Denne side henvender til bevillingshavere, der modtog en bevilling fra puljen i 2020. 

 • Bevillingsmodtagerens forvaltning af bevilling skal ske efter de retningslinjer, der kan downloades nedenfor. Anmodninger om udbetaling af tilskud, budgetændring eller ændring af projektperiode samt den afsluttende rapportering skal følge puljens de opdaterede formater.
 • Sprog: alle formater foreligger på dansk, men ansøgninger kan indsendes på dansk eller engelsk.

 

Når I har en bevilling:

 1. Administrative retningslinjer for puljen til kapacitetsudvikling
 2. Format til midtvejsrapportering (kun for bevillinger over DKK 100.000)
 3. Anmodninger
  1. Udbetalingsanmodning
  2. Anmodning om budgetændring
  3. Anmodning om ændring af projektperiode

 Når I skal afrapportere:

 1. Afsluttende narrativ rapport
  1. Rapporteringsformat til procesbevillinger (DKK 30.001-400.000)
  2. Rapporteringsformat til aktivitetsbevillinger (op til DKK 30.000)
 2. Revisionsinstruks
  1. UM instruks 4b
 3. Regnskabsformats
  1. Til regnskabsaflægning foreslår vi, at I anvender budgetformattet tilpasset med kolonner der inkluderer evt. revideret budget og faktisk forbrug.