civilsamfundsorganisationer er med som forandringsagenter i udviklingen af fremtidens verden.

 

Programmet vil bidrage til klarhed, nytænkning og gennemslagskraft, i forhold til hvad der skal være civilsamfundets rolle nu og i fremtiden

 

Formålet er ligeledes at støtte civilsamfundsorganisationerne i at blive stærke og kompetente aktører, som er afklarede om egen rolle og kan se og agere på muligheder, der skabes midt i den brydningstid, som både civilsamfundet og udviklingsbistanden står i.

       

Hvad får du ud af det?

 • Trendspotting og forståelse for civilsamfundets forandring i en global brydningstid
 • Personlige værktøjer til at navigere i forandringsprocesser – at være/blive forandringsagent
 • Faglige og funktionelle inputs fra de enkelte temaer
 • Netværk og vidensudveksling

Temar og program for efteråret 2017:

 • Fremtidens civilsamfund: Introduktion til programmet – hvor bevæger civilsamfundet sig hen? Spot på udfordringer og muligheder. Hvad betyder det for danske civilsamfundsaktører? Afholdes d. 19. september.
 • Civilsamfund – fokus på magt og indflydelse: Vigtige områder for civilsamfundet bliver nedprioriteret og beskåret. Fokus på strategier. Hvordan gør civilsamfundsaktører, der formår at gøre sin indflydelse gældende? Afholdes d. 26. september, 10. oktober og 24. oktober.
 • Det nye civilsamfund – de nye aktører: Nye aktører og nye måder at organisere dig på – offline og online – blomstrer op. Fokus på samarbejde. Eksempler på aktører i Danmark og internationalt. Hvad betyder det – og hvad er der at lære – for etablerede organisationer og NGOer? Afholdes d. 31. oktober, 14. november og 28. november.
 • Partnerskaber – innovative partnerskaber og FNs verdensmål: FNs verdensmål har givet en ny ramme for arbejdet med innovative partnerskaber mellem civilsamfundsaktører og den private sektor, kommuner og andre. Fokus på praksis. Hvilken erfaring er opbygget, hvordan gør vi konkret brug af de nye muligheder? Afholdes d. 9. november, 23. november og 14. december.
 • Civilsamfundets impact – outcome harvesting og storytelling:  Der er et øget fokus på at vise ”impact” af civilsamfundsorganisationers arbejde. Fokus på metoden ”Outcome Harvesting”. Datoer TBC.

In the pipeline for år 2018:

 • Fremtidens organisationsformer
 • Den nye lederrolle – det nye ledelsesparadigme
 • Social økonomi og fremtidig finansiering
 • Civic space – nationalt og globalt
 • Organising, kampagne og mobilisering
 • Innovation i forhold til nexus mellem udvikling og nødhjælp
 • Big data og teknologiske landvindinger
 • Digital fundraising og programarbejde

Det praktiske:

Pris: 1000 kr. pr. tema pr. person (dækker div. udgifter, forplejning, handouts mv.).

 

Sted: Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, 1564 København V – eller annonceres.

 

Format: Temaer behandles i ”labs” – 3 faciliterede sessioner (halve dage) med fokus på analyse og indspark, refleksion og praktiske tiltag ift. (ændret) praksis i egen organisation.

 

Tilmelding: Der er maks. 30 pladser på hvert tema. Der opfordres til tilmelding af to personer fra hver organisation – og dette prioriteres ved stor interesse for deltagelse. Globalt Fokus’ medlemsorganisationer har første prioritet. Deltagelse fra forskellige organisationer prioriteres. Temaerne vil parallelt være med til at opbygge et talentprogram for fremtidige ledere. Der er enkelte fripladser reserveret for organisationer, der ellers ikke har råd – kontakt ada@globaltfokus.dk

 

Har du idéer og vil du være med til at udvikle programmet? Mere info/spørgsmål?

 

Kontakt: Andreas Dybkjær-Andersson ada@globaltfokus.dk eller Peter Christiansen pc@globaltfokus.dk

Tilmeld dig email-listen: ada@globaltfokus.dk