På denne side findes formater og retningslinjer, der er relevante, når I enten søger om, har fået eller skal afrapportere på en bevilling fra puljen efter omlægningen i 2020.


Der kan søges midler fra to forskellige bevillingskategorier:

 • Procesbevillinger henviser til bevillinger mellem DKK 30.001-400.000. Procesbevillinger uddeles ved to årlige ansøgningsrunder. Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2020 kl. 12.00.
 • Aktivitetsbevillinger henviser til bevillinger til og med DKK 30.000 og har løbende ansøgningsfrist. Aktivitetsbevillinger er en forsøgsordning, der løber ét år fra 1. september 2020.


Generelle krav:

 • Ansøgninger skal følge puljens eksisterende formater og bestå af ansøgningsskema, stamdataformat og budget. Ved ansøgning om bevilling over DKK 30.000 skal ydermere medsendes en implementeringsplan. Formater for ansøgninger kan hentes nedenfor.
 • Det er obligatorisk at have været i kontakt med puljerådgiveren inden ansøgningen indsendes. Book et møde i god tid mhp. feedback og koordinering, hvis projektet falder inden for Globalt Fokus’ seks indsatsområder.
 • Bevillingsmodtagerens forvaltning af bevilling skal ske efter de i 2020 opdaterede administrative retningslinjer. Anmodninger om udbetaling af tilskud, budgetændring eller ændring af projektperiode samt den afsluttende rapportering skal følge puljens de opdaterede formater.
 • Sprog: alle formater foreligger på dansk, men ansøgninger kan indsendes på dansk eller engelsk.

 

Når I søger en bevilling:

 1. Ramme for puljen til kapacitetsudvikling
 2. Ansøgningsskemaer
  1. Ansøgningsskema til procesbevillinger (DKK 30.001-400.000)
  2. Ansøgningsskema til aktivitetsbevillinger (op til DKK 30.000)
 3. Stamdataformater (ansøgningens bilag 1)
  1. Stamdataformat til procesbevillinger (DKK 30.001-400.000)
  2. Stamdataformat til aktivitetsbevillinger (op til DKK 30.000)
 4. Budgetformater (ansøgningens bilag 2)
  1. Budgetformat til procesbevillinger (DKK 30.001-400.000)
  2. Budgetformat til aktivitetsbevillinger (op til DKK 30.000)
 5. Tjekliste til brug ved indsendelse af ansøgning
  1. Tjekliste til procesbevillinger (DKK 30.001-400.000)
 6. Bevillingsproces og bevillingskriterier
  1. Bevillingsprocesser for puljen til kapacitetsudvikling
  2. Bevillingskriterier for procesbevillinger (DKK 30.001-400.000)
  3. Bevillingskriterier for aktivitetsbevillinger (op til DKK 30.000)
   

Når I har en bevilling:

 1. Administrative retningslinjer for puljen til kapacitetsudvikling
 2. Midtvejsrapportering (kun for bevillinger over DKK 100.000)
 3. Anmodninger
  1. Udbetalingsanmodning
  2. Anmodning om budgetændring
  3. Anmodning om ændring af projektperiode

 

Når I skal afrapportere:

 1. Afsluttende narrativ rapport
  1. Rapporteringsformat til procesbevillinger (DKK 30.001-400.000)
  2. Rapporteringsformat til aktivitetsbevillinger (op til DKK 30.000)
 2. Revisionsinstruks
  1. UM instruks 4b
 3. Regnskabsformat
  1. Regnskabsformat til procesbevillinger (DKK 30.001-400.000)
  2. Regnskabsformat til aktivitetsbevillinger (op til DKK 30.000)
0
0
0
s2smodern
powered by social2s